• Beste Q'ers!

  Ik weet niet of jullie het al gezien hebben, maar er is een nieuwe wet waartegen Nederlanders een referendum houden. Dit is de inhoud van de wet:

  De sleepwet

  De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel sleepwet, geeft een uitbreiding van de middelen die de diensten (AIVD en MIVD) mogen inzetten. De grootste veranderingen zijn:
  -Er mag een zogenaamd “sleepnet” worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterd worden wanneer er een verdacht persoon in woont.
  -Alle geautomatiseerde apparaten mogen gehackt worden. Denk bijvoorbeeld aan uw telefoon, computer of smart-tv.
  -Er mag een geheime DNA-databank aangelegd worden waar iedereen in terecht kan komen.
  -Verzamelde data mag met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld worden, ook zonder deze eerst geanalyseerd te hebben.

  Instanties als de Raad van State, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en verscheidene wetenschappers hebben al hun zorgen geuit over deze wet. De wet is op 11 juli aangenomen door de Eerste Kamer.


  Dit houdt in, dat als je googelt voor je story of een ander creatief iets met hoe je een bom maakt, hoe IS in elkaar zit etc, je jouw hele wijk in gevaar kan brengen en dat je bijvoorbeeld niet meer Amerika in mag. Ik zeg niet dat dit niet gaat gebeuren, maar het kan. Want het werkt zo. Als jij iets googelt en de mensen van de politie vinden het verdacht, kunnen ze de hele wijk waarin jij woont afluisteren en controleren wat je nog meer gedaan hebt op het internet.

  Voor meer argumenten kan je kijken op https://geensleep.net/.

  Om te stemmen voor het referendum moet je deze link hebben.

  Ik vond dit eigenlijk best wel schokkend om te horen.

  Liefs,
  Mare


  Perit ut vivat.

  Wel vreemd dat je voor het tekenen van de petitie je straat, huisnummer en postcode moet doorgeven voor een referendum dat juist je privacy moet behouden (':


  And then we'll see it.

  Koffie schreef:
  Wel vreemd dat je voor het tekenen van de petitie je straat, huisnummer en postcode moet doorgeven voor een referendum dat juist je privacy moet behouden (':

  Mijn tweede naam is dan weer niet nodig. Maarja, het is omdat je in Nederland moet wonen geloof ik.


  wie met beide benen op de grond blijft staan komt geen stap verder

  Ik vind het ergens juist een goed iets, aangezien het nu zelfs voor grotere criminele daden nog moeilijk is om toestemming te krijgen om berichten etc van de dader door te lezen. Maar ja, ik heb dan als tweede baankeus ook om in cyber security of bij inlichtingen te werken......

  Het klinkt allemaal erg extreem, maar naar mijn mening is dit niet veel anders dan dat Gmail bijhoudt naar wie je over wat mailt. Uiteindelijk is het toch maar een matrix van cijfertjes waaruit wat woordnetjes worden gehaald en je moet het echt wel erg bont maken voordat je boven het gemiddelde van miljoenen mensen uitblinkt. Daarbij hoort de inlichtendienst zich ook aan de wet te houden, en daarin staan zulke dingen:


  Wie ze mogen afluisteren, aka wat ik al dacht. Ik denk dat het 'ergste' dan alleen is als je onschuldig bent maar wordt afgeluisterd vanwege je afkomst of als je vaak naar hetzelfde land op vakantie gaat, want dat lijkt me wel tot c te behoren. Ik snap bijvoorbeeld wel dat ze je berichten willen doorlezen als je ook maar één snapje hebt gestuurd naar een crimineel, want wie weet was het net een foto van een bomrecept, ynk.

  1. De verwerking van persoonsgegevens door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst kan slechts betrekking hebben op personen:

  a. die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of voor andere gewichtige belangen van de staat;

  b. die toestemming hebben verleend voor een veiligheidsonderzoek;

  c. omtrent wie dat noodzakelijk is in het kader van het onderzoek betreffende andere landen;

  d. over wie door een andere inlichtingen- of veiligheidsdienst gegevens zijn ingewonnen;

  e. wier gegevens noodzakelijk zijn ter ondersteuning van een goede taakuitvoering door de dienst;

  f. die werkzaam zijn of zijn geweest voor een dienst;

  g. omtrent wie dat noodzakelijk is in het kader van het opstellen van de dreigings- en risicoanalyses, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel e;

  h. omtrent wie dat noodzakelijk is in het kader van het doen van een mededeling als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel f.

