• I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER  ▸ Welcome to Prescott University
  Welkom op Prescott University, een gerenommeerde universiteit waar enkel de meest veelbelovende studenten een plek weten te bemachtigen. De absolute trots van de universiteit is de rechtenfaculteit, die sinds jaar en dag boven aan de ranglijsten prijkt. Onder haar alumni zijn gevierde advocaten, doortastende openbaar aanklagers en zelfs leden van het hooggerechtshof. Hoewel een betere fundering voor een jurist in spe dan ook ondenkbaar is, is het selectieproces zwaar en het collegegeld hoog. Zelfs het beperkt aantal studenten dat gelukkig genoeg is om een studiebeurs te bemachtigen, zal aan de hoge standaarden moeten voldoen.

  Van iedere student wordt dan ook niets minder dan perfectie verlangd. Stuk voor stuk moeten zij zich staande zien te houden te midden van het harde wereldje en te midden van de forse concurrentie. Het is een plek waar goed niet goed genoeg is en waarin men geacht wordt de excelleren – ongeacht hoe. Vanuit de rechtenfaculteit wordt deze onderlinge strijd niet afgeremd, maar juist in de hand gewerkt. Welbekend onder de studenten is bijvoorbeeld de competitie die de faculteit organiseert naast het reguliere curriculum, waarvan de winnaar niet alleen een welkome cheque, maar tevens een stageplek binnen het nummer één advocatenkantoor bemachtigt. Kortom: het winnen van deze competitie staat gelijk aan een voortvarende start van je loopbaan.

  De druk op de studenten is dus enorm en de concurrentie moordend. Letterlijk.

  ▸ The story
  Op een zwoele avond, aan de start van het zomerreces na het eerste studiejaar, heeft Bethany Young haar laatste adem uitgeblazen. De negentienjarige blondine, die zichzelf steevast voorstelde als Beth, was net zoals zovelen aanwezig bij het eindejaarsfeest van studiegenoot Joseph Monroe, die het lakehouse van zijn ouders openstelde om het afronden van het eerste studiejaar te vieren. Beth was een uitermate intelligente jongedame, die bovendien boven aan het competitieklassement pronkte. Ze wist dat dit de ogen op haar richtte, maar leek enkel te genieten van de aandacht. Ze kende het spel en wist gedurende het studiejaar feilloos haar ereplaats te behouden. Beth was talentvol, maar bovendien berekenend en manipulatief. Ze schuwde vuil spel niet en er gonsden om de haverklap geruchten door de wandelgangen, waaronder dat ze met diverse professoren de lakens had gedeeld om haar plek veilig te stellen.

  Door dit korte portret is het wellicht duidelijk dat Beth allerminst een allemansvriend was en ze heeft tijdens het eerste jaar bij voldoende mensen een mes in de rug gestoken om vijanden te hebben. Wellicht dat dit haar lot heeft bezegeld. Beth is namelijk nooit terug op de campus gekomen na het beruchte eindejaarsfeest. Haar stoffelijk overschot is enkele dagen later door de autoriteiten in het meer gevonden. Tot op de dag van vandaag is het onderzoek naar de oorzaak van haar overlijden nog niet afgerond. Desondanks lijkt het ondenkbaar dat niemand van de vele studenten die aanwezig waren iets over de toedracht weet. Toch is onder de feestgangers het geformuleerde antwoord naar de rechercheurs uniform: Beth was dronken, ging voor een nachtelijke duik en dat is de laatste keer dat men haar gezien heeft.

  Het lijkt een leugen die het hoofdstuk van Bethany Young voorgoed afsluit. De zomer gaat voorbij en aan de start van het tweede studiejaar zullen de kaarten opnieuw geschud worden. Het is alsof die bewuste zomeravond nooit heeft plaatsgevonden. Toch weet Beth zelfs na haar dood de verhoudingen op scherp te zetten, wanneer de betrokken studenten op het openingsfeest een sms ontvangen van een anonieme afzender: I know what you did last summer. Dreigt de werkelijke toedracht van Beths overlijden dan toch boven water te komen?

