• Wanneer ik in een lijstje een foto toe wil voegen (die op mijn laptop staat of via internet), dan krijg ik de volgende melding:

  Internal Server Error
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

  More information about this error may be available in the server error log.


  Het is een hele tijd goed gegaan, maar sinds een aantal weken heb ik hier wil last van. Help mij alsjeblieft, want ik wil heel graag (weer) foto's kunnen toevoegen aan mijn lijstjes!


  "Nice is different than good." Hargrove > NikIaus

  Ik ga het doorgeven aan Rutger!


  How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard.