• "Wie is de Mol op Quizlet?"  Welkom allemaal in Stockholm, de hoofdstad van Zweden en hét land waar de wedstrijd 'De Mol' zich zal afspelen. Hiervoor hebben we tien enthousiaste kandidaten nodig, waarvan één de Mol die de door de andere negen ontmaskerd moet worden. Heel de wedstrijd zal bestaan uit zeven rondes en een finale, waarin de grote ontknoping plaatsvindt. Elke ronde zal eindigen met een test over de Mol. De kandidaat die de laagste score haalt, valt onherroepelijk af en daarom is het van groot belang dat iedereen actief kan blijven meespelen. Denk daarom dus goed na voordat je je inschrijft. Iedereen kan zich inschrijven tot 19.00 u. vrijdag 22 april. Daaruit zullen negen gemotiveerde deelnemers en een sluwe Mol geselecteerd worden.
  Graag eerst alle informatie doorlezen onder de spoilers voordat je je inschrijft en misschien wel tot gauw!  Inschrijving gesloten
  Hoe zal het spel verlopen?
  Er zijn tien deelnemers, waarvan één mol. De negen overige kandidaten moeten aan de hand van opdrachten de mol kunnen ontmaskeren, maar let op! Je kan niemand vertrouwen tenzij je zelf de mol bent die er alles aan zal doen zoveel mogelijk credits uit de pot te houden. (We spelen om echte Quizlet credits) Doorheen het spel kunnen de deelnemers credits verdienen door opdrachten te volbrengen of verliezen door mislukte opdrachten. De winnaar die de mol weet te ontmaskeren, krijgt de pot. Er is een maximum van twintig credits te verdienen. De mol krijgt het aantal credits dat hij/zij uit de pot heeft kunnen halen.
  De opdrachten zijn bijna allemaal in teams te volbrengen. Het is dus de bedoeling dat onderlinge samenwerking is vereist. Ik vraag hierbij aan de mol om opdrachten niet te saboteren door opzettelijk niet te reageren op teamgenoten. Tijdens de opdrachten is het mogelijk om jokers en vrijstellingen te verdienen. Jokers rekenen een fout antwoord bij de test juist en vrijstellingen geven je een mogelijkheid naar de volgende ronde te gaan zonder de test te hoeven invullen.
  Op het einde van elke ronde is elke deelnemer (buiten die met een vrijstelling) verplicht een test in te vullen. Deze zal gaan over de mol (denk hierbij aan uiterlijke en innerlijke kenmerken, spelgedrag). De deelnemer met de laagste score valt onherroepelijk af.
  Om meer te weten over elkaar en specifiek over de mol, is het toegelaten elkaar vragen te stellen in het topic! Vragen die specifiek aan jou gericht zijn, moet je eerlijk beantwoorden (buiten de vragen met betrekking tot je rol en de vorige opdrachten, hier mag je liegen).

  Wat doet de mol?
  De mol moet het spel saboteren en zoveel mogelijk credits uit de pot houden, want het aantal credits die hij uit de pot weet te houden, zal hij zelf krijgen. Echter, de mol heeft ook enkele regels waaraan hij zich moet houden: Het is niet toegelaten teamleden opzettelijk te negeren, opdrachten opzettelijk niet in te leveren. De mol doet zijn best en moet op andere gebieden gaan saboteren! Het is niet toegelaten te verraden dat hij de mol is.
  Voor elke opdracht stuur ik de mol persoonlijk een bericht met specifieke regels omtrent de eerstvolgende opdracht. Ik sta in direct contact met de mol om hem bij te sturen en op de hoogte te stellen in het spel.

  Hoe en wanneer indienen?
  Inleveren doe je via een Google formulier, net zoals de aanmelding verlopen is. De link naar het formulier zal telkens onderaan staan bij de desbetreffende opdracht. Deze regel handhaaf ik bewust om verwarring te voorkomen, want privé berichtjes kunnen snel verloren gaan.
  Iedere ronde duurt dertien dagen waarvan tien dagen voor de opdracht en drie dagen om de test in te leveren. Uitstel kan niet gevraagd worden.

  Wat zijn de regels?
  Allereerst de huisregels van Quizlet, wie deze overtreedt, vliegt linea recta uit de wedstrijd. Ik beaam dan nogmaals dat plagiaat ten strengste verboden is. Indien ik plagiaat opmerk, wordt dit aan een moderator gemeld en zal je de wedstrijd ook moeten verlaten.
  Elkaars werk afkraken wordt ook niet getolereerd, heb respect voor mekaar.
  Verklap je rol niet, dit is zeer belangrijk in deze wedstrijd.
  Naamsveranderingen doorgeven in het rood en vet gedrukt.

