• Het verhaal begint zeven jaar na het begin van het eerste verhaal. Nadat ze het Instituut hebben verlaten, wonen Kato, Cordelia, Emily, Wyatt en Rodey op het eiland waar Kato is opgegroeid. Inmiddels hebben Cordelia en Emily een kind gebaard.
  De vulkaan op het eiland Montserrat begint weer actief te worden. Uit angst dat hij gaat uitbarsten, verhuisd iedereen met de kindertjes naar Hawaii, plus enkelen van Kato's familieleden die dieper in het bos wonen en hem geloven. Omdat ze allemaal zo verschillend leven en de luxe van het Instituut gewend zijn, zijn ze altijd afhankelijk gebleven van de mensen aan het vaste land van de Verenigde Staten.
  Op Hawaii blijkt een hele nederzetting te zijn van vreemde wezens die niet in de mensenwereld kunnen wonen en om welke reden dan ook, hebben besloten om niet bij hun soortgenoten te zijn. Er is maar een kleine groep van die wezens die hen durft te vertrouwen.Langzaam wennen ze aan het leven op Hawaï, maar later blijkt dat ook daar niet altijd alles veilig is.

  Meer uitleg en het inschrijftopic vind je hier

  Het dorpje

  • Er is een klein bestuur van enkele, oudere wezens die bepalen hoe de wind waait.
  • Iedereen die zij gevaarlijk of niet geschikt achten, moet buiten de muren van het dorp blijven. De muren zijn van steen en boven de stad is een onzichtbare, magische koepel om hen tegen de meeste dreigingen te kunnen beschermen. Het kan er wel regenen en vogels vliegen er gewoon etc.
  • Niemand mag de muur verlaten, alleen met een formulier of bewakers [halfwolven]
  • Er stroomt een rivier door het dorp en een deel van de duinen valt binnen de muren. Daarachter is het strand en de zee.
  • Er zijn drie geheime gangen. Een in een luik bij het café, een bij de duinen en een die uitkomt in het bos.
  • Er is sprake van een avondklok
  • Ze hebben hun eigen munt, dollars

  De voorzieningen zijn:
  • Een bakker
  • Een bibliotheek
  • Een hotel met café
  • Een kroeg
  • Leona's taarten-verkoop
  • Een markt
  • Een rivier en waterput
  • Een slager
  • Een tuin, boomgaard
  • Woningen


  Personages

  Allie - 23 - zeemeermin [Alicia]
  Athiabbe Duskfury - 21- halfwolf [Alicia]
  Baiel - 23 - nereïde [Marjanne]
  Bethany 'Beth' - 21 - tijgermens [Marjanne]
  Cordelia Duskfury-Grecia - 22 - zeemeermin [Rosanne]
  Emily Grecia - 23 - zeemeermin [Marjanne]
  Enaid - 97 - ederos [Alicia]
  Erich Yaroslav – vampierachtige [Natas]
  Ferapyle - ? - sater [Natas]
  Glaie - ? - nereïde [Marjanne]
  Gyab Duskfury - 20 - halfwolf [Alicia]
  Haliae – 10 – geest [Marjanne]
  Javelin Ash - 21 - halfwolf [Marjanne]
  John ? - ? - mens [Marjanne]
  Kato Duskfury - 23 - halfwolf [Alicia]
  Leona - 27 - trol [Natas]
  Liae - 0 - halfwolf/meermin [Alicia/Rosanne]
  Limany Redfinder - 23 - halfwolf [Alicia]
  Maerle - 0 - zeemeermin/nereïde [Marjanne]
  Masrl – 28 – Peregrinus [Marjanne]
  Meller Wartons - 14 - mensee [Marjanne]
  Michelle L'Oreal - 22 - vervloekt mens [Natas]
  Minkabh - +/- 47 - papegaaienotter [Alicia]
  Nykin Duskfury - 1 - halfwolf/meermin [Alicia/Rosanne]
  Oliver May - 24 - mendax [Marjanne]
  Pagelino Duskfury - 13 - halfwolf [Alicia]
  Patja Duskfury - 10 - halfwolf [Alicia]
  Peikka - 31/32/33 - follet [Alicia]
  Prahi - 29 - Syrene [Alicia]
  Qako Duskfury - 27 - halfwolf [Alicia]
  Russel Wartons - 22 - mensee [Marjanne]
  Rodey Diablo - 23 - bosduivel [Alicia]
  Satyr - 21 - sater [Natas]
  Stimpy - 1 - eekhoorn [Rosanne]
  Tari - 19 - elf [Marjanne]
  Venomis - 24 - dracaena [Natas]
  Weather - 20 - Treeture [Marjanne]
  Wyatt - 24 - waternimf [Alicia]
  Yati Stormghost - 23 - halfwolf [Alicia]
  Zipp - 4- bosduivel [Alicia]

  Overig Jill - 22 - mendax [Rosanne]


  Vorige schrijftopics: 1, 2, 3, 4, 5, 6

  [ bericht aangepast door Grindelwald op 9 maart 2014 - 15:02 ]


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  'Kom je nog even een kpje thee drinken? Misschien is iedereen gewoon moe.' Athiabbe vond het jammer dat het nu al over zou zijn en hoopye dat Cordelia zich toch zou bedenken.


