• Het verhaal begint zeven jaar na het begin van het eerste verhaal. Nadat ze het Instituut hebben verlaten, wonen Kato, Cordelia, Emily, Wyatt en Rodey op het eiland waar Kato is opgegroeid. Inmiddels hebben Cordelia en Emily een kind gebaard.
  De vulkaan op het eiland Montserrat begint weer actief te worden. Uit angst dat hij gaat uitbarsten, verhuisd iedereen met de kindertjes naar Hawaii, plus enkelen van Kato's familieleden die dieper in het bos wonen en hem geloven. Omdat ze allemaal zo verschillend leven en de luxe van het Instituut gewend zijn, zijn ze altijd afhankelijk gebleven van de mensen aan het vaste land van de Verenigde Staten.
  Op Hawaii blijkt een hele nederzetting te zijn van vreemde wezens die niet in de mensenwereld kunnen wonen en om welke reden dan ook, hebben besloten om niet bij hun soortgenoten te zijn. Er is maar een kleine groep van die wezens die hen durft te vertrouwen.Langzaam wennen ze aan het leven op Hawaï, maar later blijkt dat ook daar niet altijd alles veilig is.

  Het dorpje

  • Er is een klein bestuur van enkele, oudere wezens die bepalen hoe de wind waait.
  • Iedereen die zij gevaarlijk of niet geschikt achten, moet buiten de muren van het dorp blijven. De muren zijn van steen en boven de stad is een onzichtbare, magische koepel om hen tegen de meeste dreigingen te kunnen beschermen. Het kan er wel regenen en vogels vliegen er gewoon etc.
  • Niemand mag de muur verlaten, alleen met een formulier of bewakers [halfwolven]
  • Er stroomt een rivier door het dorp en een deel van de duinen valt binnen de muren. Daarachter is het strand en de zee.
  • Er zijn drie geheime gangen. Een in een luik bij het café, een bij de duinen en een die uitkomt in het bos.
  • Er is sprake van een avondklok
  • Ze hebben hun eigen munt, dollars

  De voorzieningen zijn:
  • Een bakker
  • Een bibliotheek
  • Een hotel met café
  • Een kroeg
  • Leona's taarten-verkoop
  • Een markt
  • Een rivier en waterput
  • Een slager
  • Een tuin, boomgaard
  • Woningen


  Personages
  Allie
  Athiabbe
  † Baiel
  Cordelia Duskfury – Grecia
  Emily
  Enaid
  Erich Yaroslav
  † Ferapyle
  Glaie
  Gyab Duskfury
  † Haliae
  Javelin Ash
  Jill
  John
  Kato Duskfury
  Leona
  Liae Duskfury
  Limany Redfinder
  Maerle
  Masrl
  Meller Wartons
  Michelle L’Oreal
  † Minkabh
  Nykin Duskfury
  Oliver May
  Pagelino Duskfury
  Patja Duskfury
  Peikka
  Prahi
  Qako Duskfury
  Russel Wartons
  Rodey Diablo
  Satyr
  Stimpy
  Venomis
  Wyatt
  Yati Stormghost
  Zipp Diablo
  23
  21
  23
  22
  23
  97
  ?
  ?
  ?
  20
  10
  21
  22
  ?
  23
  27
  0
  23
  0
  28
  14
  22
  +/- 47
  0
  24
  13
  10
  +/- 31
  29
  27
  22
  23
  21
  1
  24
  24
  23
  4
  Zeemeermin
  Halfwolf
  Nereïde
  Zeemeermin
  Zeemeermin
  Ederos
  Vampierachtige
  Sater
  Nereïde
  Halfwolf
  Geest
  Halfwolf
  Mendax
  Mens
  Halfwolf
  Trol
  Halfwolf/meermin
  Halfwolf
  Meermin/nerëide
  Peregrinus
  Mensee
  Vervloekt mens
  Papegaaienotter
  Halfwolf/meermin
  Mendax
  Halfwolf
  Halfwolf
  Follet
  Syrene
  Halfwolf
  Mensee
  Bosduivel
  Sater
  Eekhoorn
  Dracaena
  Waternimf
  Halfwolf
  Bosduivel
  Alicia
  Alicia
  Marjanne
  Rosanne
  Marjanne
  Alicia
  Natas
  Natas
  Marjanne
  Alicia
  Marjanne
  Marjanne
  Rosanne
  Marjanne
  Alicia
  Natas
  Alicia/Rosanne
  Alicia
  Marjanne
  Marjanne
  Marjanne
  Natas
  Alicia
  Alicia/Rosanne
  Marjanne
  Alicia
  Alicia
  Alicia
  Alicia
  Alicia
  Marjanne
  Alicia
  Natas
  Rosanne
  Natas
  Alicia
  Alicia
  Alicia  Halfwolven
  Athiabbe Duskfury - 21- halfwolf [Alicia]
  Gyab Duskfury - 20 - halfwolf [Alicia]
  Javelin Ash - 21 - halfwolf [Marjanne]
  Kato Duskfury - 23 - halfwolf [Alicia]
  Liae Duskfury - 0 - halfwolf/meermin [Alicia/Rosanne]
  Limany Redfinder - 23 - halfwolf [Alicia]
  Nykin Duskfury - 1 - halfwolf/meermin [Alicia/Rosanne]
  Pagelino Duskfury - 13 - halfwolf [Alicia]
  Qako Duskfury - 27 - halfwolf [Alicia]
  Patja Duskfury - 10 - halfwolf [Alicia]