  Zijn er nog vragen?
  Dan mag je ze zeker in het topic stellen! Lees eerst even de FAQ door want wie weet is de vraag al eens eerder gesteld.

  FAQ:

  Wat voor opdrachten kunnen we verwachten?
  Vooral opdrachten waar je moet samenwerken om te slagen. Het zijn geen tijdrovende of onmogelijke opdrachten; een foto maken, een gedicht schrijven, een vragenlijst invullen, een raadsel oplossen, een SA schrijven...

  Is het spel online of in real life?
  Het spel zal helemaal online verlopen.

  Waarom al die (persoonlijke) vragen?
  De antwoorden op die vragen zijn erg nuttig voor me om een beeld te kunnen scheppen van jullie en later zal ik ze gebruiken in de tests over de mol. Ik ga geen (persoonlijke) informatie doorlekken.

  Ik kan mijn geboortedatum niet invullen?
  Dat is niet erg. Ik heb de vraag als niet vereist gemarkeerd. Geef het maar door via het topic, dan pas ik het handmatig aan.

  Shit, ik ben mijn antwoorden vergeten!
  Dat is niet erg! Laat me iets weten, dan stuur ik ze jouw richting uit (:


  SPELLEIDER
  ° Metamorphoses - Qing - 16

  DEELNEMERS
  ° Starkbucks - Wendy - 18
  ° Tormund - Natas - 26
  ° WensAter - Ava - 12
  ° Junns - Maaike - 21
  ° JamesPotter - Femke - 18
  ° ProngsPotter - Froukje - 15
  ° Mignon - Lotte - 19
  ° DeDDDG3maaleenS - Leah - 15
  ° Josiah - Melissa - 13
  ° Lindemann - Felicia - 20


  DE POT: TIEN CREDITS

  RONDE EEN

  JA-groep:
  Femke
  Wendy
  Froukje
  Melissa
  Ava

  NEE-groep:
  Felicia
  Maaike
  Lotte
  Leah
  Natas


  Jullie zijn opgesplitst in twee groepen. Een ja-groep en een nee-groep. Dat is het antwoord op de vraag 'Zou jij de mol willen worden?'. In een van de twee groepen zit de mol. (Maaike en Lotte waren de enige twee die nee hadden gezegd, maar ik heb de groep opgevuld met ja's)
  In jullie aanmelding hebben jullie drie feitjes over jezelf moeten geven. Ik heb er eentje uit gekozen*.Het is de bedoeling dat het andere team bepaalt welk feitje bij welke persoon van het andere team hoort. Elkaar ondervragen in het topic is toegestaan, maar van zaterdag 23 april tot dinsdag 2 mei is het niet verplicht eerlijk te antwoorden.
  Enkel als de teams erin slagen meer dan zeven van de tien feitjes juist te hebben, zullen er twee credits in de pot komen. Anders zal de teller op nul blijven staan. Belangrijk! Het team dat de meeste feitjes juist heeft, krijgt tien jokers (twee voor elke speler). Denk dus goed na of je elkaar helpt.

  Doorgeven welk feitje bij wie past kan via dit formulier doorgeven worden door één iemand per team. Denk dus goed na wie je kiest. Jullie hebben tijd om jullie eindoordeel door te geven tot dinsdag 2 mei. Onderling overleggen in teams met elkaar kan via Social Media of via een ongeactiveerde story. Die beslissing is aan jullie.

  Heel veel succes!

  *
  Feitjes van JA voor NEE:
  1) Ik kan mijn eigen kleren maken.
  2) Ik ben ook een actief Wattpad'er.
  3) Ik wil journalistiek gaan studeren.
  4) Ik houd niet van drop en cola.
  5) Ik ben impulsief, gezellig en een beetje hyper.

  Feitjes van NEE voor JA:
  1) Ik eet bijna niets zonder appelmoes.
  2) Frikandelbroodjes zijn mijn favoriet.
  3) Ik ken het Franse volkslied uit mijn hoofd.
  4) Ik heb mijn derde leerjaar niet gedaan.
  5) Ik ben een enorme filmfanaat.

  De uitslag is bekend!

