• Lieve users,

  Net als de afgelopen jaren (2014, 2015 en 2016) hebben we voor jullie de teksten van de bèta-verkiezingen op een rijtje gezet. Er staan telkens een paar korte aandachtspunten of toelichtingen onder. Nieuw dit jaar is dat we ook kort wat algemene punten aan feedback geven voor het formulier dat de in de eerste ronde ingevuld moet worden. Wij hopen dat jullie hiermee geholpen zijn. ^^

  Eerste ronde

  Fout
  harry wilde een toferspreuk doen met een 6 jarige schorpjoen, maär edward (een vampire) ging net naast de raam staan. hij gliterte zo erg dat het harry verblinde.
  "ugh dit = al de 2e keer DAT JE DITT DOEN!!! stop met gliteren jij bloed worst"
  "jeh bent zalf een bloed worst" zij edward hij keek verdreitig naar zijn eiphone "vroeger was het beter. toenderteid hoefte noch niet voordurend alles ge-hupdatetete te worden"
  "dat choqeert me wel nogal;" mumpelde harrY sarkastis?

  Goed
  Harry wilde een toverspreuk doen met een zesjarige schorpioen, maar Edward (een vampier) ging net naast het raam staan. Hij glitterde zo erg dat het Harry verblindde.
  "Ugh, dit is al de tweede keer dat je dit doet! Stop met glitteren, jij bloedworst."
  "Je bent zelf een bloedworst," zei Edward. Hij keek verdrietig naar zijn iPhone. "Vroeger was het beter. Toentertijd hoefde nog niet voortdurend alles geüpdatet te worden."
  "Dat choqueert me wel nogal," mompelde Harry sarcastisch.

  Algemene feedback:
  > Probeer voldoende uitgebreid te antwoorden op de vragen die we stellen. Dit hoeft absoluut geen heel boekwerk te zijn, maar streef er wel naar om zo duidelijk mogelijk te zijn. Ga bij jezelf na of een persoon die jou niet kent bij het lezen van je antwoord een helder beeld krijgt van je motivatie om bèta-reader te worden. Zeg je dingen die mogelijk vragen oproepen? Leg dit dan uit, zodat wij een goed beeld hebben van de persoon aan jouw kant van het beeldscherm.
  > Het bovenstaande geldt eveneens voor de drie goede en drie slechte eigenschappen die we van je vragen. We raden je aan om niet enkel zes eigenschappen op te sommen, maar om ook aan ons uit te leggen waarom dit zes relevante eigenschappen zijn. Dit geldt bovenal voor de slechte eigenschappen. Wij zijn nieuwsgierig naar hoe je denkt aan deze mogelijke struikelblokken te werken; hoe zorg je ervoor dat dit niet in de weg zal gaan zitten bij het functioneren als bèta? Met andere woorden: op welke manier ben je bereid te werken aan je verbeterpunten?
  > Let er bij het verbetertekstje op dat je dingen niet onnodig verandert of weghaalt. Het is voor een schrijver doorgaans erg vervelend wanneer er onnodig dingen in zijn of haar tekst veranderd worden. Als zinnen niet helemaal lekker lopen, maar grammaticaal wel correct zijn, hoor je deze dus te laten staan. Als de schrijver ook om commentaar vraagt bij de verhaallijn, kun je altijd uitleggen waarom een zin niet vlot loopt en de schrijver suggesties geven hoe hij dit kan verbeteren, maar dat was in deze tekst niet aan de orde.  Tweede ronde

  Tekst 1
  Fout
  dan hing op de bank en computerte toen phil binnen kwam. "kom op, Dan." zei Phil "laten we onze belastingsopgave doen."
  dan zuchte maar sloot tumbler wel. hij ging naar zijn eemail toen hij de schrok van zijn leven kreeg. "Oh neeeee er zit een lama in mijn belastingen!"
  het was waar! er stond opeens een gigantise pluizige vier-voeter in hun woon kamer! dan en phil doken alle bei snel weg maar in de chaos werden ze gescheiden
  "als dan maar oke is." dacht Phil terwijl hij zich verstopte achter een kamer plant. hij was altijd degenen die dood ging in fan fic niet dan!
  "phil!!!" riep dan.
  "dan!" riep phil verbaast. hij leefde noch!
  "omg." zei de lama wat raar was want lamas konden meestal niet praatten.
  dan kwam voorzichtig achter een bank vandan en, aaide de laatmaar over zijn snuit. "ik noem je susan delia smith"
  de lama rolde met zijn ogen "dan……. ik ben veel beter als jou. ik ga je youtubekanaal over nemen"
  phil en de lama leefde nog lang en gelukkig.

