• Beste mensen, druiven (want die hangen in wijngaarden) en wijngrappen-makers. Naar aanleiding van dit topic, hebben Julia/Bamboe en ik besloten een Wijngaard-Fantopic aan te maken! Dit zodat we het topic daar niet langer moesten volspammen met wijngrappen en wijnliederen.

  Wat jullie moeten weten: Sinds gisterenavond, middernacht, is wijngaard niet echt een woord meer. Ik zou het eerder het "stamwoord" noemen van alle mensen die dit topic willen joinen. Ah well, I guess I have too much fantasy. Whatever, wijngaard for life.

  We hebben ook een stamlied: Heer Halewijngaard.
  Heer Wijngaard zong een liedekijn;
  Al die dat hoorde wou bij hem zijn.
  En dat vernam een koningskind,
  Die was zoo schoon en zoo bemind.
  Zij ging voor haren vader staen;
  'Och vader, mag ik naer Wijngaard gaen?'
  'Och neen, gij dochter, neen gij niet!
  Die derwaert gaen en keeren niet.'
  Zij ging voor hare moeder staen:
  'Och moeder, mag ik naer Wijngaard gaen?'
  'Och neen, gij dochter, neen gij niet!
  Die derwaert gaen en keeren niet.'
  Zij ging voor hare zuster staen:
  'Och zuster, mag ik naer Wijngaard gaen?'
  'Och neen, gij zuster, neen gij niet!
  Die derwaert gaen en keeren niet.'
  Zij ging voor haren broeder staen:
  'Och broeder, mag ik naer Wijngaard gaan?'
  't Is mij aleens waer dat gij gaet,
  Als gij uw eer maer wel bewaert,
  En gij uw kroon naer rechten draegt.'
  Toen is zij op haer kamer gegaen
  En deed haer beste kleeren aen.
  Wat deed zij aen haeren lijve?
  Een hemdeken fijnder als zijde.
  Wat deed zij aen haer schoon korslijf?
  Van gouden banden stond het stijf.
  Wat deed zij aen haren rooden rok?
  Van steke tot steke een gouden knop.
  Wat deed zij aen haeren keirle? (overkleed)
  Van steke tot steke een peirle. (parel)
  Wat deed zij aen haer schoon blond haer?
  Een kroone van goud en die woog zwaer.
  Zij ging dan in haer vaders' stal,
  En koos daer 't beste ros van al.
  Zij zette haer schrijlings op het ros:
  Al zingend en klingend reed zij door 't bosch.
  Als zij te midden 't bosch moge zijn.
  Daer vond zij mijn heer Wijngaard.
  'Gegroet!' zei hij, en kwam tot haer.
  'Gegroet, schoon maegd, bruin oogen klaer!'
  Zij reden met elkander voort
  En op den weg viel menig woord.
  Zij kwamen bij een galgenveld,
  Daeraen hing menig vrouwenbeeld.
  Alsdan heeft hij tot haer gezegd:
  'Mits gij de schoonste vrouwe zijt,
  Zoo kiest uw dood! Het is nog tijd.'
  'Wel als ik dan hier kiezen zal,
  Zoo kieze ik dan het zwaard voor al.
  Maer trekt eerst uit uw opperst kleed,
  Want maegdenbloed dat spreit zoo breed;
  Zoo 't u bespreide het ware mij leed.'
  Eer dat zijn kleed getogen was,
  Zijn hoofd lag voor zijn voeten ras;
  Zijn tong nog deze woorden sprak:
  'Gaet ginder in het koren
  En blaest daar op mijn horen,
  Dat al mijn vrienden 't hooren.'
  'Al in het koren en gae ik niet;
  Op uwen horen en blaes ik niet.'
  'Gaet ginder onder de galge
  En haelt daer een pot met zalve
  En strijkt dat aen mijn rooden hals!'
  'Al onder de galge en gae ik niet;
  Uwen rooden hals en strijk ik niet,
  Moordenaers-raed en doe ik niet.'
  Zij nam het hoofd al bij het haer
  En waschte 't in een bronne klaer.
  Zij zette haer schrijlings op het ros;
  Al zingend en klingend reed zij door 't bosch.
  En als zij was ter halver baen,
  Kwam Wijngaards moeder daer gegaen:
  'Schoon maegt, zaegt gij mijn zoon niet gaen?'
  'Uw zoon heer Wijngaard is gaan jagen,
  g'en ziet hem weer uws levens dagen
  'Uw zoon heer Wijngaard is dood;
  Ik heb zijn hoofd in mijnen schoot;
  Van bloed is mijnen voorschot rood!'
  Toen ze aen haer vaders poorte kwam,
  Zij blaesde den horen als een man.
  En als de vader dit vernam,
  't Verheugde hem dat zij weder kwam.
  Daer werd gehouden een banket;
  Het hoofd werd op de tafel gezet.


