• Oke, ik houd de intro in het topic heel kort, maar wie is er allemaal nog meer geinteresseerd in Zodiac Signs en daar meer van te weten?
        Ik ben er zelf altijd wel geinteresseerd in geweest. Sommige dingen moet je ook gewoon met een korreltje zout nemen, echter heb ik weleens dat ik dingen tegenkom waarvan ik denk "hey, dat verklaart veel".
        Dus ik werd benieuwd naar wie van de Quizletters dit ook interresseert en waarom e.d.? Zodat we er gewoon gezellig over kunnen praten! 😊

  Birth chart uitrekenen

  In de astrologie spelen de planeten een belangrijke rol. Alles wat zich in de kosmos aan hemellichamen bevindt is onderling verbonden door krachtvelden, door energieën. Deze stand der planeten op een bepaald moment geeft een beeld van de kosmische energieën van dàt moment. De mens die op dat moment geboren is, is een onderdeel van deze kosmos. Je kunt dus zeggen dat de stand van de planeten, op het moment van geboorte van diegene, als het ware een weerspiegeling is van het kosmisch krachtenveld van dat moment.
        Als zodanig vormen deze planeten het symbool van de innerlijke energieën die in de mens werken. Zon en Maan worden in de astrologische benadering ook bij de planeten gerekend. Hòe en op welk gebied de planeetkrachten in het leven van een mens uitwerken wordt weergegeven door hun plaats in de horoscoop (huis) en hun onderlinge verhoudingen (aspecten). Daarbij heeft elke planeet een sterke overeenkomst met één of twee dierenriemtekens.  Elke planeet staat symbool voor een energie die overeenkomt met bepaalde menselijke, psychische handelingen en reactiepatronen:
        Zon:
  Het is onze basisidentiteit van onze "ware zelf". Het is meestal wat de redenen uitziet en ons de definitieve beslissing geeft. Het is onze ego. Het staat voor ego-ontwikkeling, scheppingskracht, creativiteit, zelfrealisatie, levenskracht, vitaliteit, levenslust, wilskracht.

        Maan:
  Het zijn onze emotionele instincten en gewoontes. Onze diepste persoonlijke behoeften. Waar de zon het hoofd is, is de maan het hart. Het is hoe we onszelf comfortabel, veilig voelen en veiligheid zoeken. Het is iets in ons dat we niet echt kunnen uitleggen, hoewel we het proberen.

        Mercurius:
  Staat voor de energie van het denken en het geheugen. Vertegenwoordigt communicatie. Het is hoe je communiceert, hoe je dingen uitdenkt en je bewustzijn en 'intellect'. Het ordenen van uw waarnemingen en het concreet en helder maken van uw indrukken. Hoe je communiceert, praat en luistert. Het leggen van de eerste contacten.

        Venus:
  Vertegenwoordigt liefde, genegenheid en sympatie, maar ook geld. Het omgaan met intieme relaties en het verbinden met iemand anders. Het waarderen van dingen: wat je mooi vindt, waar je van kunt genieten. Je smaak en gevoel voor schoonheid (muziek, kleding, woninginrichting, kunst). Het is onze liefdesstijl. Het is ook hoe we geld uitgeven aan de dingen waar we van houden.

        Mars:
  Staat voor strijd en verovering. Mars is actie. Het is hoe iemand hun doelen nastreeft, hun aandrijving en energie, hun initiatief, moed en combativiteit gaat. Het is wat ons drijft en wat ons duwt om na te gaan wat we willen. Het is hoe we onze enthousiasme of iets uitdrukken die veel energie vereist. Het is ook onze seksuele energie en tendensen (neigingen).

        Jupiter:
  Het staat voor het vertrouwen in het leven, het geloof in de zin ervan, voor je idealen en waarden en voor het zoeken naar en het vinden van je persoonlijke levenszin. Hij staat verder voor alle groeikrachten die je leven nieuwe impulsen geeft, de bloei, het geluk en de welstand bevorderen en vooral voor de ontplooiing van je persoonlijkheid en het verbreden van je horizon. Positiviteit en enthousiasme. Waar je uitbundig in bent, hoe en waar je zich prettig bij voelt. Je geneesvermogen en welke geneeswijze het beste bij je past.        Saturnus:
  Saturnus symboliseert de energie die je begrenzing aangeeft. Structuren. Hoe je dingen vormgeeft en concretiseert. Het symboliseert je geweten en verantwoordelijkheidsgevoel. Het tijdsbesef. Groei door leren en ervaring, door zelfinkeer. Eenzaamheid, het op jezelf aangewezen zijn. Soberheid en tijd zijn ook begrippen die bij deze planeet horen. Hij staat voor vastheid en begrenzing. Zodoende betekent hij houvast, stabiliteit, volharding en consequentheid. Hij representeert je afgrenzingvermogen, anderzijds ook de grenzen die je als onaangenaam ervaart, die verhinderen dat je je verlangens vervult.

        Uranus:
  Het staat voor het ideaal van de Franse revolutie: voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Hij belichaamd het originele in je, je streven naar onafhankelijkheid en individuele vrijheid. De planeet geldt als grote bevrijder. Het laat zien hoe en waar je zich onderscheidt van de massa en vrij en onafhankelijk uw eigen gang gaat. Het terrein waar je breekt met reglementen, autoriteit en gezag. Vernieuwing en ommekeer.