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  Cordelia knikte zwijgend en ging naast Athiabbe lopen. 'Vindt jij nu ook dat het mijn schuld is?' vroeg ze zacht.


  You were born with wings. Why prefer to crawl through life?

  Athiabbe haalde haar schouders op.
  'Jullie zouden allebei iets meer je best mogen dien, vind ik, maar het is nou eenmaal zo. Laten we er maar over op houden.'


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  'Graag,' zei Cordelia. 'Ik heb weinig zin meer in de avond.'


  You were born with wings. Why prefer to crawl through life?

  'Jawel. Ik weet nog wel een leuk spelletje. Dan doen we daar een drankje bij en dan is er niks aan de hand.'


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  Hij werd niet wakker toen hij een groot vuur voor zich zag. Om hem heen werd gegild, men stormde langs hem heen, op weg voor de brandende massa. Er was niemand die naar hem omkeek, terwijl ze dekking zochten van het water. Het was alsof hij niet bestond. Iedereen liep netjes om hem heen en tegelijkertijd was het alsof ze hem helemaal niet zagen.
  Kato keek naar ze, zag hoe ze schreeuwend in het kokende water stonden, sommigen redden het niet eens en werden geplet door vallende stenen. Het strand barstte open en slokte iedereen uiteindelijk op tussen twee enorme kaken. Zelf zweefde hij erboven, niet in staat om iets te doen of zich ook maar te verroeren.


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  'Oke,' zei Cordelia. 'Ik drink alleen niet.' Ze glimlachte flauwtjes.


  You were born with wings. Why prefer to crawl through life?

  'Je kunt toch wel een uitzondering maken?' vroeg Athiabbe grijnzend. Ze deed de deur open van haar niet al te grote huisje en de anderen volgden haar.
  'Laten we een leuk halfwolvenspelletje spelen,' zei ze opgetogen. 'Niks moeilijks aan. Je neemt iets in gedachten, een boom of zo, en beeld dat uit. Dan moeten wij raden wat het is!'


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  'Ik begin wel,' stelde Javelin voor, toen er niet echt gereageerd werd. Ze stond op en sloot even haar ogen om iets te bedenken. Daarna zakte ze door haar knieën en begon ze op haar borst te slaan. Ze liep op haar vuisten door de kleine kamer en hoopte maar dat ze het konden raden.


  Those who mind don't matter and those who matter don't mind.

  'Een aap?' gokte Cordelia.


  You were born with wings. Why prefer to crawl through life?

  Javelin stond op en knikte grijnzend. 'Het is nu jouw beurt!'


  Those who mind don't matter and those who matter don't mind.

  Cordelia had direct spijt dat ze iets gezegd had. Nu moest zij... Ze wilde gewoon niet meer, maar ze zouden haar vast opnieuw een sfeer verpester vinden als ze nu weg ging. Ze besloot daarom maar iets makkelijks te doen, en koos voor een kikker.


  You were born with wings. Why prefer to crawl through life?

  'Ja, die weet ik!' zei Limany die daarna het goede antwoord gaf. Ze stond op en besloot om een vis na te doen. Ze tuitte haar lippen en deed ze open en dicht, terwijl ze haar handen heen en weer bewoog langs haar gezicht alsof het kieuwen waren.
  Intussen gaf Athiabbe iedereen wat te drinken en Limany hoorde haar tegen Cordelia zeggen dat dat van haar geen alcohol bevatte.


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  'Fijn,dankjewel,' zei Cordeliategen Athiabbe. Ze hield niet van alcohol.


  You were born with wings. Why prefer to crawl through life?

  'We kunnen ook een ander soort spel doen?' stelde Javelin na een tijdje voor. Ze blikte op de alcohol. 'In Galway's deden we altijd het spel 'Ik heb nog nooit.' Dan noem ik oets wat ik nog nooit gedaan heb en als je dat wel gedaan hebt, moet je drinken.'
  Emily trok haar wenkbrauwen op. 'Drinken?'
  'Ja. Een slokje drank.'


  Those who mind don't matter and those who matter don't mind.