  Er zijn maar liefst acht feitjes juist. Dit wel zeggen dat er twee credits in de pot komen!
  Het team dat de tien jokers gewonnen heeft is...

  (cat)
  Hihi
  Het JA-team! Gefeliciteerd! Zij wisten alle weetjes op de juiste plek te zetten.


  Ik ga geen lijst zetten welke antwoorden zijn ingeleverd.

  Klik hier om de test in te vullen. Jullie hebben drie dagen tijd, dus tot donderdag 28 april 19.00. Bij ex aeqo is de persoon die het eerst ingeleverd heeft, de winnaar.

  NB: Vragen die specifiek aan jou gericht zijn, moet je weer eerlijk beantwoorden (buiten de vragen met betrekking tot je rol en de vorige opdrachten, hier mag je liegen).

  Heel veel succes!

  De einduitslag is bekend!


  Ava is afgevallen omdat ze de test niet heeft ingevuld.  RONDE TWEE

  TEAM ROOD:
  Froukje
  Natas
  Wendy

  TEAM BLAUW:
  Melissa
  Felicia
  Femke

  TEAM GEEL:
  Leah
  Maaike
  Lotte

  Deze keer zijn jullie in drie groepen van drie personen gesplitst: Rood, Blauw en Geel. In de vorige ronde hebben jullie elkaar op schaal gezet van 1 tot 10 op graad van verdenking. Groep Rood zijn de drie verdachtste deelnemers, daarop volgt groep Blauw en dan groep Geel. Het is de bedoeling dat elk team zijn leden een nummer geeft: 1, 2 of 3. De persoon met nummer 1 moet een gedicht schrijven over de natuur, de persoon met nummer 2 moet een foto nemen van een dier (geen huisdier!), de persoon met nummer 3 moet een collage maken van de vier seizoenen. Het inleveren gebeurt ook op volgorde. Nummer 1 levert eerst in, nummer 2 als tweede en nummer 3 als derde, maar ook de teams moeten apart inleveren. Rood, Blauw en Geel mogen elkaar niet kruisen.

  Een voorbeeld hoe het er uiteindelijk uit kan zien:
  Rood 1
  Rood 2
  Rood 3

  Geel 1
  Geel 2
  Geel 3

  Blauw 1
  Blauw 2
  Blauw 3


  Inleveren kan tot dinsdag 10 mei 19.00u via dit formulier, maar let op! De opdracht is pas geslaagd als de kleine opdrachtjes in de correcte volgorde zijn ingeleverd en elk opdrachtje door elk team is gemaakt. Het team dat als laatste inlevert, krijgt vier jokers (zelf te verdelen). Als alle teams erin slagen, komen er drie credits in de pot. Overleggen met elkaar kan via Whatsapp in een groep (graag mij toevoegen!)

  Heel veel succes!

  De uitslag is bekend!

  Jammer genoeg is er niet ingeleverd zoals zou moeten zijn/fout in de inzendingen, daarom zullen er geen credits in de pot komen. De huidige pot staat op twee credits. Het team dat de vier jokers krijgt is...

  Team....
  BLAUW! Graag voor 14 mei 19:00 de verdeling van de jokers doorgeven via PB of Whatsapp.


  Ik ga geen lijst zetten welke antwoorden wanneer zijn ingeleverd. Hier wel even alle creaties op een rijtje:
  Maaike:
  Een kuurtje natuurtje
  In een leuk avontuurtje
  Een kuurtje natuurtje
  Op een laat avonduurtje

  Een duurtje achter het stuurtje
  Voor een kuurtje natuurtje
  Een duurtje achter het stuurtje
  Voor een gluurtje natuurtje

  Een vuurtje in het buurtje
  Van een prachtig natuurtje
  Geen frituurtje, maar een vuurtje
  Zonder apparatuurtjes

  Een huurtje van een schuurtje
  In het buurtje van het puurtje
  Een huurtje van een schuurtje
  Voor een kuurtje natuurtje

  Frouke:
  Als de sneeuw gaat vallen,
  Het water weer stil valt,
  Kom je me dan helpen?
  Als de knoppen komen,
  De bloesems weer gaan bloeien,
  Kom je met me dansen?
  We gaan dansen door de weiden,
  Zwemmen door rivieren, lachen in het gras.
  Denkend aan wat we zeiden.
  Ik houd er niet van, maar jij bent in je sas.
  Je kijkt naar de bomen,
  De lucht, de bloemen.
  Je vraagt je af waar de vogels vandaan komen,
  Kijkt naar de bijen die zoemen.