  Goed
  Dan hing op de bank en computerde toen Phil binnenkwam. "Kom op, Dan," zei Phil. "Laten we onze belastingopgave doen."
  Dan zuchtte, maar sloot Tumblr wel. Hij ging naar zijn e-mail toen hij de schrik van zijn leven kreeg. "Oh nee, er zit een lama in mijn belastingen!"
  Het was waar! Er stond opeens een gigantische, pluizige viervoeter in hun woonkamer! Dan en Phil doken allebei snel weg, maar in de chaos werden ze gescheiden.
  Als Dan maar oké is, dacht Phil, terwijl hij zich verstopte achter een kamerplant. Hij was altijd degene die doodging in fanfic, niet Dan!
  "Phil!" riep Dan.
  "Dan!" riep Phil verbaasd. Hij leefde nog!
  "Omg," zei de lama, wat raar was, want lama’s konden meestal niet praten.
  Dan kwam voorzichtig achter een bank vandaan en aaide de lama over zijn snuit. "Ik noem je Susan Delia Smith."
  De lama rolde met zijn ogen. "Dan… ik ben veel beter dan jij. Ik ga je YouTube-kanaal overnemen."
  Phil en de lama leefden nog lang en gelukkig.

  > Gedachten horen niet tussen aanhalingstekens te staan. Aanhalingstekens zijn puur bedoeld voor gesprekken en citaten. Wel zou een schrijver de gedachten schuingedrukt kunnen zetten om ze toch te onderscheiden van de rest van de tekst, maar dit is niet verplicht.
  > Na het beletselteken (...) hoort in dit geval een kleine letter te volgen, geen hoofdletter. 'Dan' en 'ik ben veel beter dan jij' vormen samen namelijk één zin; het beletselteken luidt slechts een pauze in. Er had bijvoorbeeld evengoed 'Dan, ik ben veel beter dan jij' kunnen staan.
  > YouTube-kanaal wordt geschreven met twee hoofdletters en een verbindingsstreepje (-).
  > Let ook op het kommagebruik in deze tekst. Voor voegwoorden als 'maar', 'terwijl' en 'omdat' wordt doorgaans een komma geplaatst. Ook als er bij één woord meerdere bijvoeglijk naamwoorden gebruikt worden die allemaal op dat ene woord slaan (zoals in dit geval 'gigantische' en 'pluizige' allebei op 'viervoeter' slaan), moet tussen die bijvoeglijk naamwoorden een komma geplaatst worden.


  Tekst 2
  Fout
  Naar aanleiding van een advertentie over een super deluxe opblaaseenhoorn is Karl naar de Primark gegalloppeerd. Als eenhoorn zijnde is hij er al eeuwen naar opzoek. Het is een absolute must deze zomer, want dan kan hij naar hartelust rond dobberen in de Rhone met een vanilleijsje. Tot zijn grote schrik staat er echter een rij van hier tot Tokio!
  "Je moet wel van goede huize komen als je er een wilt bemachtigen," zucht een meisje met wie hij in de rij staat, ze schudt haar hoofd melangolisch. "Hij is wel mooi, vindt je niet?"
  Karl geeft geen antwoordt en maakt een magische sprong naar het begin van te rij, maar hij is te laat! Een kangaroe grist de laatste voor zijn neus weg. "Hij roetsjte er Pardoes langs!" exclameert Karel verontwaardigt, maar de politie doet zijn taak niet.
  "Ach," begint Karel droevig, "het leven van een eenhoorn gaat nu eenmaal niet over rozen. Wat een stresssituatie, om 't geen débacle te noemen." Snel neemt hij nog een bolletje van zijn likje stratiatella. Dat is toch beter dan vanilleijs.

