• Oke, ik houd de intro in het topic heel kort, maar wie is er allemaal nog meer geinteresseerd in Zodiac Signs en daar meer van te weten?
        Ik ben er zelf altijd wel geinteresseerd in geweest. Sommige dingen moet je ook gewoon met een korreltje zout nemen, echter heb ik weleens dat ik dingen tegenkom waarvan ik denk "hey, dat verklaart veel".
        Dus ik werd benieuwd naar wie van de Quizletters dit ook interresseert en waarom e.d.? Zodat we er gewoon gezellig over kunnen praten! 😊

  Birth chart uitrekenen

  In de astrologie spelen de planeten een belangrijke rol. Alles wat zich in de kosmos aan hemellichamen bevindt is onderling verbonden door krachtvelden, door energieën. Deze stand der planeten op een bepaald moment geeft een beeld van de kosmische energieën van dàt moment. De mens die op dat moment geboren is, is een onderdeel van deze kosmos. Je kunt dus zeggen dat de stand van de planeten, op het moment van geboorte van diegene, als het ware een weerspiegeling is van het kosmisch krachtenveld van dat moment.
        Als zodanig vormen deze planeten het symbool van de innerlijke energieën die in de mens werken. Zon en Maan worden in de astrologische benadering ook bij de planeten gerekend. Hòe en op welk gebied de planeetkrachten in het leven van een mens uitwerken wordt weergegeven door hun plaats in de horoscoop (huis) en hun onderlinge verhoudingen (aspecten). Daarbij heeft elke planeet een sterke overeenkomst met één of twee dierenriemtekens.  Elke planeet staat symbool voor een energie die overeenkomt met bepaalde menselijke, psychische handelingen en reactiepatronen:
        Zon:
  Het is onze basisidentiteit van onze "ware zelf". Het is meestal wat de redenen uitziet en ons de definitieve beslissing geeft. Het is onze ego. Het staat voor ego-ontwikkeling, scheppingskracht, creativiteit, zelfrealisatie, levenskracht, vitaliteit, levenslust, wilskracht.

        Maan:
  Het zijn onze emotionele instincten en gewoontes. Onze diepste persoonlijke behoeften. Waar de zon het hoofd is, is de maan het hart. Het is hoe we onszelf comfortabel, veilig voelen en veiligheid zoeken. Het is iets in ons dat we niet echt kunnen uitleggen, hoewel we het proberen.

        Mercurius:
  Staat voor de energie van het denken en het geheugen. Vertegenwoordigt communicatie. Het is hoe je communiceert, hoe je dingen uitdenkt en je bewustzijn en 'intellect'. Het ordenen van uw waarnemingen en het concreet en helder maken van uw indrukken. Hoe je communiceert, praat en luistert. Het leggen van de eerste contacten.

        Venus:
  Vertegenwoordigt liefde, genegenheid en sympatie, maar ook geld. Het omgaan met intieme relaties en het verbinden met iemand anders. Het waarderen van dingen: wat je mooi vindt, waar je van kunt genieten. Je smaak en gevoel voor schoonheid (muziek, kleding, woninginrichting, kunst). Het is onze liefdesstijl. Het is ook hoe we geld uitgeven aan de dingen waar we van houden.

        Mars:
  Staat voor strijd en verovering. Mars is actie. Het is hoe iemand hun doelen nastreeft, hun aandrijving en energie, hun initiatief, moed en combativiteit gaat. Het is wat ons drijft en wat ons duwt om na te gaan wat we willen. Het is hoe we onze enthousiasme of iets uitdrukken die veel energie vereist. Het is ook onze seksuele energie en tendensen (neigingen).