  En ons tweede stamlied: Wijngaerd waer bestu bleven
  Wijngaerd waer bestu bleven
  Mi lanct na di gheselle mijn
  Du coors die doot du liets mi tleven

  Dat was gheselscap goet ende fijn
  Het sceen teen moeste ghestorven sijn

  Nu bestu in den troon verheven
  Claerre dan der zonnen scijn
  Alle vruecht es di ghegheven

  Wijngaerd waer bestu bleven
  Mi lanct na di gheselle mijn
  Du coors die doot du liets mi tleven

  Nu bidt vor mi ic moet noch sneven
  Ende in de weerelt liden pijn
  Verware mijn stede di beneven

  Ic moet noch zinghen een liedekijn
  Nochtan moet emmer ghestorven sijn

  Wijngaerd waer bestu bleven
  Mi lanct na di gheselle mijn
  Du coors die doot du liets mi tleven

  Dat was gheselscap goet ende fijn
  Het sceen teen moeste ghestorven sijn


  Abon, er zijn ook een paar hashtags die we eren:
  #HeerWijngaard
  #HeerHalewijngaard
  #WijngaerdWaerBestuBleven

  En onze druiven:
  Nenya Wijnboer
  Bamboe Wijnhoer
  Perconte
  Rawhide
  King_Thorin Koningsdruif
  Insouciant Zoete druif
  BardTheBowman Paarse zoete muskaatdruif
  Overkill Leuke zoute druif
  Artanis Vicehoofd-Sjamaandruif
  wijngaard Zoete paarse hoofddruif
  Maleficia
  Kauwgomjunky Zure druif
  Incendium Brandende druif
  OakenshieId
  Aldea Sappige druif
  Stylinsexual Mobiele druif


  Like that, I'm not crazy. We zien wel wat er van dit topic wordt, haha. :'D Ik durfde het overigens niet in het Stamcafé te zetten, want volgens mij krijg ik dan heel wat boze mensen. ^^

  [ bericht aangepast door Klaar op 13 jan 2015 - 21:45 ]


  Moi, je t'offrirai des perles de pluie, venues de pays où il ne pleut pas

  Al 9 druiven, nog meer dan duizend en we hebben een fles wijn!

  [ bericht aangepast door Katalante op 12 jan 2015 - 21:49 ]


  "I'm in the mood for chaos." - Cheryl Blossom [Weggooiwashand --> Katalante]

  Artanis schreef:
  Ik ben de hoofddruif, for the record

  druiven horen samen te werken als een plant om heerlijke wijn te maken, er zijn geen hoofdruiven in een rank als heb je wel zure druiven en zoute druiven, groene en paarse


  Alles heeft betekenis, ook niets

  Nenya schreef:
  (...)

  Neeneenee, unicornXDlover is de hoofddruif. Als ze al wil joinen. Anders laat ik de eer aan jou. Indien ze joint, ben jij de vicehoofddruif, oké? ^^ Ik zet jullie er beiden bij. ^^

  Neyna artanis en bamboe zijn de vicehoofddruiven!
  En vicehoofddruiven mogen gratis druiven adopteren!


  You are my piece of paradise.

  Ik ben een zoete druif :3


  26 - 02 - '16

  unicornXDlover schreef:
  Zonder mij was dit wijngaard ding er niet ik moet bij de druiven staan als koningin druif!
  Het was mijn typefout
  En niet te gelove dat je hier een topic over hebt gemaakt


  Het is echt niet om stom te doen, hoor, maar gewoon zodat we jouw topic niet verder vol zouden spammen. :'D Wil jij hoofddruif zijn?


  Moi, je t'offrirai des perles de pluie, venues de pays où il ne pleut pas

  Bamboe schreef:
  Al 9 druiven, nog meer dan duizend en we hebben een fles wijn!

  dan kunnen we onszelf opdrinken!


  Alles heeft betekenis, ook niets

  Zijn er zoute druiven?


  i put the fun in funeral

  unicornXDlover schreef:
  (...)
  Neyna artanis en bamboe zijn de vicehoofddruiven!
  En vicehoofddruiven mogen gratis druiven adopteren!


  Neh, Julia is de wijnboer.


  Moi, je t'offrirai des perles de pluie, venues de pays où il ne pleut pas

  Overkill schreef:
  Zijn er zoute druiven?


  Jap!


  Moi, je t'offrirai des perles de pluie, venues de pays où il ne pleut pas

  Als het volledig is pas ik het aan in de beginpost, maar geeft iedereen even door welke druif-ie wil zijn?


  Moi, je t'offrirai des perles de pluie, venues de pays où il ne pleut pas

  Nenya schreef:
  (...)

  Neh, Julia is de wijnboer.


  Ik las eerst wijnhoer :')


  Everything is illuminated by the light of our past.

  ik ben een paarse zoete muskaatdruif! (al zijn muskaat druiven voor zover ik weet gewoon groen)


  Alles heeft betekenis, ook niets

  Rawhide schreef:
  (...)

  Ik las eerst wijnhoer :')


  Als ze dat wil mag ze dat van mij ook zijn, hoor. :'D


  Moi, je t'offrirai des perles de pluie, venues de pays où il ne pleut pas

  Nenya schreef:
  (...)

  Neh, Julia is de wijnboer.


  Wijnboer? O.o
  Hahahaha xd


  "I'm in the mood for chaos." - Cheryl Blossom [Weggooiwashand --> Katalante]

  Ik ben een paarse druif en ik ben ik nu de hoofddruif of niet?


  You are my piece of paradise.