  Goed
  Naar aanleiding van een advertentie over een super-de-luxe opblaaseenhoorn is Karl naar de Primark gegaloppeerd. Als eenhoorn is hij er al eeuwen naar op zoek. Het is een absolute must deze zomer, want dan kan hij naar hartenlust ronddobberen in de Rhône met een vanille-ijsje. Tot zijn grote schrik staat er echter een rij van hier tot Tokio!
  "Je moet wel van goeden huize komen als je er een wilt bemachtigen," zucht een meisje met wie hij in de rij staat. Ze schudt haar hoofd melancholisch. "Hij is wel mooi, vind je niet?"
  Karl geeft geen antwoord en maakt een magische sprong naar het begin van de rij, maar hij is te laat! Een kangoeroe grist de laatste voor zijn neus weg. "Hij roetsjte er pardoes langs!" exclameert Karl verontwaardigd, maar de politie doet haar taak niet.
  "Ach," begint Karl droevig, "het leven van een eenhoorn gaat nu eenmaal niet over rozen. Wat een stresssituatie, om 't geen debacle te noemen." Snel neemt hij nog een likje van zijn bolletje stracciatella. Dat is toch beter dan vanille-ijs.

  > 'Als ... zijnde' is dubbelop. Dit hoort veranderd te worden in 'Als eenhoorn is hij er al eeuwen naar op zoek' of in 'Eenhoorn zijnde, is hij er al eeuwen naar op zoek'.
  > 'Op zoek' zijn twee woorden.
  > Zowel bij 'hartelust' als bij 'van goede huize' (in de foute tekst) hoort er nog een 'n' toegevoegd te worden: 'hartenlust' en 'van goeden huize'.
  > 'Politie' is een vrouwelijk woord. Er hoort daarom met 'haar' naar verwezen te worden, in plaats van met 'zijn'. Woorden die op '-ie' eindigen, zijn bijna altijd vrouwelijk.


  Tekst 3
  Fout
  Geachte meneer B.O.O.M. Van der Schors,

  Omdat U U telefoon niet opneemt en ik verder teken nog taal van U verneem, zie ik mijzelf genoodzaakt U deze brief te sturen, want de Populier in U tuin veroorzaakt veel overlast. Het is uit er aard heel leuk en aardig dat de boom zo oud is als de weg naar Methusalem. Echter hoop ik dat U begrijpt dat ik niet zondermeer met leden ogen wil aanzien hoe een andere zomer naar de gallamischen geholpen wordt. Afgelopen jaar heb ik helemaal niet gebarbequed, terwijl mijn man en ik ik juist zulke Boergondiers zijn. Ongehoord, vind U niet? Ik geef U dan ook 5 dagen de tijd voor dat ik Henk naar de doe het zelf zaak stuur om een zaag danwel bijl te halen om de boom te kappen en hem in veel a4-tjes te veranderen. Dat lijkt mij een redelijke termijn, niet waar? Dat de boom dateert uit het jaar 1293 doet niet terzake en ik ga hier niet verder over uitwijden.

  Met ongeduldige groet,

  Een heel, hongerige, hopelijk snel barbequende Truus

  PS: de muziek van queen apprecieren wij even min.

  Goed
  Geachte meneer B.O.O.M. van der Schors,

  Omdat u uw telefoon niet opneemt en ik verder taal noch teken van u verneem, zie ik mijzelf genoodzaakt u deze brief te sturen, want de populier in uw tuin veroorzaakt veel overlast. Het is uiteraard heel leuk en aardig dat de boom zo oud is als Methusalem(*). Echter, ik hoop dat u begrijpt dat ik niet zonder meer met lede ogen wil aanzien hoe een andere zomer naar de gallemiezen geholpen wordt. Afgelopen jaar heb ik helemaal niet gebarbecued, terwijl mijn man en ik juist zulke Bourgondiërs zijn. Ongehoord, vindt u niet? Ik geef u dan ook vijf dagen de tijd voordat ik Henk naar de doe-het-zelfzaak stuur om een zaag dan wel bijl te halen om de boom te kappen en hem in veel A4'tjes te veranderen. Dat lijkt mij een redelijke termijn, nietwaar? Dat de boom dateert uit het jaar 1293 doet niet ter zake en ik ga hier niet verder over uitweiden.

  Met ongeduldige groet,

  Een heel hongerige, hopelijk snel barbecueënde Truus

  PS De muziek van Queen appreciëren wij evenmin.