  ▸ Information about the RPG
  In deze RPG zal de focus voornamelijk liggen op tweedejaars rechtenstudenten die aan het begin van hun tweede jaar staan. Ieder met een eigen verhaal en ieder met een verleden met Bethany Young. Toch hebben de meeste personages een cruciaal punt gemeen: ze waren stuk voor stuk aanwezig op het feest op de fatale avond en weten meer dan ze laten blijken. Belangrijke punten:
  Hoe Beth uiteindelijk om het leven is gekomen is nog niet tot in detail uitgewerkt. Vast staat wel dat het geen natuurlijke oorzaak was en dat onze personages een groot geheim met zich meedragen. Ik wil jullie graag betrekken bij het plot en zal dan ook snel een praattopic aanmaken om dit verder uit te werken. Waarschijnlijk vallen personages in verschillende categorieën: directe link (moordenaar/betrokken bij wegwerken van bewijs of lichaam), indirecte link (omstanders die niet hebben ingegrepen, of op de een of andere manier te veel weten en door de rechtstreeks betrokkenen gechanteerd/gedwongen worden om de mond de houden) tot eventueel geen enkele link (wel aanwezig, maar op de een of andere manier niets van de hele rommel hebben meegekregen of niet aanwezig op het feest om de een of andere reden) om het nieuwe studiejaar te starten in een groep waar ineens veel spanning lijkt te heersen door een voor hen onbekende reden. Denk zeker alvast na over welke rol bij jouw personage zou passen. Ik hoop wel de laatste groep (zeker bij een beperkt aantal personages) tot op zekere hoogte te kunnen beperken.
  ▸ Het is mogelijk dat de anonieme berichten vanuit een van de personages verstuurd worden. Motieven hiervoor kunnen wisselen: een betrokkene die de rest probeert angst aan te jagen zodat ze zeker hun mond houden, iemand die het stilzwijgen niet lekker zit en probeert mensen te laten bekennen, ... Ik zal zo snel mogelijk vanuit het praattopic inventariseren of mensen dit überhaupt interessant vinden (het personage die de berichten verstuurt zou dan overigens verder niet bekend gemaakt worden). Zo niet, dan is er ook geen man overboord en laat ik mijn eigen creativiteit gewoon spreken.
  ▸ Ik sta open voor eigen ideeën, maar mocht je iets afwijkends willen dan vraag ik je wel om eerst even met mij te overleggen, zodat we kunnen kijken of/hoe dit in de RPG past. Te denken valt aan een nieuw iemand, een ander jaar of een andere studie. Qua verhaallijn wil ik in de toekomst mogelijk ook wat met de competitie doen, vandaar dat ik dit probeer te monitoren.
  ▸ Ik wil iedereen vragen om te wachten met het uitwerken van relaties totdat iedereen de tijd heeft gekregen om zijn personage (grotendeels) af te ronden. De relatie/historie met Beth mag uiteraard wel al uitgewerkt worden, maar ik hoop dat we er samen zo voor kunnen zorgen dat de mensen die wat later hun rol kunnen afronden nog voldoende diverse relaties kunnen afspreken.