  -

  Dat ze alle ongerelateerde data moeten vernietigen, dus als je één keertje iets raars hebt opgezocht, staat dit waarschijnlijk niet de volle 3 jaar in de database :p

  1. De gegevens die, gelet op het doel waarvoor zij worden verwerkt, geen betekenis hebben of hun betekenis hebben verloren, worden verwijderd.

  2. Indien blijkt dat gegevens onjuist zijn of ten onrechte worden verwerkt, worden deze verbeterd onderscheidenlijk verwijderd. Onze betrokken Minister doet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan hen wie hij de desbetreffende gegevens heeft verstrekt.

  3. De verwijderde gegevens worden vernietigd, tenzij wettelijke regels omtrent bewaring daaraan in de weg staan.

  4. Indien met betrekking tot de voor vernietiging in aanmerking komende gegevens een aanvraag tot kennisneming als bedoeld in artikel 76 is gedaan, wordt de vernietiging van de desbetreffende gegevens opgeschort tot ten minste het moment waarop het besluit op de aanvraag onherroepelijk is geworden. Voor zover de aanvraag om kennisneming is ingewilligd, worden de desbetreffende gegevens niet eerder vernietigd dan nadat de betrokkene van de desbetreffende gegevens overeenkomstig artikel 76, derde lid, kennis heeft kunnen nemen.

  5. Indien de voor vernietiging in aanmerking komende gegevens van belang zijn:

  a. in het kader van een aanhangige klacht of een aanhangig bezwaar,

  b. in het kader van een aanhangige procedure bij een rechter, dan wel indien beroep openstaat tegen een uitspraak die in een zodanige procedure is gedaan, wordt de vernietiging opgeschort tot ten minste het moment waarop de beslissing op de klacht of het bezwaar dan wel de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden.

  -

  En dit, normaliter vinden providers de privacy van hun gebruikers belangrijker dan een 'normaal' onderzoekje. Zoals ik al zei, moet je echt met een dikke reden komen, mocht je toegang van deze bedrijven willen krijgen. Er zijn genoeg instanties waar bijvoorbeeld WhatsApp gewoon rechtuit 'nee' heeft gezegd tegen inlichtingendiensten, omdat ze hun reden van 'mogelijk terrorist' niet goed genoeg vonden. Door deze wet denk ik iig dat ze alleen Google-gegevens en overige al beschikbare dingen massaal gaan analyseren, maar echt berichten lijken er naar mijn mening niet zomaar aan te gaan.

  1. De diensten zijn, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet, in ieder geval bevoegd tot het verzamelen van gegevens:

  a. uit voor een ieder toegankelijke informatiebronnen;

  b. uit informatiebronnen waarvoor aan de dienst een recht op kennisneming van de aldaar berustende gegevens is verleend;

  c. via raadpleging van informanten als bedoeld in artikel 39;

  d. met uitoefening van bijzondere bevoegdheden als bedoeld in paragraaf 3.2.5;

  e. in het kader van de samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en met andere instanties.

  2. Onze betrokken Minister kan, indien de onder hem ressorterende dienst het noodzakelijk acht gegevens te verzamelen uit een andere informatiebron als bedoeld in het eerste lid, op een daartoe strekkend verzoek van het hoofd van de dienst daarvoor toestemming verlenen. In het verzoek wordt met redenen omkleed aangegeven waarom van de desbetreffende informatiebron gebruik dient te worden gemaakt.  Ik ga het niet echt verder doorspitten, want daar heb ik geen tijd voor door teveel huiswerk :'(, maar het gaat daarna iig nog door met honderden wetten over wat toestemming is en wanneer het geldt, dus ik denk in ieder geval niet dat ze zomaar alles wat je typt af gaan zitten luisteren.

  Maar ja, ik heb dan ook geen supergrondig onderzoek gedaan, ik heb alleen het gevoel dat er wat buzzwords klonken en het daarna een beetje erg werd overdreven... (en daarbij is het cracken, niet hacken! Hacken is als je een computer beveiligt, cracken is het kraken van de beveiliging!!! Ik voel me beledigd als student-hacker :c )


  She was acting pretty, thought she owned the city. Someone should've told her that pretty ain't a job.