  (* Ook juist: zo oud als de weg naar Rome)

  > Wanneer er bij een naam voorletters zijn gegeven, hoort een eventueel tussenvoegsel (de/van/...) met kleine letter geschreven te worden. In dit geval hoort het dus 'meneer B.O.O.M. van der Schors' te zijn. Zouden de voorletters ontbreken, dan wordt het eerstvolgende tussenvoegsel wel met hoofdletter geschreven: 'meneer Van der Schors'. Hier bestaat een onderscheid tussen Nederland en België, maar omdat wij als bèta-readers Standaardnederlands aan horen te houden, kan het best deze lijn aangehouden worden.
  > Wanneer 'echter' aan het begin van de zin staat, hoort er een komma te volgen. Hierna volgt eerst het onderwerp van de zin (in dit geval 'ik') en daarna pas de persoonsvorm (in dit geval 'hoop').
  > Tussen 'PS' hoeven geen punten te worden gezet. Ook de dubbele punt is overbodig. Na 'PS' worden verder de gewone regels voor een zin gevolgd. Je begint dus met een hoofdletter en eindigt met een punt.


  Tekst 4
  Fout
  Er is eens een1hoorn genaamd Eric. Op een dag loopt hij door het bos opzoek naar zijn vrienden: Paul de pegasus, Felix de feniks en Sjon de Sfinx . Hij had het hele bos al af gezocht maar hij kon ze nergens vinden. Hoe erg hij ook zijn best deed om zijn vrienden te vinden, het mocht niet baaten... Nu hij er over nadacht, was hij helemaal niemand tegen gekomen in het bos. Misschien vond niemand hem meer aardig dacht hij. Misschien wilden niemand met hem om gaan. Waarschijnlijk vonden zijn vrienden Eugene de eenhoorn aardiger als hij en spelen ze daar nu mee. Voor hun betekende Eric vast al niets meer. Het voelde als verraad wat gepleegd was. Van te voren had Eric zin gehad om zein vrienden te zien, maar nu niet meer.
  Eric was een trieste eenhoorn op dit moment, hij dacht al een tijd dat niemand hem aardig vond. Na 50 minuten zoeken wilde Eric het opgeven en naar zijn moeder gaan om eenhoorn tranen te huilen.
  Ineens hoorde Eric: "Wie niet weg is, is gezien. Ik kom!"
  Eric begreep er niets van en koersde op het geluid in een gestage draf.
  Ze speelde verstoppertje! Daarom had hij niemand kunnen vinden. Er viel een figuurlijke last van Erics schouders af en hij hinnikte blij. Hij vertelde dat hij treurig was geweest en hun niet had kunnen vinden.
  "We zijn toch jou vrienden gekkie!"
  "Dat besef ik me nu ook," zei Erik beschaamd.
  "Blijf je staan wachten, of kom je mee doen?"
  Alles was goedgekomen: De unohoorn was niet meer alleen en speelde de hele middag verstoppertje met alledrie zijn vrienden.

  Goed
  Er was eens een eenhoorn genaamd Eric. Op een dag liep hij door het bos op zoek naar zijn vrienden: Paul de pegasus, Felix de feniks en Sjon de sfinx. Hij had het hele bos al afgezocht, maar hij kon ze nergens vinden. Hoe erg hij ook zijn best deed om zijn vrienden te vinden, het mocht niet baten... Nu hij erover nadacht, was hij helemaal niemand tegengekomen in het bos. Misschien vond niemand hem meer aardig, dacht hij. Misschien wilde niemand met hem omgaan. Waarschijnlijk vonden zijn vrienden Eugene de eenhoorn aardiger dan hem en speelden ze daar nu mee. Voor hen betekende Eric vast al niets meer. Het voelde als verraad dat gepleegd was. Van tevoren had Eric zin gehad om zijn vrienden te zien, maar nu niet meer.
  Eric was een trieste eenhoorn op dit moment. Hij dacht al een tijd dat niemand hem aardig vond. Na vijftig minuten zoeken wilde Eric het opgeven en naar zijn moeder gaan om eenhoorntranen te huilen.
  Ineens hoorde Eric: "Wie niet weg is, is gezien. Ik kom!"
  Eric begreep er niets van en koerste op het geluid af in een gestage draf.
  Ze speelden verstoppertje! Daarom had hij niemand kunnen vinden. Er viel een figuurlijke last van Erics schouders af en hij hinnikte blij. Hij vertelde dat hij treurig was geweest en ze niet had kunnen vinden.
  "We zijn toch jouw vrienden, gekkie!"
  "Dat besef ik nu ook/Dat realiseer ik me (contaminatie) nu ook," zei Erik beschaamd.
  "Blijf je staan wachten of kom je meedoen?"
  Alles was goedgekomen: de eenhoorn was niet meer alleen en speelde de hele middag verstoppertje met alle drie zijn vrienden.