        Jupiter:
  Het staat voor het vertrouwen in het leven, het geloof in de zin ervan, voor je idealen en waarden en voor het zoeken naar en het vinden van je persoonlijke levenszin. Hij staat verder voor alle groeikrachten die je leven nieuwe impulsen geeft, de bloei, het geluk en de welstand bevorderen en vooral voor de ontplooiing van je persoonlijkheid en het verbreden van je horizon. Positiviteit en enthousiasme. Waar je uitbundig in bent, hoe en waar je zich prettig bij voelt. Je geneesvermogen en welke geneeswijze het beste bij je past.        Saturnus:
  Saturnus symboliseert de energie die je begrenzing aangeeft. Structuren. Hoe je dingen vormgeeft en concretiseert. Het symboliseert je geweten en verantwoordelijkheidsgevoel. Het tijdsbesef. Groei door leren en ervaring, door zelfinkeer. Eenzaamheid, het op jezelf aangewezen zijn. Soberheid en tijd zijn ook begrippen die bij deze planeet horen. Hij staat voor vastheid en begrenzing. Zodoende betekent hij houvast, stabiliteit, volharding en consequentheid. Hij representeert je afgrenzingvermogen, anderzijds ook de grenzen die je als onaangenaam ervaart, die verhinderen dat je je verlangens vervult.

        Uranus:
  Het staat voor het ideaal van de Franse revolutie: voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Hij belichaamd het originele in je, je streven naar onafhankelijkheid en individuele vrijheid. De planeet geldt als grote bevrijder. Het laat zien hoe en waar je zich onderscheidt van de massa en vrij en onafhankelijk uw eigen gang gaat. Het terrein waar je breekt met reglementen, autoriteit en gezag. Vernieuwing en ommekeer.

        Neptunus:
  Deze planeet staat voor het grenzenopheffende principe. Het verlangen om boven het alledaagse bewustzijn uit te stijgen en het hoogste waar te nemen. Daarbij betreft het eigenlijke streven van Neptunus naar het spirituele, soms door sterke drank en andere verdovende middelen verwisseld wordt; dus de gevoeligheid voor invloeden van buitenaf (verslavingskansen, goedgelovigheid). Door de doorlatendheid van Neptunus geeft soms hypersensitiviteit en verzwakking van het lichaam tot gevolg. Laat je opgaan in het grote geheel. Naastenliefde, mededogen en empathie. Gevoeligheid voor invloeden van buitenaf (verslavingskansen, goedgelovigheid). Grensvervaging en mystificering. Illusies en dromen. Paranormaal en fantasie e.d.

        Pluto:
  Pluto is confronterend, onontkoombaar en machtig. Het laat je doordringen tot de kern. Geeft diepe gevoelsessenties: staat voor allerlei psychologische therapieën. Maakt het onbewuste bewust. Pluto staat voor de kracht van de diepste verandering (transformatie), de rijkdom der diepten en de oerkrachten die alle morele waarden transformeren. Pluto-ervaringen hebben altijd met macht en onmacht, met afhankelijkheid en psychische verstrikkingen te maken. Het is een kracht en manifesteert zich als een drang en een angst. Het is een drang omdat de kracht zijn vorm moet vinden en een angst omdat de consequenties van de drang te groot zijn om onder ogen te zien. De Plutonische kracht is ‘to big to handle’. De wil tot beheersen. Manipulatie en dwang. Pluto is een onzichtbare kracht die de mens ertoe aanzet om nare situaties (uit vorige levens) weer op te zoeken.

        Cheiron:
  De "wounded healer". De pijnplek in je leven, soms de ongeneeslijke zielewond. De positie van Cheiron in de horoscoop illustreert de dingen die we heel goed voor anderen kunnen doen, maar niet zo makkelijk voor onszelf. Het gaat om onze blinde vlek, kwaliteiten die anderen heel duidelijk in ons zien, maar die we zelf niet zien, terwijl we die nu net zo hard nodig hebben voor onze eigen genezing.

        De Ascendant:
  Het is de eerste indruk die we op anderen maken op een persoonlijk niveau. Het is hoe we tegenover vreemden of kennissen komen en je uiterlijke verschijning. Iets gelijkend aan een masker dat we in het openbaar dragen, of het gezicht dat we aan de wereld tonen.