  ▸ Information about the University
  Prescott University heeft al tal van succesvolle generaties juristen afgeleverd. Het gebouw is statig en klassiek, zeker de rechtenfaculteit. De universiteit beschikt over alle faciliteiten die men maar kan bedenken: studenten kunnen zich in hun tentamenperiodes op sluiten in de universiteitsbibliotheek, waar ook aparte ruimtes voor groepen te reserveren zijn. Ik voel geen noodzaak om alles tot in detail uit te werken, omdat ik denk dat we er ons allemaal wel iets bij voor kunnen stellen. Bij vragen kan ik een en ander later nog altijd toelichten. De belangrijkste punten voor nu:
  Locatie: De universiteit is gunstig gelegen aan de rand van een fictieve stad, waarvan het centrum op loopafstand is. Het eigen terrein van Prescott University is echter groot en heeft voldoende groen. Zeker aan de zuidkant van de gebouwen is het een bosachtige omgeving. Op de campus zelf zijn ook enkele kleinere eetgelegenheden en winkels waar met name praktische spullen verkocht worden te vinden. Ook is er een kleine supermarkt, maar wie grote inkopen wil doen, kan het beste naar de stad.
  Verblijf studenten: Studenten verblijven op de campus. Elke student heeft een eigen slaapkamer, maar zal de (bescheiden) zitkamer, keuken en badkamer met twee andere studenten delen. Gemeenschappelijke ruimtes worden eens per week schoongemaakt. Bij de indeling wordt rekening gehouden met het studiejaar, maar niet met studies onderling. Wel wordt onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen.
  Verenigingen: Na enkele incidenten met ontgroeningen zijn studentenverenigingen in hun pure vorm afgeschaft door de universiteit sinds enkele jaren. Wel bestaan er studieverenigingen. Bij de rechtenfaculteit is dit Veritas Aequitas. Elke student is automatisch lid van de vereniging, maar de keuze is aan henzelf hoe actief zij hierbij betrokken zijn. Deelname aan activiteiten is dan ook niet verplicht.
  Curriculum: De eerste twee jaar van de studie geldt er binnen de rechtenfaculteit nog geen specialisatie. Studenten worden dan ook geacht kennis te maken met alle rechtsgebieden die de revue passeren, ongeacht hun persoonlijke voorkeur. Pas vanaf het derde studiejaar bestaat de mogelijkheid om je te specialiseren in één rechtsgebied.
  Extracurriculaire activiteiten: Binnen de universiteit is deelname aan een tal van activiteiten mogelijk. Wederom: ik zal dit niet tot in detail uitwerken, maar mocht je een idee hebben en je twijfelt hierover, roep vooral! Probeer wel enigszins realistisch te blijven: een dag kent slechts vierentwintig uur en studenten zullen veel van hun tijd ook nodig hebben om te studeren. Belangrijk om te weten is dat lacrosse de belangrijkste (maar zeker dus niet de enige) sport is op de universiteit. Voor de rechtenstudenten is daarbij dus bovendien een populaire competitie waar vrijwel door iedere ambitieuze student aan deelgenomen wordt. In deze competitie wordt aan studenten de gelegenheid gegeven om hun studie in de praktijk te brengen door middel van oefenrechtbanken of zelfs het werken met echte cliënten.

  Ik ben ongetwijfeld nog een tal van dingen vergeten. Mocht je nog vragen hebben, stel ze vooral. Ik kan het dan altijd nog verder uitwerken.


  ▸ Enrolment
  Naam:
  Leeftijd: personages zullen (doorgaans) in hun tweede studiejaar zitten.
  Status: hoe profileert je personage zich in de groep?
  Innerlijk:
  Uiterlijk:
  Geschiedenis: mag uitgebreid, hoeft niet. Het is altijd interessant voor jezelf om te weten wie je personage is en waar hij/zij vandaan komt, maar ik zal jullie boekwerken besparen.
  Relatie met Bethany: probeer hierbij rekening te houden met de rest, zodat we straks niet tien (oh well, zoveel mensen zullen niet mee doen, maar jullie snappen het) boyfriends hebben
  Extra: niet verplicht, maar mocht je meer willen delen over je personage: spill the tea!