  > De schrijver van het tekstje verandert een aantal keer van tijd. Een tekst hoort echter in één tijd te worden geschreven. Wisselen van de verleden tijd naar de tegenwoordige tijd mag dus niet zonder meer.
  > 'Als hij' hoort veranderd te worden in 'dan hem'. In deze context is 'dan hij' niet juist, want in dat geval zouden Erics vrienden Eugene aardiger vinden dan Eric Eugene vindt. Uit het tekstje valt echter op te maken dat het juist de bedoeling van de schrijver is om te zeggen dat Erics vrienden Eugene aardiger vinden dan ze hem (oftewel Eric) vinden.
  > In de foute tekst staat een komma (achter 'Eric was een trieste eenhoorn op dit moment') die een punt had moeten zijn. Het is namelijk een combinatie van twee kortere zinnen waar geen voegwoord bij staat. Dat mag niet zomaar.
  > 'Goedgekomen' is gewoon juist geschreven. Hier hoeft dus geen spatie tussen gezet te worden. Ook 'meedoen' hoort aan elkaar geschreven te worden.


  Tekst 5 - Ook verhaallijn
  Fout
  Het was een zonnige Maandagochtend in Mei want de zon scheen fel en het was al heel warm voor de tijd van het jaar nog maar vroeg in de Lente. Ik zat op een bankje in één van de vele tuinen van het internaat een boek te lezen. Ik was de enigste student die op Maandag geen les had omdat ik iets heel speciaal studeerde. Harry studeerde dat ook dus hij had ook geen les. Plots zie ik hem mijn richting uit lopen, zijn lichtte blauwe ogen zochten mij en vonden mij toen. Hij kwam toen bezorgt naast mij zitten, hij leek helemaal door de war te zijn. Ik besefte mij toen dat er iets serieus miste. Niet veel later beaamt hij mijn stille vermoede. 'Mijn kat is kwijt,' zei hij en telefoneerde toen de schooldirecteur op, hij vertelde dat Niall en Zayn hem voor het laatst gezien hadden in de kamers die in de Noordelijke blok waren gehuisvest. Hij hing toen af en keek mij aan met zijn groene ogen. 'Ik hoop dat ik Liam snel vindt want het word al donker.' 'Het komt wel goed', Zei ik en zag toen de zwarte kat lopen. Harry liep er gauw naar toe en pakte hem op. Eind goed al goed.

  Goed
  Het was een zonnige maandagochtend in mei, want de zon scheen fel en het was al heel warm voor de tijd van het jaar. Het was nog maar vroeg in de lente. Ik zat op een bankje in een van de vele tuinen van het internaat een boek te lezen. Ik was de enige student die op maandag geen les had, omdat ik iets heel speciaals studeerde. Harry studeerde dat ook dus hij had ook geen les. Plots zag ik hem mijn richting uit lopen. Zijn lichtblauwe of lichte, blauwe ogen zochten mij en vonden mij toen. Hij kwam toen bezorgd naast mij zitten. Hij leek helemaal in de war te zijn. Ik besefte toen dat er iets serieus fout was. Niet veel later beaamde hij mijn stille vermoeden. 'Mijn kat is zoek,' zei hij en hij telefoneerde toen de schooldirecteur. Hij vertelde dat Niall en Zayn hem voor het laatst gezien hadden in de kamers die in het noordelijke blok waren gevestigd. Hij hing toen op en keek mij aan met zijn groene ogen. 'Ik hoop dat ik Liam snel vind, want het wordt al donker.' 'Het komt wel goed,' zei ik en ik zag toen de zwarte kat lopen. Harry liep er gauw naartoe en pakte hem op. Eind goed, al goed.

