• De stelling van deze week luidt:
  Mensen bepalen zelf wat goed en slecht is.

  (dit is niet mijn mening, ik plaats alleen de stelling)

  [ topic verplaatst door een moderator ]


  Forget the risk and take the fall...If it's what you want, it's worth it all.

  De mens is de enige die zich hier überhaupt mee bezig houdt, dus eens.


  "She was fury, she was wrath, she was vengeance."

  There is no good and evil, there is only power, and those too weak to seek it …


  And don't forget, Elvendork! It's unisex!

  Vanuit deterministisch oogpunt geloof ik niet in vrije wil en daarmee ook niet de zin van ethiek. Oneens.


  i put the fun in funeral

  Eens en oneens.
  Niet de mens als individu. Zo vrij zijn we in ons denken niet. Cultuur bepaalt wat goed en slecht is - en aangezien dé cultuur niet los van mensen bestaat - bepalen mensen dus zelf wat goed en slecht is.
  Wel bepalen ze, dat als individu, niet vrij, maar is er een complex van sociologische invloeden in het spel. Er wordt een soort van culturele blauwdruk opgedrukt. Als ieder westers mens massaal achter waarden als gelijkheid van vrouwen, vrijheid van meningsuiting staat, dan is dat een westers cultureel gegeven, die niet altijd en overal geldt. Ergens wordt ethiek ons dus ook opgelegd. En wij internaliseren het gewoon. Zelfde fenomeen met opvoeding. Je neemt veel van je ouders over.
  Dus is ethiek iets menselijk, door mensen zelf gemaakt, ja. Creëer je als individu zelf je ethische grondmap? Dat geloof ik niet.
  Ik denk dat we op dat vlak, volledig als een onbeschreven blad op de aardbol terecht komen en door cultuur, gebeurtenissen, opvoeding en omgeving worden beschreven en worden wie we zijn (met enige genetische factoren) en in wat we geloven.
  Als we daarin als individu vrij waren geweest, geloofde niet iedereen die in de middeleeuwen op de planeet terecht kwam, in christelijke ethiek, niet elk mens in Sparta in militarisme, niet de Atheense man in de democratie en mannelijke superioriteit. Dat is niet iets waarin je vrij bent. Dat op zich is al weer een liberalistische gedachte (die vandaag onze cultuur tekent), waarin we geloven willen dat we als mens vrij zijn van natuur.
  Dus: cultuur bepaalt. Mensheid bepaalt. Individu is slechts onderhevig. Al kan er wel kritische zin ontwikkelt zijn.

  [ bericht aangepast door Histoire op 1 feb 2015 - 10:00 ]


  Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon.

  Vhagar schreef:
  De mens is de enige die zich hier überhaupt mee bezig houdt, dus eens.


  Am I in love with you or am I in love with the feeling?

  Eens. Tot op zekere hoogte is wat we denken en vinden vastgelegd in de Grondwet en in onze cultuur, waardoor onze ideeën van goed en slecht grenzen kennen. Máár er wordt heel veel binnen en soms ook buiten die grenzen gedacht.
  Denk maar eens aan discussies over de doodstraf: de een vindt dat diegene het verdient, de ander vindt dat zoiets niet kan. Zo hebben we voor onszelf bepaald dat dat goed of slecht is.
  Om even in te haken op het voorbeeld van Histoire: iedereen in de westerse wereld vindt dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Dat is dus niet zo. Je hebt altijd een partij als SGP met mensen die vinden dat vrouwen niet meer mogen werken. Dit komt door hun cultuur die hun heeft beïnvloedt om werkende vrouwen slecht te vinden. Cultuur en omgeving beïnvloedt, maar het individu heeft altijd het laatste woord.


  #dealwithit (cool) NecklessOfHope --> Trohman

  Ligt aan de situatie.