  Je wilt mijn zoekgeschiedenis ook niet weten. Het probleem van data is dat het verkeerd kan worden opgevat. Dus als iemand hier onderzoek doet voor een crimi, dan kan het lijken dat hij/zij een misdaad plant. Aan de andere kant zou meer data dat oplossen, maarja, ik wil niet dat al mijn onafgemaakte verhalen online komen.

  Een liedje voor de sfeer
  Keywords song

  [ bericht aangepast door Fennec op 2 okt 2017 - 23:21 ]


  wie met beide benen op de grond blijft staan komt geen stap verder

  Op 21 maart mag je hierover gaan stemmen.


  If you don't understand my silence, you will never understand my words.

  Kut, ik kan niet meer tekenen.

  Maar waarschijnlijk doet onze klotepolitiek toch weer niks met het referendum. Zo van "oh, schattig, de bevolking laat een keer van zich horen" om vervolgens het hele referendum in de prullenbak te gooien. Was met het Oekraïne-referendum ook al zo. Ik hoop enorm dat het dit keer wel zoden aan de dijk zet, maar ik ben er echt bang voor.


  The Devil knows our fears. He told all his friends. || Edensgate-> Sasageyo

  Apocalyptic schreef:
  Kut, ik kan niet meer tekenen.

  Maar waarschijnlijk doet onze klotepolitiek toch weer niks met het referendum. Zo van "oh, schattig, de bevolking laat een keer van zich horen" om vervolgens het hele referendum in de prullenbak te gooien. Was met het Oekraïne-referendum ook al zo. Ik hoop enorm dat het dit keer wel zoden aan de dijk zet, maar ik ben er echt bang voor.


  Het raadgevend referendum wordt in de prullenbak gegooid. Kajsa Ollongren heeft een wetsvoorstel door de tweede kamer gedrukt om het raadgevend referendum af te schaffen. Ik veracht mezelf dat ik op D66 heb gestemd. Ze leken zo'n goede partij en ik had niet verwacht dat ze als een blad aan de boom om zouden keren eerlijk gezegd. Eerlijk gezegd brokkelt mijn vertrouwen in de Nederlandse politiek alleen maar verder af en wordt mijn teleurstelling groter. Het maakt volgens mij niet meer uit waarop ik stem, want niemand doet iets met hun beloftes of de principes waar ze voor beweren te staan.

  Ook ben ik het niet eens met hoe de politiek arbeidsbeperkten, zoals ik, in de hoek zet, maar daar doet het nu niet toe.


  26 - 02 - '16

  Ik eb er over gehoord, heel erg. Maar als het referendum is afgeschaft, heeft dit dan nog nut?


  Zoek en gij zult vinden. Vindt gij het niet, dan is het zoek.

  NiekNiek schreef:
  Ik eb er over gehoord, heel erg. Maar als het referendum is afgeschaft, heeft dit dan nog nut?


  I guess not. Daarbij is het een raadgevend referendum. Al roepen wij keihard nee, de politiek mag onze stem dan alsnog negeren en de wet doorvoeren.


  26 - 02 - '16

  Bokeh schreef:
  (...)

  I guess not. Daarbij is het een raadgevend referendum. Al roepen wij keihard nee, de politiek mag onze stem dan alsnog negeren en de wet doorvoeren.


  Volgens mij waren bijna alle referenda raadgevend, maar ik dacht eigenlijk dat ook het raadgevende referendum sinds deze week was afgeschaft...


  Zoek en gij zult vinden. Vindt gij het niet, dan is het zoek.

  Bokeh schreef:
  (...)

  Het raadgevend referendum wordt in de prullenbak gegooid. Kajsa Ollongren heeft een wetsvoorstel door de tweede kamer gedrukt om het raadgevend referendum af te schaffen. Ik veracht mezelf dat ik op D66 heb gestemd. Ze leken zo'n goede partij en ik had niet verwacht dat ze als een blad aan de boom om zouden keren eerlijk gezegd. Eerlijk gezegd brokkelt mijn vertrouwen in de Nederlandse politiek alleen maar verder af en wordt mijn teleurstelling groter. Het maakt volgens mij niet meer uit waarop ik stem, want niemand doet iets met hun beloftes of de principes waar ze voor beweren te staan.