  > Er hoeven geen accenten op de e's te staan in het stukje 'een van de vele tuinen'. 'Een van de' is een vaste uitdrukking, waarbij het uit de context voldoende blijkt hoe het uitgesproken hoort te worden.
  > 'Speciaal' hoort veranderd te worden in 'speciaals'. Wanneer dit niet veranderd wordt, zegt de schrijver namelijk dat de ik-persoon iets op een speciale manier studeert, terwijl blijkt dat hij juist beoogt te zeggen dat de ik-persoon een speciale studie volgt.
  > Bij 'zei hij en telefoneerde' en 'zei ik en zag' (in de foute tekst) hoort na 'en' nog een onderwerp toegevoegd te worden. Je mag zinnen namelijk alleen samentrekken als het onderwerp en de persoonsvorm (het vervoegde werkwoord) in dezelfde volgorde staan in beide zinnen. Omdat je niet 'zei hij en telefoneerde hij' of 'zei ik en zag ik' zegt, kan het onderwerp in een dergelijke constructie nooit weggelaten worden. Meer informatie hierover kun je in dit hoofdstuk (aanklikbaar) vinden.
  > Over kamers zeggen we niet dat deze 'gehuisvest' zijn; dit zeggen we enkel over personen. Dit hoort dan ook veranderd te worden in 'gevestigd'.

  Mogelijke opmerkingen bij de verhaallijn:
  > Mei is geen vroege lente meer.
  > Eerst wordt er gezegd dat de ik-persoon de enige student is die geen les heeft, maar dan blijkt Harry ook geen les te hebben.
  > De kleur van Harry's ogen zijn eerst lichtblauw, maar zijn vervolgens groen.
  > In het begin van het fragment is het maandagochtend. Aan het einde van het fragment wordt het al donker, terwijl het onwaarschijnlijk is dat het hele fragment langer dan een kwartier heeft geduurd. Er kan dus wat gezegd worden over het tijdsverloop.
  > De schrijver gebruikt vaak het woord 'toen'.  Tekst 6 - Ook verhaallijn
  Fout
  Het was een mooie na zomer dag. LeFou en Gaston zein uitgebreid aan het picknikken op een huevel bedekt met groen gras met uizicht over hun stad.
  Gaston Ik ben zo blij dat ik je ken zei LeFou
  "Ik ben ook blei dat ik me zelf ken." zei Gaston met een zelfvoldane glimlag. Iedereen is bleij dat hij of mij zei kent"
  Behalve Belle" herinnerde LeFou zich ineens hard op. Dit maakte LeFou heeel erg blij want misschien werd hij nu wel gekozen. na Belle was hij een van de mooiste mensen uit hun dorpje vond hij. De Zomerse zon liet zijn kastanje bruine haar en niet zo verfiijnde gezicht goed uitkomen. Dit alles deelte hij mee aan Gaston terwijl hij zijn jas bij Gaston omsloeg want die leek het koud te hebben.
  Gaston leek als bij donder getroffen door dit gebaar. "Dat is waar! Je bent mijn waren liefde!"
  "Laten we het iedereen in de kroeg vertellen en meteen iets gaan eten! Ik heb trek,"
  "Een Romantisch Diner voor 2!!"
  LeFou kon zijn geluk niet op. Het moment waar op hij zolang had gewacht en hoopte was dan ijndeleik daar.
  Beauty en het Beest, Maar dan anders.

  Goed
  Het was een mooie nazomerdag. LeFou en Gaston waren uitgebreid aan het picknicken op een heuvel bedekt met groen gras met uitzicht over hun stad.
  "Gaston, ik ben zo blij dat ik je ken," zei LeFou.
  "Ik ben ook blij dat ik mezelf ken," zei Gaston met een zelfvoldane glimlach. "Iedereen is blij dat hij of zij mij kent."
  "Behalve Belle," herinnerde LeFou zich ineens hardop. Dit maakte LeFou heel erg blij, want misschien werd hij nu wel gekozen. Na Belle was hij een van de mooiste mensen uit hun dorpje, vond hij. De zomerse zon liet zijn kastanjebruine haar en niet zo verfijnde gezicht goed uitkomen. Dit alles deelde hij mee aan Gaston, terwijl hij zijn jas bij Gaston omsloeg, want die leek het koud te hebben.
  Gaston leek als bij bliksem getroffen door dit gebaar. "Dat is waar! Je bent mijn ware liefde!"
  "Laten we het iedereen in de kroeg vertellen en meteen iets gaan eten! Ik heb trek."
  "Een romantisch diner voor twee!"
  LeFou kon zijn geluk niet op. Het moment waarop hij zo lang had gewacht en gehoopt was dan eindelijk daar.
  Beauty and the Beast/Belle en het Beest, maar dan anders.