  Melissa:
  Tien groene blaadjes, hangend aan een piepjonge tak,
  En de wind die woei en woei en de tak die brak.
  Negen groene blaadjes weerloos in de wind,
  Lente ging en herfst kwam minder goed gezind.
  Acht groene blaadjes schommelden heen en weer,
  Een peuter kwam, trok er één en ging vrolijk in de weer.
  Zeven groene blaadjes in een oververhitte kas,
  Na een hete middag was er niets van over, slechts een hoopje as.
  Zes groene blaadjes waren niet alleen,
  Een giraffe nam een grote hap en- zo gemeen!
  Vijf groene blaadjes zaten in de regen,
  De bliksem sloeg in en daar konden ze niet tegen.
  Vier groene blaadjes hangend aan de beuk,
  Helaas, ja echt helaas voor hen vond één het niet zo leuk...
  Drie groene blaadjes en er bovenop een beest,
  Hij spreidde zijn vleugels, nam een blaadje mee, en vloog als een geest.
  Twee groene blaadjes hingen daar zo zoet,
  Maar om te overleven, offers maken moet.
  Eén zielig blaadje, viel neer,
  Lente ging, lente kwam, en zo ging het nog een keer.

  Leah:  Wendy:  Felicia:  Lotte:  Natas:  Femke:
  Klik hier om de test in te vullen. Jullie hebben drie dagen tijd, dus tot zaterdag 14 mei 19.00. Bij ex aeqo is de persoon die het eerst ingeleverd heeft, de winnaar.

  NB: Vragen die specifiek aan jou gericht zijn, moet je weer eerlijk beantwoorden (buiten de vragen met betrekking tot je rol en de vorige opdrachten, hier mag je liegen).

  Heel veel succes en wees op tijd!  De einduitslag is bekend!  RONDE DRIE

  Team A:
  Maaike
  Femke
  Natas
  Felicia

  Team B:
  Leah
  Melissa
  Froukje
  Lotte

  Er zijn weer twee willekeurige teams gemaakt (Team A en Team B), elk met vier deelnemers. Nu is het de bedoeling dat elk team acht quizvragen of raadsels bedenkt voor het andere team. De vragen insturen kan via dit formulier tot vrijdag 20 mei 19.00.
  Let op! Vragen die onmogelijk beantwoord kunnen worden (zoals 'Hoeveel haren heeft mijn kat?', 'Hoe groot ben ik?', etc) worden verwijderd en doen niet mee. (= minder kans op antwoorden) De vragen verschijnen vrijdag 20 mei dus.

  Inleveren kan tot woensdag 25 mei 19.00 via dit formulier, maar let op! Er kan maar één iemand per team het formulier invullen, dus kies verstandig wie deze persoon zal zijn. Er worden drie jokers uitgedeeld als het andere team minder dan vier of vier vragen juist heeft. Let op! Er kunnen drie credits verdiend worden als het totaal aantal correct beantwoorde vragen tussen negen en dertien ligt. Als het boven dertien ligt, gaan er twee credits uit de pot. Overleggen met elkaar kan via Whatsapp in een groep (graag mij toevoegen)!
  Veel succes!

  VRAGEN VOOR TEAM A:
  1. 3 - 13 - 1113- 3113- 132113 - ...? Wat moet er op de plek van de puntjes komen?
  2. Wat zit wel in een uur, maar niet in een dag?
  3. Zeg mijn naam, en ik verdwijn. Wat ben ik? ONGELDIG
  4. Je gooit een bal met al je kracht weg. Zo hard als je kan. Maar enige tijd later komt je bal met dezelfde snelheid weer terug. Hij is nergens tegenaan gekomen, en niemand heeft hem teruggegooid. Hoe is dit toch mogelijk?
  [Als je het antwoord toepast op de fysica, klopt het niet, maar ik zal het maar zo laten ^^ want het is wel goed bedacht]
  5. Welk schepsel loopt 's in het begin van zijn leven op vier benen, 's halverwege op twee benen en aan het eind van zijn leven op drie?
  6. Enkel - Enkel - Dubbel - Dubbel
  7. Hoeveel bladzijden heeft het boek: Jane Eyre - Wereld Werken?
  8. Hoeveel haren hebben Melissa's hond en Melissa's cavia samen (de haren op de buik en poten niet meegeteld) ONGELDIG