  [ bericht aangepast door Hierophant op 11 okt 2017 - 23:05 ]


  Don't walk. Run, you sheep, run.

  Devitt schreef:
  Ik vind het wel interessant, maar ik heb er me nooit echt in zitten verdiepen. Misschien moet ik dat eens doen.

  Dan ben ik benieuwd wat eruit komt, hehe 😊


  Don't walk. Run, you sheep, run.

  Dat van mij is "over-emotioneel". Ik kan emotioneel zijn, maar dat is naar mijn mening echt zelden als ik kijk naar het algemene van vrouwen.


  Don't walk. Run, you sheep, run.

  "Leven in het verleden", niet om vanwege die 4 woorden, maar om hoe het dus getekend/gezien wordt op webpagina's. Het wordt altijd beschreven alsof we het verleden niet kunnen loslaten en dat we altijd terug kijken naar onze pijntjes uit zelfmedelijden van "Oh wat is het erg wat ik heb moeten meemaken", maar zo werkt het helemaal niet. Ik ken namelijk een handvol kreeften en het verleden boeit hun dus echt niet, maar bijvoorbeeld mij wel, dus deels is het wel waar maar niet op de manier zoals beschreven. Het verleden zit vol met mijn grootste levenslessen, een terugblik van hoe ver ik ben gekomen en een constante reminder van waar ik ben geweest en waar ik wil komen. Terug denken aan het verleden kan heel confronterend zijn en je kan in de hoeveelheid jaren die erover heen gaan steeds meer dingen ontdekken waar je verbetering in kan zien of in kan zoeken. Volgens mij heet dat zelfreflectie en niet "vastzitten aan het verleden"


  Slowly, yet surely I am slipping into the role that was made just for me.

  ^ het kan ook zijn dat die kreeften een sterkere ascendant hebben, dat is niets geks. Daarbij is denk ik alles wat wordt beschreven over de sterrenbeelden meer als richting, niet als regel. Dat er als er iets staat als "wispelturigheid" dat dat vrij interpretabel is en niet per se hoeft te slaan op de liefde, of werk oid, maar dat je het ook een beetje zelf in kunt vullen wat dat voor jou betekent.


  Continue to share your heart with other people even if it has been broken.

  M0NA schreef:
  ^ het kan ook zijn dat die kreeften een sterkere ascendant hebben, dat is niets geks. Daarbij is denk ik alles wat wordt beschreven over de sterrenbeelden meer als richting, niet als regel. Dat er als er iets staat als "wispelturigheid" dat dat vrij interpretabel is en niet per se hoeft te slaan op de liefde, of werk oid, maar dat je het ook een beetje zelf in kunt vullen wat dat voor jou betekent.


  Heel vaak wordt er ook gezegd dat Kreeften het verleden ophemelen en juist bang zijn voor de toekomst, in die exacte woorden. Geen woord waar je om heen kan draaien. Tuurlijk zijn er ook hier en daar pagina's die het veel beter invullen, maar het zijn vooral de pagina's die ons beschilderd als bange wezens die de realiteit niet willen zien waar ik het dus niet mee eens ben. Vandaar dat ik het daar ook over heb, want ik ben het ook met je over eens dat heel veel dingen neergezet worden die je per persoon op verschillende manier zou kunnen invullen in je leven, waardoor het nog kan "kloppen". c:


  Slowly, yet surely I am slipping into the role that was made just for me.

  Hyunju schreef:
  Vraag van de week:
  Wat is het eigenschap van jullie sterrenbeeld waar jullie dus echt niét mee eens zijn?

  Verlegen en naïef zijn. Dat is totale bullshit. Waarom staat stil zijn gelijk aan verlegen? En waarom moeten vissen ook direct naïef zijn? Als ik één ding ben, is het wel wantrouwend.


  Quiet the mind, and the soul will speak.