  > Ook in deze tekst verandert de schrijver een keer van tijd (zie de tweede zin). Dit hoort weer in consequent in dezelfde tijd geschreven te worden.
  > 'Als bij donder getroffen' is geen correcte uitdrukking. Dit moet veranderd worden in 'als bij bliksem getroffen'.
  > Wanneer er op een letterlijke betekenis van 'die lengte of tijdsduur' wordt gedoeld, hoort 'zo lang' los van elkaar geschreven te worden. Wanneer je 'zolang' als één woord schrijft, betekent het 'gedurende de tijd dat' of 'even, voorlopig, voor die tijd'. Uit de tekst van deze schrijver valt op te maken dat een bepaalde tijdsduur wordt bedoeld. Het moet daarom ook los van elkaar geschreven worden.

  Mogelijke opmerkingen bij de verhaallijn:
  > Gras is altijd groen; het is overbodig dit te noemen.
  > Eerst wordt er over hun stad gesproken, later in het verhaal over hun dorpje.
  > Dit maakte LeFou heel erg blij, want misschien werd hij nu wel gekozen.
  Waarvoor wordt hij misschien gekozen? Doordat het niet gespecificeerd is, kan hij voor heel veel dingen worden gekozen. Het beste is om deze zin aan te vullen, zodat het voor de lezer duidelijker is wat bedoeld wordt (dat Gaston LeFou als geliefde zou kunnen kiezen).
  > Gaston lijkt het koud te hebben, terwijl het een mooie nazomerdag is. Daarnaast schijnt de zon (wat je kunt opmaken uit 'de zomerse zon'). Het is onlogisch dat zowel LeFou een jas bij zich heeft als dat Gaston het koud heeft. Er zou eventueel ook een opmerking gemaakt kunnen worden over de nazomer en de zomerse zon die schijnt.
  > In de eerste zin wordt gezegd dat ze uitgebreid aan het picknicken zijn. Het is onlogisch dat het personage zo snel al weer trek heeft.
  > Je kunt uit het verhaal opmaken dat LeFou al lang verliefd is op Gaston. Toch reageert hij er nauwelijks op als Gaston hem de liefde verklaart. Het is vreemd dat hij het over eten heeft. Logischer zou zijn als hij ingaat op Gastons opmerking en hem bijvoorbeeld een knuffel of kus geeft.
  > Herhaling van woorden in opeenvolgende zinnen leest niet prettig (zoals de herhaling van 'met' in de eerste zin en verderop in het verhaal de herhaling van 'leek').
  > Beauty en het Beest
  Hier wordt Nederlands en Engels door elkaar gebruikt. Kies voor Beauty and the Beast of Belle en het Beest. Dit is allebei te verantwoorden: Beauty and the Beast zou erop kunnen slaan dat Gaston mooi is (Beauty) en LeFou niet (Beast). Als Belle en het Beest gebruikt wordt, kan er verwezen worden naar het sprookje in het algemeen.  Tekst 7 - Engels, niet verplicht
  Fout
  Curtis D. Bennet once writed a peom about the christmas truce on 1914 during world war I. French, german and british soldiers decided to ceas the fire and crosed trenches to great eachother and wish oneanother a Marry christmas. At some areas soldjers from both sides even ventured in to no-mans land at christmas eve and christmas day to traded food and souveniers. They organised ceremonis to bury soldjers who daid at no-mans' land and exchanged prisonors. Some even sung christmas Carols togheter, while other's played footballl, but these peacefull behavior was'nt onmipresent, becaus it was an un-official ceasfire a long the western front. The following year, some units tried to ceas the fire at christmas egain, but the truces wasn't as peacefull as on 1914, due to highe comands of both sides prohibiting fratrenization. On 1916, the soldjers weren't no longer ameneble to truce, because the war had became more and more horrible after seeiyng your friends dy in awfull ways.

