• De stelling van deze week luidt:
  Er zou een strengere wetgeving moeten komen omtrent stalking

  (dit is niet mijn mening, ik plaats alleen de stelling)

  [ topic verplaatst door een moderator ]


  How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard.

  En ook hogere straffen.


  26 - 02 - '16

  Artikel 285b Sr
  1 Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
  2 Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.

  Dit is de huidige wetgeving. Ik zie niet hoe dit nog meer duidelijk kan worden gemaakt. Het enige wat lastig is, en dat is ook met 'strengere' wetten, is dat het moeilijk te bewijzen is dat iemand je stalkt. Ik ben het oneens met de stelling puur omdat het probleem niet ligt bij de wet.


  "She was fury, she was wrath, she was vengeance."