• Als ik naar stories ga voor mijn verhalen te lezen en verbeteren. Kan ik er plotseling er niet op .
    Er staat error . word er soms gewerkt aan de website ?

    Het is gekend. Guido weet er van, dus het is nu afwachten tot hij het opgelost krijgt. :')


    Take me to wonderland