  VRAGEN VOOR TEAM B:
  1. Wat is Vikings' verlovingsdatum?
  2. Wanneer komt GiIderoy(met een i) terug van haar buitenlandstage?
  3. Welke wijn is goed voor zwangere vrouwen?
  4. Wat is kiwi op zijn Frans? (fonetisch woordspelletje)
  5. Wat is het tegenover gestelde van een banaan? (woordspelletje)
  6. Een blinde man zit op een eiland. Om te overleven heeft hij twee rode pillen en twee blauwe pillen. Hij moet van elke kleur een pil nemen om te overleven. Als hij twee dezelfde neemt of helemaal niets, gaat hij dood. Wat moet hij doen?
  7. Je bent op reis en je wilt naar een bepaald dorp. Op een gegeven moment kom je op een splitsing waar je twee kanten op kunt. Je weet alleen niet welke kant je op moet. Bij de splitsing staan gelukkig twee mannetjes. Maar een van die mannetjes liegt altijd en de andere spreekt altijd de waarheid. Je weet niet welke van die twee de leugenaar is. Omdat de mannetjes ook weer niet zo heel veel zin hebben om je te helpen mag je een van hen een vraag stellen. Welke vraag stel je?
  8. Stemloos krijst hij, vliegt vleugelloos rond, tandeloos bijt hij, mompelt zonder mond.

  Succes!  De uitslag is bekend!

  Het aantal juist beantwoorde vragen is...

  Dertien! Er komen drie credits in de pot! Dat brengt de pot op vijf credits. Aangezien beide teams meer dan vier vragen juist beantwoord hebben, worden er geen jokers uitgedeeld.

  Ik heb gemerkt dat de inzet deze opdracht een beetje is verslapt. Toch wil ik vragen of jullie proberen actief te blijven meespelen. Ik begrijp dat jullie ook een leven hebben buiten Quizlet, maar even in de Appgroep kijken is geen grote moeite (: Ik steek hier namelijk veel moeite in en ik vind het jammer moest dit niet uitgespeeld kunnen worden.


  Klik hier om de test in te vullen. Jullie hebben drie dagen tijd, dus tot zondag 29 mei 19.00. Bij ex aeqo is de persoon die het eerst ingeleverd heeft, de winnaar.

  NB: Vragen die specifiek aan jou gericht zijn, moet je weer eerlijk beantwoorden (buiten de vragen met betrekking tot je rol en de vorige opdrachten, hier mag je liegen).

  Heel veel succes en wees op tijd!

  De einduitslag is bekend!  (cat)


  Boe  fouttt


  nope nope nope
  RONDE VIER

  Deze opdracht is individueel. Jullie moeten deze vragenlijst invullen en krijgen daarvoor tijd tot woensdag 8 juni 19.00. Maar let op! De deelnemer die als eerste inlevert, krijgt drie jokers, maar de deelnemer met het meeste aantal correcte antwoorden, krijgt een vrijstelling. Bij een ex aeqo, krijgt de persoon die het snelst ingeleverd heeft, de vrijstelling. Er kunnen twee credits verdiend worden als iedereen minstens drie antwoorden juist heeft. Onderling antwoorden doorsturen is op eigen risico. Het is toegestaan 'Pas' te antwoorden op een vraag als je het antwoord niet weet.

  Veel succes!  De uitslag is bekend!

  Helaas heeft niet iedereen drie vragen juist beantwoord en blijft de pot hangen op 5 credits! Femke heeft als eerste ingeleverd en zij krijgt drie jokers! Maaike wist als eerste alle vragen correct te beantwoorden, dus kan zij opgelucht ademhalen. Een vrijstelling verzekert haar een plekje in de volgende ronde.

  Klik hier om de test in te vullen. Jullie hebben drie dagen tijd, dus tot zaterdag 11 juni 19.00. Bij ex aeqo is de persoon die het eerst ingeleverd heeft, de winnaar.

  NB: Vragen die specifiek aan jou gericht zijn, moet je weer eerlijk beantwoorden (buiten de vragen met betrekking tot je rol en de vorige opdrachten, hier mag je liegen).

  Heel veel succes en wees op tijd!  Einduitslag is bekend!