        Neptunus:
  Deze planeet staat voor het grenzenopheffende principe. Het verlangen om boven het alledaagse bewustzijn uit te stijgen en het hoogste waar te nemen. Daarbij betreft het eigenlijke streven van Neptunus naar het spirituele, soms door sterke drank en andere verdovende middelen verwisseld wordt; dus de gevoeligheid voor invloeden van buitenaf (verslavingskansen, goedgelovigheid). Door de doorlatendheid van Neptunus geeft soms hypersensitiviteit en verzwakking van het lichaam tot gevolg. Laat je opgaan in het grote geheel. Naastenliefde, mededogen en empathie. Gevoeligheid voor invloeden van buitenaf (verslavingskansen, goedgelovigheid). Grensvervaging en mystificering. Illusies en dromen. Paranormaal en fantasie e.d.

        Pluto:
  Pluto is confronterend, onontkoombaar en machtig. Het laat je doordringen tot de kern. Geeft diepe gevoelsessenties: staat voor allerlei psychologische therapieën. Maakt het onbewuste bewust. Pluto staat voor de kracht van de diepste verandering (transformatie), de rijkdom der diepten en de oerkrachten die alle morele waarden transformeren. Pluto-ervaringen hebben altijd met macht en onmacht, met afhankelijkheid en psychische verstrikkingen te maken. Het is een kracht en manifesteert zich als een drang en een angst. Het is een drang omdat de kracht zijn vorm moet vinden en een angst omdat de consequenties van de drang te groot zijn om onder ogen te zien. De Plutonische kracht is ‘to big to handle’. De wil tot beheersen. Manipulatie en dwang. Pluto is een onzichtbare kracht die de mens ertoe aanzet om nare situaties (uit vorige levens) weer op te zoeken.

        Cheiron:
  De "wounded healer". De pijnplek in je leven, soms de ongeneeslijke zielewond. De positie van Cheiron in de horoscoop illustreert de dingen die we heel goed voor anderen kunnen doen, maar niet zo makkelijk voor onszelf. Het gaat om onze blinde vlek, kwaliteiten die anderen heel duidelijk in ons zien, maar die we zelf niet zien, terwijl we die nu net zo hard nodig hebben voor onze eigen genezing.

        De Ascendant:
  Het is de eerste indruk die we op anderen maken op een persoonlijk niveau. Het is hoe we tegenover vreemden of kennissen komen en je uiterlijke verschijning. Iets gelijkend aan een masker dat we in het openbaar dragen, of het gezicht dat we aan de wereld tonen.

  [ bericht aangepast door Addams op 11 okt 2017 - 23:05 ]


  Don't walk. Run, you sheep, run.

  Bij mij klopt 'ie vooral als ik het geduld met iemand verlies, dan verdwijnt mijn tact ook.(A)


  26 - 02 - '16

  SPECS schreef:
  (...)

  Dat moment dat je pissig word omdat je niet boos mag zijn omdat je het verkeerde boek hebt gekocht. Heb de bovenverdieping verbouwd :')
  Yep, temperament.(cat)

  Welk zodiac sign ben je? ;x Hehe, een verkeerd boek is ook iets heel cruciaal!


  Don't walk. Run, you sheep, run.

  Ik merk dat het niet zo handig was twee dingen achter elkaar te zetten rofl. Ik volg niet meer waar het op gereageerd is, hehehehe.

  Feline schreef:
  Bij mij klopt 'ie vooral als ik het geduld met iemand verlies, dan verdwijnt mijn tact ook.(A)

  Heb je het nu over de foto of de vraag? Hehe.


  Don't walk. Run, you sheep, run.

  Fiestar schreef:
  (...)
  Welk zodiac sign ben je? ;x Hehe, een verkeerd boek is ook iets heel cruciaal!


  Nou ja, het ging niet eens helemaal om het boek. Oké daar werd ik wel geïrriteerd van maar toen ging mij broer helemaal pushen van 'ja want dat is zooo erg'(cat)Dat kan ik dus niet hebben.

  Take a guess :'D


  You were born original, don't die as a copy.

  Fiestar schreef:
  Ik merk dat het niet zo handig was twee dingen achter elkaar te zetten rofl. Ik volg niet meer waar het op gereageerd is, hehehehe.

  (...)
  Heb je het nu over de foto of de vraag? Hehe.


  De foto, haha. Ik ben boogschutter :d

  [ bericht aangepast door Pilea op 17 okt 2017 - 22:40 ]


  26 - 02 - '16

  Wat is jullie favoriete sterrenbeeld en waarom?

  [ bericht aangepast door Addams op 31 okt 2017 - 21:52 ]


  Don't walk. Run, you sheep, run.

  De mijne, hehe. Mijn sterrenbeeld cliche’s zijn vaak best wel passend etc. En dat is leuk! Ik ben boogschutter.


  Maar allemaal dragen we in ons hart een inwendig Ithaka.

  Poudlard schreef:
  De mijne, hehe. Mijn sterrenbeeld cliche’s zijn vaak best wel passend etc. En dat is leuk! Ik ben boogschutter.

  Oh, nice! Ik kan altijd wel oké met Sagittarius' omgaan.:Y)

  [ bericht aangepast door RainbowTrout op 28 nov 2017 - 22:50 ]


  [ Mentally on the beach ]

  Charmaine schreef:
  (...)
  Oh, nice! Ik kan altijd wel oké met Sagittarius' omgaan.:Y)

  Ik heb met een Sag 💁‍♀️


  Don't walk. Run, you sheep, run.

  Wat me tot de volgende vraag brengt;
  Wat is jullie/jouw mening over tegengestelde sterrenbeelden in een relatie (zoals fire and water e.d.)? Passen ze bij elkaar of is het gedoemd te mislukken (en zo ja/nee, waarom)?

  [ bericht aangepast door Addams op 28 nov 2017 - 23:22 ]


  Don't walk. Run, you sheep, run.
Add Your Banner Here