  Mocht je twee personages willen, dan vind ik dit prima, maar dan wel het liefst een man en een vrouw (zodat alles wat in evenwicht blijft). ^^

  ▸ Proof of Enrolment
  Joseph Monroe – 21 – M – The pack leader – Arthur Gosse – Tad
  Zackary Reedham – 19 – M – The popular boy – Jacob Elordi – Reeses
  Julian Thompson – 21 – M – Dromer – FC – Shooter
  August Murray – M – 22 – August Murray – Ted Pullin – lotte
  Leighton Vijverberg – 21 – M – Mr Second Best – Roy van Leeuwen – Amren
  Ezra Thompson – 22 – M – Status – Daniel Illescas – Fika

  Aspen Hill – 19 – F – The Rebel – Madelyn Cline – Venatrix
  Eleanor Jones – 19 – F –The Artistic student – Marla Catherine – Chocolatier
  Naam – Leeftijd – F – Status – FC – Venustic
  Alessandra Montague – 20 – F – The Marchioness – Ella Ayalon – Varian
  Phillipa Buckley – 21 – F – Status – Jessica Alexander – Epione
  Victoria Griffin – 20 – F – The Observer – Jessica Hartel – Lerwick
  Olivia Harper – 20 – F –Judgy Judy – Sydney Melman – calice
  Shiloh Hasana – 19 – F – The Quiet Kid – Hannah Kleit – Nikos
  Blake Johnson – 20 – F – The Obedient one – Molly-Mae Hague – Enjoy_20

  Al Lietta – 19 – X – The Hermit – Hōshō Mai – inktzwart
  [ bericht aangepast op 22 aug 2021 - 11:52 ]


  She's imperfect but she tries

  IN MEMORIAM


  Bethany Young  Naam
  Bethany Young, al noemde vrijwel iedereen haar Beth.

  Leeftijd
  19 op het moment van overlijden.

  Informatie
  De vraag is of iemand Beth daadwerkelijk kende. Ze was wispelturig en had meerdere gezichten. Vast staat wel dat alles wat Bethany deed, met een vooropgezet plan leek te zijn. Ambitieus is dan ook zeker een eigenschap die bij haar paste, al zouden sommigen het sluw noemen. Intelligent was ze zeker ook. Niet voor niets prijkte de blondine ruim een jaar boven aan de ranglijst, al is het voor velen de vraag hoe eerlijk dit plekje vergaard is. Beth wist immers dingen over mensen. Soms wist ze dit zelf uit mensen te trekken, soms was ze ervan op de hoogte door betrouwbare bronnen. Al met al bleef deze informatie niet beperkt tot futiliteiten. Het betroffen doorgaans geheimen die ze zonder schroom tegen de personen gebruikte die het aangingen. Meer dan eens ging het om zaken die voor schorsing konden zorgen, of een gouden toekomst als jurist in de weg zouden staan.

  Ondanks haar altijd aanwezige agenda was de blondine altijd in voor een feestje. Ze was overal bij betrokken en stond overal met haar neus bovenop. Voor de mensen die ze mocht was ze heus niet de beroerdste, al leken mensen voor haar net zo gemakkelijk vervangen te kunnen worden als haar mascara. Toch had Beth het vermogen om iemand zich speciaal te laten voelen. Het tonen van empathie en interesse was haar niet vreemd. Wellicht dat het daarom eenvoudig was om dicht bij mensen te komen en hen vervolgens een mes in de rug te steken. Beth was manipulatief en wist mensen goed om haar vingers te winden. Haar spelletjes bleven niet slechts beperkt tot medestudenten, maar ze had ook invloed op haar professoren. Of het gerucht dat ze met een enkeling van hen de lakens heeft gedeeld waar is, is niet openbaar bekend, maar één ding is zeker: Bethany was geen saint.

  Doodsoorzaak
  Onnatuurlijke dood. De toedracht zal later uitgewerkt worden.