  Ik begin het echt minder leuk te vinden afscheid te moeten nemen D:
  RONDE VIJF

  APPEL
  Felicia
  Natas
  Femke

  PEER
  Maaike
  Leah
  Froukje


  Jullie zijn opgedeeld in twee groepen: Appel en Peer. Deze groepen zijn niet zomaar opgesteld. In de ene groep zitten de deelnemers die het hoogst scoorde op de vorige test. In de andere groep zitten de laagste scores, maar waar zit de mol? En belangrijker nog, wie had de hoogste score?
  Achter elk team schuilen vijf (hoofd)steden die ze moeten achterhalen (elk verschillende, dus niet dezelfde). Het is de bedoeling dat jullie mij (Qing) in het topic/Whappgroep ja/nee-vragen stellen om te achterhalen welke vijf steden jouw team heeft. Het eerste team dat alle vijf de steden kan achterhalen, krijgt zeven jokers (niet per persoon! In het geheel.). Als het beide teams lukt de tien steden te raden, komen er drie credits in de pot. Als het de teams niet lukt, gaan er twee credits uit de pot.

  Inleveren kan tot donderdag 23 juni 19.00 via dit formulier, maar let op! Er kan maar één iemand per team het formulier invullen, dus kies verstandig wie deze persoon zal zijn. Overleggen met elkaar kan via Whatsapp. Graag mij toevoegen dan!

  Veel succes!  De uitslag is bekend!

  Eerst wil nog enkele dingen zeggen. Ten eerste vind ik persoonlijk dat deze opdracht minder goed verliep dan ik in gedachten had. Ik had betere 'regels' moeten opstellen zodat heel het team betrokken zou zijn. Bijvoorbeeld, niemand mag twee steden achter elkaar gokken, of de teams moeten om de beurt een vraag stellen, etc. Dan zouden de steden natuurlijk wel iets versimpeld worden. Wat me meteen bij het tweede punt brengt. De moeilijkheid was niet gelijk verdeeld. Om eerlijk te zijn had ik verwacht dat bepaalde steden sneller gevonden zouden worden, en andere steden minder snel. Maar jullie zijn gewoon van die zulke superspeciale ninja's.:Y)

  Dan gaan we nu over tot de uitslag ^^ Team Peer was - met maar een klein kwartier verschil - de eerste inzender. Ik wil toch beide teams feliciteren! (: Er zijn drie credits in de pot bijgekomen en dat brengt de huidige pot acht! Team Peer, graag nog voor de deadline van de Test doorgeven hoe de jokers verdeeld worden!

  Klik hier om de test in te vullen. Jullie hebben drie dagen tijd, dus tot maandag 20 juni 19.00. Bij ex aeqo is de persoon die het eerst ingeleverd heeft, de winnaar.

  NB: Vragen die specifiek aan jou gericht zijn en enkel en alleen in het topic, moet je eerlijk beantwoorden (buiten de vragen met betrekking tot je rol en de vorige opdrachten, hier mag je liegen/weigeren te antwoorden).

  Heel veel succes en wees op tijd!  De einduitslag is bekend!

  Ik vind het echt steeds moeilijker om afscheid te nemen :c
  RONDE ZES

  Deze opdracht zal in groep worden gemaakt. De opdracht is simpel; jullie moeten vijf pagina's op Quizlet vinden die aan onderstaande beschrijving voldoen. Als het jullie lukt om alle vijf pagina's te vinden, komen er twee credits in de pot.

  1) Het topic waar Square op 8 november 2015 - 20:41 deze reactie heeft geplaatst: "Haha, die heb ik al een keer gedaan. Ik kwam het inderdaad ook Tumblr tegen en ik zat op level 1. Ik heb nog wel wat werk voor de boeg als ik ooit Satan wil ontmoeten, blijkbaar.(krul)"
  2) De afgelopen story (2014) met deze quote in de beschrijving "Calcanda semel via leti" en met een cover die gemaakt is door Krolock.
  3) Het Engelse gedicht dat in een nieuwsbrief in 2015 heeft gestaan, +/- 430 keer is gelezen. De eerste versregel luidt "You do not define". Het gedicht stond samen met een story van Morticia in de nieuwsbrief.
  4) Het lijstje, gemaakt door het Quizletlid dat tweemaal bij topleden staat, waarin deze vijf liedjes worden opgesomd: Make It Stop, Wrong Side Of Heaven, Lullaby, Midnight City en Save The World.
  5) De quiz met als uitkomsten de getallen 10 tot en met 1 gemaakt door een winnaar van QOTM. De quiz die we zoeken is twee jaar oud.


  Inleveren kan tot vrijdag 1 juli 19.00 via dit formulier, maar let op! Er kan maar één iemand het formulier invullen, dus kies verstandig wie deze persoon zal zijn. Overleggen met elkaar kan via het topic of Whatsapp. Die beslissing is aan jullie.