  Goed
  Curtis D. Bennet once wrote a poem about the Christmas truce in 1914 during World War I. French, German and British soldiers decided to cease the fire and crossed trenches to greet each other and wish one another a merry Christmas. In some areas soldiers from both sides even ventured into no man’s land on Christmas Eve and Christmas Day to trade food and souvenirs. They organised ceremonies to bury soldiers who died in no man’s land and exchanged prisoners. Some even sang Christmas carols together, while others played football, but this peaceful behaviour wasn’t omnipresent, because it was an unofficial ceasefire along the Western Front. The following year, some units tried to cease the fire at Christmas again, but the truces weren't as peaceful as in 1914, due to high commands of both sides prohibiting fraternization. In 1916, the soldiers were no longer amenable to truce, because the war had become more and more horrible after seeing your friends die in awful ways.

  > 'Christmas' hoort met een hoofdletter geschreven te worden. Wanneer 'Eve' of 'Day' hierop volgt, krijgen ook deze woorden een hoofdletter. 'World War I' wordt eveneens met twee hoofdletters geschreven.
  > In het Engels krijgen ook nationaliteiten en windrichtingen een hoofdletter.
  > Let bij Engelse teksten ook goed op de voorzetsels.
        > Wanneer het gaat om een oppervlak, specifieke dagen (feestdagen met 'Day'), weekdagen, bepaling van gesteldheid, straten of eilanden, gebruiken we 'on'.
        > 'At' wordt gebruikt in het geval van een specifiek uur ('morning', 'noon', 'night'), specifieke plaats/adres en feestdagen zonder 'Day'.
        > 'In' wordt gebruikt voor ongedefinieerde perioden in een dag, maand, seizoen, jaar, eeuw, landen, steden en wijken.


  Als er naar aanleiding van deze teksten nog vragen zijn, mogen die natuurlijk hier gesteld worden. We hopen dat dit leerzaam is! ^^


  Wij helpen met het schrijven van stories!

  Yay! *O*


  "Just words." "But good words. That's where ideas begin." - Star Trek, The Wrath of Khan

  Die teksten zijn echt. WOW. Ik wil ook een lama in m'n belastingen.
  Ik zou het niet kunnen maar dat ben ik nu eenmaal.

  [ bericht aangepast door Awgeangel op 8 juli 2017 - 15:53 ]


  heartbreak boy

  Yep, dit verheldert een hoop, hahahahaha.

  [ bericht aangepast door Amren op 8 juli 2017 - 16:43 ]


  The quickest way to a man's heart is through the fourth and fifth ribs.

  Wat handig die feedback!


  Geloof niet alles wat je denkt

  Ik cringe bij 'hij sloot Tumblr' ipv 'hij sloot Tumblr af'.


  "One has to learn to read, as one has to learn to see and learn to live," - Vincent van Gogh

  Glitteren is toch geen Nederlands woord? Ik heb heel lang op het internet rond gezocht, maar kan het nergens vinden - alleen dat het afleidt van het Engelse woord 'glittering'.


  Don't walk. Run, you sheep, run.

  Ziaco schreef:
  Glitteren is toch geen Nederlands woord? Ik heb heel lang op het internet rond gezocht, maar kan het nergens vinden - alleen dat het afleidt van het Engelse woord 'glittering'.

  Het groene boekje rekent 'm wel goed.


  Every villain is a hero in his own mind.

  Ik had eerst zesjarige staan, maar omdat ik dacht dat ik zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst moest blijven en 6-jarige niet fout is, had ik er 6-jarige van gemaakt. Dammit. :')

  [ bericht aangepast door Croweater op 11 juli 2017 - 14:22 ]


  Every villain is a hero in his own mind.

  Ringwraith schreef:
  (...)
  Het groene boekje rekent 'm wel goed.

  Oke. Thanks for the link. Ik vond het alleen gek dat ik het bij de rest van de links/internet niet tegenkwam.


  Don't walk. Run, you sheep, run.