  Waterwezens
  Allie - 23 - zeemeermin [Alicia]
  † Baiel - 23 - nereïde [Marjanne]
  Cordelia Duskfury-Grecia - 22 - zeemeermin [Rosanne]
  Emily Grecia - 23 - zeemeermin [Marjanne]
  Glaie - ? - nereïde [Marjanne]
  Maerle - 0 - zeemeermin/nereïde [Marjanne]
  Prahi - 29 - Syrene [Alicia]
  Wyatt - 24 - waternimf [Alicia]  Andere wezens
  Bethany 'Beth' - 21 - tijgermens [Marjanne]
  Enaid - 97 - ederos [Alicia]
  Erich Yaroslav – vampierachtige [Natas]
  Ferapyle - ? - sater [Natas]
  Haliae – 10 – geest [Marjanne]
  John ? - ? - mens [Marjanne]
  Leona - 27 - trol [Natas]
  Masrl – 28 – Peregrinus [Marjanne]
  Meller Wartons - 14 - mensee [Marjanne]
  Michelle L'Oreal - 22 - vervloekt mens [Natas]
  Minkabh - +/- 47 - papegaaienotter [Alicia]
  Oliver May - 24 - mendax [Marjanne]
  Peikka - 31/32/33 - follet [Alicia]
  Russel Wartons - 22 - mensee [Marjanne]
  Rodey Diablo - 23 - bosduivel [Alicia]
  Satyr - 21 - sater [Natas]
  Stimpy - 1 - eekhoorn [Rosanne]
  Tari - 19 - elf [Marjanne]
  Venomis - 24 - dracaena [Natas]
  Weather - 20 - Treeture [Marjanne]
  Zipp - 4- bosduivel [Alicia]
  Jill - 22 - mendax [Rosanne]


  Inschrijftopic
  Vorige schrijftopics: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10

  [ bericht aangepast door Grindelwald op 23 aug 2014 - 23:42 ]


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  Ieuw!


  You were born with wings. Why prefer to crawl through life?

  Michele knikte. 'Ja hoor, ik ben benieuwd.'


  Every villain is a hero in his own mind.

  Russel kon zijn trots niet verbergen toen hij de deur van hun nieuwe huisje opende. Hij keek naar Meller en ook naar Michelle, om hun reactie te peilen. Meller was echter direct verdwenen: iedere deur werd geopend, ieder kastje bekeken, alles werd aangeraakt.


  Those who mind don't matter and those who matter don't mind.

  'Jij kunt er toch niets aan doen dat je je zo voelt? Het negeren lijkt me veel slechter voor jou en Maerle.'


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  De woning was kleiner dan dat van haar, maar zag er goed leefbaar uit.
  'Mooi hoor,' glimlachte ze. 'Jullie zullen het hier wel naar je zin hebben!'