  Veel succes!

  PS: er kan weer een vrijstelling gewonnen worden! Wat moet je doen? Deze afbeelding als eerste vinden, maar waar moet je zoeken? Op mijn pagina! Denk aan creaties zoals quizzen, lijstjes, stories, gedichten en vergeet zeker niet de reacties te checken (; Als je het hebt gevonden, neem dan even een screenshot of stuur een linkje naar de pagina!

  Veel succes!  De uitslag is bekend!

  Tromgeroffel!
  Jammer genoeg zijn niet alle linkjes correct ingzonden, daarom blijft de pot op 8 credits!


  Klik hier om de test in te vullen. Jullie hebben drie dagen tijd, dus tot dinsdag 5 juli 19.00. Bij ex aeqo is de persoon die het eerst ingeleverd heeft, de winnaar. Ikzelf ben van 4 juli tot 15 juli op trektocht door Slovenië. Ik zal geen wifi tot mijn beschikking hebben, daarom neemt Lotte/Mignon de wedstrijd eventjes van me over. Voor dringende vragen kan je bij haar terecht, indien nodig kan Lotte me sms'en.

  NB: Vragen die specifiek aan jou gericht zijn en enkel en alleen in het topic, moet je eerlijk beantwoorden (buiten de vragen met betrekking tot je rol en de vorige opdrachten, hier mag je liegen/weigeren te antwoorden).

  Heel veel succes en wees op tijd!  De einduitslag is bekend!  RONDE ZEVEN

  In deze ronde krijgen jullie de kans elkaar één vraag te stellen (dit mag elke vraag zijn, dus ook 'Ben jij de mol?'). Iedereen zal dus drie vragen stellen en drie vragen beantwoorden. De vragen zend je in dit formulier in en dat kan tot maandag 11 juli 19.00.
  Het is de bedoeling dat je op de vragen (verschijnen later) in het topic zal antwoorden. Eén vraag moet je met eerlijkheid beantwoorden en bij één vraag moet je liegen. Je hoeft niet te verklappen bij welke je de waarheid spreekt. Vragen beantwoorden kan tot 16 juli 19.00.

  Er kunnen twee credits in de pot komen als iedereen zijn vragen heeft gesteld en beantwoord! Als de opdracht is gefaald, gaan er twee credits uit de pot.
  Als laatste kan je ook nog drie jokers verdienen. Al wat je hoeft te doen, is het raadsel in dit formulier op te lossen voor maandag 11 juli.

  Veel succes!  FINALE

  Dit is de laatste ronde. Hier gaan we de spanning opdrijven en focussen op het vertrouwen. Het is de bedoeling dat met jullie drie één verhaal schrijven. Onderling spreken jullie af wie deel I, deel II en deel III gaat schrijven. Het verhaal moet vlot doorlopen, denk hierbij aan tijd en vertelstandpunt. Vergeet ook niet dat de deelnemer die deel I heeft, als eerste inlevert en de deelnemer die deel III heeft, als laatste inlevert.
  Ieder zijn stuk moet tussen de 500 en 1000 woorden bevatten en betrekking hebben tot het thema Zweden. Houd in het achterhoofd dat als jullie besluiten op elkaar te wachten met schrijven, de tijd voor de laatste krapper wordt. Denk er ook over na of jullie elkaar kunnen vertrouwen door tegelijk te beginnen met schrijven.

  Inleveren kan tot maandag 1 augustus 19:00 via dit formulier. Er kunnen twee credits verdiend worden als er in de juiste volgorde is ingeleverd en het een kloppend en doorlopend verhaal is. Overleggen met elkaar kan via Whatsappp of het topic. Die beslissing is aan jullie.

  Veel succes!


  Topic 1

  [ bericht aangepast door Value op 30 juli 2016 - 23:02 ]


  i can swear, i can joke i say what's on my mind if i drink if I smoke i keep up with the guys

  Sorry dat het zo lang duurde! Hoelang uitstel wensen jullie trouwens te hebben?

  [ bericht aangepast door Value op 30 juli 2016 - 23:01 ]


  i can swear, i can joke i say what's on my mind if i drink if I smoke i keep up with the guys

  Mijn topics en volgens mij was Leah sowieso tot de 5e van Augustus weg, dus ik weet niet wat het beste is en of Natas nog in haar verhuizing zit?


  And don't forget, Elvendork! It's unisex!