  Ook ben ik het niet eens met hoe de politiek arbeidsbeperkten, zoals ik, in de hoek zet, maar daar doet het nu niet toe.

  Ongelooflijk dit. De Nederlandse politiek wordt met de dag ongeloofwaardiger en het interesseert ze zelf niet eens meer. Er wordt zoveel geroepen waarna vervolgens het tegenovergestelde wordt gedaan. Dit is nu al te vaak gebeurd in te korte tijd. Ik heb zelf SP gestemd, maar die zijn weer te koppig om samen te werken met de rest en dan bereik je OOK niks. Man, op dit soort momenten besef ik me echt weer wat voor schijndemocratie we hebben.

  [ bericht aangepast door Sasageyo op 25 feb 2018 - 19:04 ]


  The Devil knows our fears. He told all his friends. || Edensgate-> Sasageyo

  To be fair: een raadgevend referendum heeft toch ook totaal geen zin? Punt één: het is raadgevend dus ze zijn niet verplicht er wat mee te doen. Twee, ik gok niet dat iedereen in Nederland die mag stemmen zich heel erg duidelijk inleest in alles. Ik heb destijds verzuimd te stemmen voor het Oekraïnereferendum, simpelweg omdat ik bij mijn ouders was en mijn stempas nog in mijn kamer in mijn studentenstad lag, maar als ik wél had gestemd, had ik bij god niet geweten wat te doen. Kijk eens naar Brexit. Willen we dat hier? Nee, dacht 't niet.


  Death’s coming to Brooklyn, and he’s got buck teeth and a cottontail!

  Heeft iemand goede bronnen die vóór de sleepwet zijn? Ik probeer me goed in te lezen en heb het gevoel dat ik alleen maar protestargumenten lees...


  Continue to share your heart with other people even if it has been broken.

  Plunkett schreef:
  To be fair: een raadgevend referendum heeft toch ook totaal geen zin? Punt één: het is raadgevend dus ze zijn niet verplicht er wat mee te doen. Twee, ik gok niet dat iedereen in Nederland die mag stemmen zich heel erg duidelijk inleest in alles. Ik heb destijds verzuimd te stemmen voor het Oekraïnereferendum, simpelweg omdat ik bij mijn ouders was en mijn stempas nog in mijn kamer in mijn studentenstad lag, maar als ik wél had gestemd, had ik bij god niet geweten wat te doen. Kijk eens naar Brexit. Willen we dat hier? Nee, dacht 't niet.

  Veel mensen hebben ook geen idee waar ze op stemmen tijdens de reguliere verkiezingen, dus dat houd je toch altijd, vrees ik.


  The Devil knows our fears. He told all his friends. || Edensgate-> Sasageyo

  Apocalyptic schreef:
  (...)
  Ongelooflijk dit. De Nederlandse politiek wordt met de dag ongeloofwaardiger en het interesseert ze zelf niet eens meer. Er wordt zoveel geroepen waarna vervolgens het tegenovergestelde wordt gedaan. Dit is nu al te vaak gebeurd in te korte tijd. Ik heb zelf SP gestemd, maar die zijn weer te koppig om samen te werken met de rest en dan bereik je OOK niks. Man, op dit soort momenten besef ik me echt weer wat voor schijndemocratie we hebben.


  Ik ben ook een SP stemmer en to be fair, als ze in de coalitie zouden gaan zitten hadden ze toch niet veel kunnen tegen gaan want dat is maar 1 partij tegen de rest en ik denk dat ze dat ook zagen toen de nummers bekend waren na het stemmen, ze hadden dan veel moeten inleveren en dan vervolgens de hele shitstorm over zich heen gehad zoals PVdA had. Ik volg een beetje van de SP op Twittter en FB en ze zijn in ieder geval heel hard bezig MET het volk, zijn ook heel open en tegen wat er nu allemaal in de 2e kamer gebeurd en ondanks ze dus zelf geen macht hebben om een stop te kunnen zetten tegen dit soort dingen zijn ze niet stil en geven veel support en proberen tenminste keihard te bewijzen dat ze een goede keus zijn voor iedereen die nu afziet van de keuzes die ze toen gemaakt hebben en dat geeft mij toch weer een goed gevoel dat ik op ze gestemd had. c:


  Slowly, yet surely I am slipping into the role that was made just for me.