  Relaties
  ▸ Joseph Monroe ― One night stand ― One night stands are like chess, only the loser desires a rematch. Checkmate
  Beth en Sev waren op het openingsfeest van het eerste studiejaar niet van elkaar weg te slaan. Lonkende blikken, flirterige opmerkingen over en weer en een flinke dosis alcohol zorgden ervoor dat de twee tussen de lakens belandden. Na deze nacht vol passie was het echter klaar tussen de twee. Beth beschuldigde Sev van misbruik en het heeft hem al zijn overtuigingskracht gekost om hier geen melding van te maken. Omdat de jongen behoorlijk wat gaten in zijn geheugen had, blijft het voor hem een raadsel wat er daadwerkelijk die nacht is gebeurd, maar Bethany schroomde niet hem te vertellen dat het niet moeilijk in te denken zou zijn wie de wereld zou geloven. Het is een dreigement dat ze meermaals ophaalde op het moment dat de jongen haar iets te veel tegen de haren inwreef.

  ▸ Zackary Reedham ― Ex ― There's a fine line between persistence and stalking; the same goes for becoming a lawyer or needing one
  Vanaf het moment dat Bethany haar oog op Zack had laten vallen, had de jongen haar interesse. Of dit voor of na het moment was waarop ze erachter kwam dat hij een Reedham was, deed ze geen uitspraken. Uiteraard was Beth niet blind en vond ze het geen straf om uiteindelijk in een relatie met de jongen verwikkeld te raken: hij was niet vervelend om naar te kijken, populair en kwam uit een goede familie. Toen Zackary na iets meer dan een half jaar een serieus gesprek met haar aanging omdat ze niet aarzelde zo nu en dan met andere jongens het bed in te duiken, was de lol er voor haar echter al snel af. Doen alsof ze een getrouwd, burgerlijk stel waren kon immers altijd later nog. Beth is degene die hem zonder gêne heeft geloosd en een punt achter de relatie heeft gezet ― niet eens in alle stilte. Het feit dat de arme jongen overduidelijk nog altijd door haar betoverd leek en haar aandacht probeerde vast te houden, was goed vermaak op de momenten dat ze zich verveelde. Dat de jongen zo wanhopig was dat hij zijn inner Joe Goldberg omarmde, liet ze niet zozeer aan haar hart komen. Aangifte doen van de bedreigingen deed ze niet. Nog niet, althans, want Beth was geen type dat aan vergeven en vergeten deed.

  ▸ Eleanor Jones ― Former best friend ―
  ...

  ▸ Aspen Hill ― Fire and ice ― Your rebel without a cause act is pathetic, so don't play with fire, 'cause you will get burned
  Bethany en Aspen zouden omschreven kunnen worden als water en vuur. Als er iets was waar de blondine een aversie tegen had, dan waren het wel mensen die niet deden wat zij voor ogen had en die hun eigen plan trokken. Beth ging de discussies dan ook niet uit te weg, want echt bedreigd door de eerste de beste studente dacht de status quo te kunnen ontsnappen voelde ze zich niet. Dat wilde niet zeggen dat haar brein niet op volle toeren draaide, zelfs al was ze geduldig. Beth was ervan overtuigd dat ze Aspen vroeg of laat haar vingers zou laten branden. Zeker na hun laatste woordenwisseling besloot de blondine dat het hoog tijd was om Aspen eens te laten zien wie nu daadwerkelijk de baas was.

  ▸ Phillipa Buckley ― Relationship ― Quote
  ...

  ▸ August Murray ― Hookup ― Sometimes a queen has to make a choice... A castle with a white knight or a quest with a dark prince
  August en Bethany waren geen vreemden voor elkaar. Zeker niet op het fysieke vlak. Schuldgevoelens dat ze met de jongen aan het flikflooien was terwijl ze nog in een relatie was met Zack had de blondine allerminst. Tegen August loog ze dat Zack en zij zo goed als over waren, maar in werkelijkheid had ze geen zin om een keuze te maken tussen een jongen die haar naar alle waarschijnlijkheid een gouden toekomst en golden retriever zou bieden en die ze zonder problemen aan haar familie zou kunnen voorstellen en een jongen die smaakte als een verboden vrucht. Daadwerkelijk gevoelens voor August had Beth niet, maar het feit dat er van beide kanten geen verborgen agenda of verdere verwachtingen leken te bestaan was voor een keer verfrissend.