  Every villain is a hero in his own mind.

  Ze zei even niks, maar haar gedachten werken als een razende. Plotseling ging ze staan en ijsbeerde ze heen en weer. 'Ik kan gewoon niet geloven wat hij heeft gedaan! Hij heeft op mijn kinderen gepast, hij heeft me náákt gezien, hij heeft mijn herinneringen aan Baiel helemaal de vernieling in geholpen...' Ze gleed wanhopig met een hand door haar haren. 'En nu moet ik maar gewoon accepteren dat hij er mee weg komt.'

  -

  Russel straalde van trots. 'Het is kleiner dan het vorige huis,' zei hij tegen Michelle, 'maar het is veel betaalbaarder en daardoor kan ik één van mijn baantjes opzeggen. Dan heb ik meer tijd met Meller of met vrienden, en zo.' Toen hij dat laatste zei, besefte hij met een schok dat hij zoveel had gewerkt, dat hij de wezens die hij misschien tot zijn vriendenkring had kunnen laten tellen, allemaal uit het oog verloren was.


  Those who mind don't matter and those who matter don't mind.

  'Misschien kunnen we er achter komen wie hij is,' zei Rodey zacht en hij drukte haar weer terug op het bed, zodat ze weer rustig kon worden.


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  'Hoe? Hij kan iederéén zijn!' Ze slaakte een zucht. 'Ik wil niet iemand zijn die iedereen wantrouwt.'


  Those who mind don't matter and those who matter don't mind.

  'Hij kan mij niet zijn,' mompelde Rodey voorzichtig. 'En ik weet zeker dat Cordelia, Kato en alle anderen ook nog steeds dezelfde zijn.'
  Dat kon hij nooit zeker weten, maar hij was ervan overtuigd dat Kato of Cordelia het wel aan de ander gemerkt zou hebben als die was vervangen door een aliën.

  [ bericht aangepast door Grindelwald op 8 aug 2014 - 23:21 ]


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  'Ja. Ja...' Ze keek hem recht aan. Zijn ogen fonkelden zoals alleen de zijne konden en de lieve blik in zijn ogen kon niemand nabootsen. Waarom had ze dat bij Baiel - of eigenlijk, de aliën - nooit gezien? Zijn gedrag was anders geweest, maar waarom had ze het nooit aan de blik in zijn ogen kunnen herkennen?
  Ze wist niet meer wat ze nog had willen zeggen en wendde snel haar ogen af, terwijl haar hersens op toersnelheid draaiden. Wat had ze eruit willen gooien? Ze wist het werkelijk niet meer. 'Ik bedoel,' stamelde ze dus maar, 'dat ik bang ben voor eh - voor dat er -' Ze sloot even haar ogen. 'Ik bedoel,' zei ze toen ze zichzelf gekalmeerd had, 'dat hij zich maanden als mijn man heeft voorgedaan en dat ik hem geloofde. Voor hetzelfde geld doet hij zich wél voor als Cordelia. Of weet ik veel wie. Waarom wilde hij zich überhaupt graag als mijn man voordoen? Dat slaat nergens op!'


  Those who mind don't matter and those who matter don't mind.

  'Leuk hoor.' Michelle keek even om zich heen. Ze begreep het wel als ze hier even met zijn tweeën doorheen wilden dwalen en ze wilde hen niet tot last zijn. 'Ik moest maar weer eens gaan...'


  Every villain is a hero in his own mind.

  'Ik loop wel even mee,' zei Russel vlug. 'Is dat goed, Meller?'
  'Ja, geen probleem, ik kan hier nog wel langer rondlopen, ik vermaak me wel hier!'


  Those who mind don't matter and those who matter don't mind.

  'Ik weet het niet,' zei Rodey zacht, zodat hij Zipp niet zou wekken. Ik weet het echt niet.'


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  Ze bleef even stil. 'Ik denk dat ik zo maar weer naar huis moet,' zei ze.


  Those who mind don't matter and those who matter don't mind.

  'Oh blijf ook lekker hier, joh!' zei Michelle snel. 'Dit momentje moeten jullie samen vieren! Ik red me prima, hoor!'


  Every villain is a hero in his own mind.