  • May we meet again •

  Als een totale eenheid wel, maar als individu niet nee. De mens is zo gemaakt dat het continu keuzes maakt onder de invloed van een ander. Wil je een bepaalde richting studeren, dan is de kans groot dat deze keuze beïnvloed wordt door je ouders. Ook de school biedt je een bepaald pakket aan, dus je kies ergens wel zelf, maar doordat er vooraf als een keuze voor jou wordt gemaakt is je eigen keuze beperkt. Ik denk dat WOII wel een mooi voorbeeld is om deze stelling ook te ontkrachten. De Nazi's behandelden de Joodse bevolking op een verschrikkelijke manier, maar hoe dom het ook klinkt, de helft had het eigenlijk gewoon niet door. Waarom omdat ze gewoon meededen met de rest uit schrikt en op een gegeven moment het verschil tussen goed en kwaad niet meer zagen. Als iemand van hoger af een positief iets negatief maakt, volgt grotendeels van de bevolking sowieso. En de leider volgen is sowieso goed, niet? (Dus zo ben je wel vertrokken denk ik)


  Mirror, mirror on the wall, will there be glory if I fall?

  Avarosa schreef:
  Als een totale eenheid wel, maar als individu niet nee. De mens is zo gemaakt dat het continu keuzes maakt onder de invloed van een ander. Wil je een bepaalde richting studeren, dan is de kans groot dat deze keuze beïnvloed wordt door je ouders. Ook de school biedt je een bepaald pakket aan, dus je kies ergens wel zelf, maar doordat er vooraf als een keuze voor jou wordt gemaakt is je eigen keuze beperkt. Ik denk dat WOII wel een mooi voorbeeld is om deze stelling ook te ontkrachten. De Nazi's behandelden de Joodse bevolking op een verschrikkelijke manier, maar hoe dom het ook klinkt, de helft had het eigenlijk gewoon niet door. Waarom omdat ze gewoon meededen met de rest uit schrikt en op een gegeven moment het verschil tussen goed en kwaad niet meer zagen. Als iemand van hoger af een positief iets negatief maakt, volgt grotendeels van de bevolking sowieso. En de leider volgen is sowieso goed, niet? (Dus zo ben je wel vertrokken denk ik)


  You may not like her, but you can't deny, Rowling has got style.

  Eens en oneens. Naast de wil van het individu (die er naar mijn idee duidelijk is) wordt deze ook beïnvloed door de rest van de samenleving. Dit zien we overal, niet?


  Whatever you do in life will be insignificant, but it's very important that you do it because nobody else will.

  Oneens, denk ik? Tot op zekere hoogte zijn er een soort universele regels van goed en slecht aan te wijzen die gewoon horen te gelden, ongeacht iemands mening. Er is niets, helemaal niets, waarmee je verkrachting zou kunnen goedpraten, om maar eens iets heel voor de hand liggends te noemen. Ik denk wel dat mensen zelf bepalen wat zij goed of slecht vinden, maar dat wil niet meteen zeggen dat het ook zo is. Niet dat ik probeer te ontkennen dat het in heel veel situaties enorm lastig of zelfs onmogelijk is om een volkomen objectief goed en slecht aan te wijzen, aangezien het in zichzelf een oordeel inhoudt en dus subjectief is, maar ik geloof desondanks wel in bepaalde basisregels.


  "Just words." "But good words. That's where ideas begin." - Star Trek, The Wrath of Khan

  Sommige dingen wel, maar dingen zoals vermoorden en stelen zijn, fout, waren fout, en zullen ook altijd fout blijven.


  Blablabla

  Hm, eens. Ze worden beïnvloed door de meningen van anderen, maar ze kunnen alsnog zelf kiezen wat goed en fout is. Dit betekend niet dat ze dat ook doen.


  Don't walk. Run, you sheep, run.

  Niet volledig waar:D.


  I will beat your ass like a Cherokee drum

  Ieder individu heeft z'n eigen ideeën over goed en slecht, maar in de meeste gevallen wordt je 'gedwongen' het idee van de maatschappij, je omgeving... over goed en kwaad te volgen.
Add Your Banner Here