  Hyunju schreef:
  Vraag van de week:
  Wat is het eigenschap van jullie sterrenbeeld waar jullie dus echt niét mee eens zijn?


  Dat tweelingen het moeilijk vinden om monogaam te blijven, en dat ik vreemd zou/zal gaan.

  Ik heb een relatie van bijna vier jaar, waarin geen ruimte is voor slippertjes. Zou ik ook niet willen tho.


  Continue to share your heart with other people even if it has been broken.

  Transcend schreef:
  (...)
  Verlegen en naïef zijn. Dat is totale bullshit. Waarom staat stil zijn gelijk aan verlegen? En waarom moeten vissen ook direct naïef zijn? Als ik één ding ben, is het wel wantrouwend.

  Same. Hear, hear.


  Don't walk. Run, you sheep, run.

  Manoeuvre schreef:
  (...)

  Heel vaak wordt er ook gezegd dat Kreeften het verleden ophemelen en juist bang zijn voor de toekomst, in die exacte woorden. Geen woord waar je om heen kan draaien. Tuurlijk zijn er ook hier en daar pagina's die het veel beter invullen, maar het zijn vooral de pagina's die ons beschilderd als bange wezens die de realiteit niet willen zien waar ik het dus niet mee eens ben. Vandaar dat ik het daar ook over heb, want ik ben het ook met je over eens dat heel veel dingen neergezet worden die je per persoon op verschillende manier zou kunnen invullen in je leven, waardoor het nog kan "kloppen". c:


  Hmm ja dat snap ik wel. Zeker het "bang voor de toekomst" gedeelte. Het ophemelen van het verleden vind ik niet een extreem slechte kwaliteit, eigenlijk, maar ik snap wel dat het vervelend is als het telkens terugkomt.


  Continue to share your heart with other people even if it has been broken.

  Ik heb de birth chart van enkele pagina's geleden ingevuld. Dit kwam er bij mij uit:

  Sun: 08°22' Sagittarius
  • Moon: 00°12' Aries
  • Ascendant: 02°58' Libra
  • MC: 03°55' Cancer

  Ik weet nog niet goed wat ik ervan moet vinden, want ik ga eerst uitzoeken wat alles betekent met hulp van de afbeelding uit de beginpost (:


  26 - 02 - '16

  Ik heb laatst nog een betere site gevonden! Die alles meteen uitrekent. Die zal ik vanavond eens online zetten 😊


  Don't walk. Run, you sheep, run.

  Hyunju schreef:
  Ik heb laatst nog een betere site gevonden! Die alles meteen uitrekent. Die zal ik vanavond eens online zetten 😊


  Nice! Ik ben benieuwd (:


  26 - 02 - '16

  Ik heb de link in het topic gezet. Dat is een hele handige site om alles uit te rekenen en er staan ook een boel andere dingen op waarbij ze uitleggen wat het allemaal nou eigenlijk betekend.


  Don't walk. Run, you sheep, run.

  Ik heb het dus net ingevuld, maar de exacte tijd weet ik niet precies, ik weet dat het ergens in de avond was dus ik heb 18:30 ingevuld. Maakt dat veel uit?
  Dit is eruit gekomen, maar ik snap er weinig van. Is er iemand hier die me er meer over wilt vertellen? Want ik heb niet echt de tijd momenteel om het uit te pluizen :\ #Studie


  You were born original, don't die as a copy.

  SPECS schreef:
  Ik heb het dus net ingevuld, maar de exacte tijd weet ik niet precies, ik weet dat het ergens in de avond was dus ik heb 18:30 ingevuld. Maakt dat veel uit?
  Dit is eruit gekomen, maar ik snap er weinig van. Is er iemand hier die me er meer over wilt vertellen? Want ik heb niet echt de tijd momenteel om het uit te pluizen :\ #Studie


  astro-charts.com/chart/fe3d8f329


  You were born original, don't die as a copy.
Add Your Banner Here