  JamesPotter schreef:
  Mijn topics en volgens mij was Leah sowieso tot de 5e van Augustus weg, dus ik weet niet wat het beste is en of Natas nog in haar verhuizing zit?


  Hoever staan jullie al, is de vraag. Is het voldoende als ik jullie een week extra geef? Dus tot 8 augustus?


  i can swear, i can joke i say what's on my mind if i drink if I smoke i keep up with the guys

  Om precies te zijn: volgens mij moeten we nog beginnen :')


  And don't forget, Elvendork! It's unisex!

  JamesPotter schreef:
  Om precies te zijn: volgens mij moeten we nog beginnen :')


  Goed gemold, alle drie, zou ik zo zeggen xd


  i can swear, i can joke i say what's on my mind if i drink if I smoke i keep up with the guys

  Ik ben van donderdagochtend tot zondagavond weg en de overige dagen moet ik werken. :c


  Every villain is a hero in his own mind.

  Metamorphoses schreef:
  (...)

  Goed gemold, alle drie, zou ik zo zeggen xd


  Stiekem zijn we allemaal de mol, hahaha


  And don't forget, Elvendork! It's unisex!

  Deze wedstrijd mag maximum tot 21 augustus duren. Jullie moeten ook nog tijd krijgen voor dé finaletest (wbw) dus deadline voor deze opdracht 15 augustus? Is dat doenbaar voor iedereen? xd


  i can swear, i can joke i say what's on my mind if i drink if I smoke i keep up with the guys

  Dat moet zeker lukken!


  Every villain is a hero in his own mind.

  Spannend!


  #WWED - What Would Emma Do?

  Ik volg deze wedstrijd al een tijdje, zo spannend:Y)


  Words are loaded pistols. Sometimes it's just better not to pull the trigger. | Vertrouwenspersoon

  Ik heb wat research gedaan naar het land Zweden en heb dit plot snel in elkaar geflanst.

  DEEL I
  De 17 jarige Nea runt samen met haar oudere broer Isak een elandenboerderij. Alles gaat zijn gangetje totdat ze niet vierendertig elanden hebben, maar drieendertig. Een van hun prachtige dieren is gestolen en de politie kan hun niet verder helpen.
  DEEL II
  De volgende dag blijken er echter nog maar negentwintig elanden te zijn en Nea besluit om op onderzoek te gaan. Ze vraagt de andere boerderijen in de buurt of zij iets gezien hebben, maar niemand blijkt iets te weten.
  Als ze thuis komt, zijn er zelfs meer elanden weg, maar Nea blijft niet stilzitten. Ze vindt wat voetstappen van elanden en besluit die te volgen, terwijl haar broer op de elanden past.
  DEEL III
  De voetstappen leiden naar de Ikea in de buurt, waar ABBA een reünie concert geeft. Het blijkt uiteindelijk dat ABBA geëist had om elanden in de zaal te hebben tijdens hun optreden. De politie was omgekocht met concertkaartjes om niets te vertellen.
  Uiteindelijk krijgen ze alle elanden terug met een extra en krijgen ze een levenslange toegang tot alle concerten die in Zweden gegeven worden. Ook krijgen ze een levenslange voorraad op knäckebröd.

  Mijn voorkeur gaat uit naar derde persoon, verleden tijd of naar eerste persoon, tegenwoordige tijd. Mochten jullie het niet eens zijn met mijn verhaal, mogen jullie zelf iets verzinnen. Als jullie het er wel mee eens zijn, willen jullie dan laten weten welk deel jullie willen schrijven?


  And don't forget, Elvendork! It's unisex!

  Kom op, andere deelnemers:') laten we de finale rocken! Jullie zijn beiden even online geweest, dus kunnen jullie aljeblieft helpen met overleggen over hoe we dit gaan doen?


  And don't forget, Elvendork! It's unisex!

  Ik ben klaarblijkelijk een dag vroeger thuis. Gingen in twee dagen terug rijden vanuit Italië, maar hebben het in één dag gedaan. Ik vind tot de 15de goed en ik vind Femkes verhaal ook oké! Ik heb iig niets beter, haha.
  Ik ben inderdaad online geweest, maar teksten schrijven op m'n gsm gaat heel moeilijk, haha.


  Moi, je t'offrirai des perles de pluie, venues de pays où il ne pleut pas

  Top gedaan! Ik ben morgen weer thuis. Zal ik deel 1 doen?


  Every villain is a hero in his own mind.