• Soren Virtanen

  •••

  Human • Guardian • 25 • Outfit • @ Carnival • & Laurel
        Soren.
        Alhoewel zijn gehoor niet voldoende is ontwikkeld om haar stem te kunnen horen, ziet hij zijn naam gevormd — haar mondhoeken die omhoog krullen. Wanneer haar kijkers eveneens oplichten, ziet hij haar schouders ontspannen. Rondom haar hele lichaamshouding hangt een rust, alle stress verdwenen — een complete verandering.
        Vanwege het gemompel van anderen krijgt Soren in de gaten dat Laurel in beweging is weten te komen — op weg richting niemand minder dan hijzelf. Grijnzend stapt hij naar voren, haar tegemoet willen komend binnenin de menigte. Wanneer ze start te sprinten blijft hij echter doodstil stilstaan — de plotseling gevoelens van niets minder dan liefde rondom hem heen spoelend als een vloedgolf. Alhoewel ze elkaar slechts een minimale periode werkelijk echt kennen, heeft Laurel een vaste plaats verworven binnenin zijn kleine leven. Soren slikt moeizaam.
        'Vang!'
        Lachend weet hij zijn armen op tijd te openen voor een vliegende Laurel — haar armen om zijn nek in seconden. Ondanks dat ze middenin een menige staan, voelt het alsof zij tweeën de laatste personen op de aarde zijn momenteel. Voorzichtig krullen zijn armen zich rondom Laurel — haar ondersteunend tegen zijn lichaam.
        'Je bent echt weer terug.'
        Soren voelt zijn grijns langzaam veranderen in een oprechte glimlach — zijn kijkers slechts gefocust op haar gezicht.
        'Welkom thuis.'
        Alle warme gevoelens binnenin zijn borstkas vergroten, de duisternis rondom zijn verleden momenteel verlichtend. Onbewust versterken zijn armen hun greep rondom Laurel's bevende lichaam, haar dichter tegen zich aantrekkend. Wanneer hij haar kijkers kortstondig ziet shiften, plaatst hij haar voorzichtig op de grond. Zijn armen blijven rondom haar — hun lichamen vrijwel samen gesmolten tot één. Ondanks dat hij zijn kijkers standvastig op Laurel gericht houdt, voelt hij de volle maan boven hun hoofden fel branden.
        'Voordat het te laat is—'
        Soren brengt zijn rechtse hand omhoog richting Laurel's blozende wang — deze omvattend als kostbaar materiaal. Voorzichtig buigt hij naar voren, hun lippen samenkomend als puzzelstukjes. Soren ademt haar geur kortdurig diep in — bossen, natuur en thuis. Veel te snel laat hij haar los. Direct mist hij haar nabijheid.
        'Wees voorzichtig vanavond, ja? Kom weer bij me terug. Neem geen risico's, oké?'
        Voor enkele seconden richt Soren zijn blik over Laurel's schouder — kijkend naar de plaats waar ze zojuist vandaan is gekomen. Grijnzend richt hij zijn kijkers op haar, een kwajongensachtige blik verschijnend in hen. Zojuist had hij haar gezoend in een menigte terwijl een gedeelte van haar pack toekeek.
        'Dit was een mooie introductie. Ik zal later m'n excuses maken bij je packleden daarzo.'

  [ bericht aangepast door Altschmerz op 30 april 2020 - 11:14 ]


  •

  Read
  • Orson Scott Card — Ender's Game — ☆☆☆

  Current
  • Neil Gaiman — American Gods
  • Stephen King — Under The Dome

  [ bericht aangepast door Promare op 19 mei 2019 - 14:50 ]


  If you can't remember my name, just say 'chocolate' and I'll turn around.

  Read
  J.K. Rowling — Harry Potter: Harry Potter And The Half—Blood Prince — ☆☆☆☆☆

  Current
  J.K. Rowling — Harry Potter: Harry Potter And The Deathly Hallows


  Put that in your pipe and smoke it.

  Ik ben momenteel in twee dikke boeken bezig en ik schiet voor geen meter op :').


  Stenenlikker

  Hephaistion schreef:
  Ik ben momenteel in twee dikke boeken bezig en ik schiet voor geen meter op :').

  Same haha. De blok helpt ook niet mee.


  If you can't remember my name, just say 'chocolate' and I'll turn around.

  Read
  • Neil Gaiman — American Gods — ☆☆☆☆

  DNF
  • Stephen King — Under The Dome


  If you can't remember my name, just say 'chocolate' and I'll turn around.

  Read:
  • Kendare Blake - Three Dark Crowns - ☆☆☆☆


  There are poems inside of you that paper can't handle

  Read
  J.K. Rowling — Harry Potter: Harry Potter And The Deathly Hallows — ☆☆☆☆☆


  Put that in your pipe and smoke it.

  Read:
  Taylor Jenkins Reid - The Seven Husbands of Evelyn Hugo - ☆☆☆☆☆


  There are poems inside of you that paper can't handle

  Current:
  • George R.R. Martin — A Song Of Ice And Fire: A Storm Of Swords
  • Matthijs Hulster — Portaal: De Vrije Wereld (reread)

  Read (9):
  • Cassandra Clare — The Dark Artifices: Queen Of Air And Darkness — ☆☆☆☆
  • George R.R. Martin — A Song Of Ice And Fire: A Clash Of Kings — ☆☆☆☆
  • Rick Riordan — Percy Jackson And The Olympians: The Sea Of Monsters — ☆☆☆☆


  Ik had opeens een hele productieve leesweek :'D (negeer het feit dat dit ten midden van allerlei deadlines was, oops)

  [ bericht aangepast door Delahaye op 14 juni 2019 - 17:01 ]


  Stenenlikker

  -> Slotje op aanvraag.


  Maar allemaal dragen we in ons hart een inwendig Ithaka.