  ▸ Alessandra Montague ― Relationship ― Quote
  ...

  ▸ Al Lietta ― Acquaintance ― Say who again? Sorry, honey, can't see you from up here
  Dat de twee aan de ultieme uiteinden van de sociale ladder stonden, mocht duidelijk zijn. Voor het grootste gedeelte van de tijd was Al dan ook lucht voor Beth. De meeste blikken die de blondine op Al wierp waren met opgetrokken wenkbrauwen, maar de eerste keer dat ze Al echt zag, was toen ze een patroon zag in de hoge punten. Volledig volgens de wijze waarop Beth te werk ging probeerde ze meer contact te leggen met Al ― in eerste instantie passief agressief zoals alleen Beth dat kon, vervolgens door een gefakete glimlach op te zetten. Al vrij snel verloor de blondine echter haar interesse in Al en sloot ze het dossier van Al Lietta met een simpele conclusie: behoorlijk vreemd, maar op geen enkele wijze ook maar enige bedreiging.

  ▸ Julian Thompson ― Blackmailed ― Still waters sure run deep. So why don't you tell the rest of us a little... Moore about yourself, my dear?
  Tussen alle arrogante, luidruchtige mannen die Prescott University rijk is vond Beth Julian zeker een opvallende verschijning. Daar waar de blondine normaal wellicht snel over muurbloempjes heen zou kijken, was ze ervan overtuigd dat stille wateren in zijn geval diepe gronden hadden. Dat er na intensief onderzoek naar de dromerig ogende jongen echter zo'n goudmijn op haar lag te wachten, daar had zelfs Beth nooit op durven hopen. Schuw om het te gebruiken was ze echter niet. Wetende dat ze de rest van zijn toekomst met één simpele openbaring in de afgrond kon laten storten, gaf Beth een gevaarlijk gevoel van macht en ze genoot ervan om de jongen te pas en te onpas te chanteren voor van alles en nog wat. Daadwerkelijk van plan om zijn vermoedelijk grootste nachtmerrie werkelijkheid te laten worden, was ze echter niet. Nog niet, althans. Het spelletje amuseerde haar te zeer en de blik in zijn ogen als ze er weer eens een semi-onschuldige 'Moore'-pun in gooide verveelde haar nog lang niet.

  ▸ Victoria Griffin ― Potential threat ― Guess you observed and learned. I do regret to inform you that only one of us will be getting away with it, though, and it ain't you
  Victoria was niet direct een persoon met wie Beth rekening hield. Het feit dat ze vaak op de achtergrond bleef en niet voor directe problemen zorgde, zorgde ervoor dat de blondine niet wakker om haar kon liggen en wel belangrijkere zaken aan haar hoofd had. Zeker op het vlak van de competitie zag ze Victoria niet direct als een bedreiging, nu deze zichtbaar leek te worstelen met het niveau. Wat echter zeker wel Bethany's aandacht trok, was dat de dame in kwestie na een belangrijk midterm tentamen ineens ver boven haar gemiddelde presteerde. Wellicht was het omdat Beth zelf ook geen heilige was en niet altijd op het rechte pad bleef wanneer haar cijfers in het geding waren, maar de blondine geloofde er niets van dat Victoria op dit tentamen ― dat zeker niet gemakkelijk was ― ineens het licht had gezien. Beth zou Beth niet zijn als ze Victoria hierover niet zou confronteren. Hoewel ze nog geen hard bewijs had van vals spel, kon de brunette ervan op aan dat Beth haar hier niet zomaar mee weg zou laten komen.

  ▸ Olivia Harper ― Fake friend ― Oh darling, our friendship is like heaven – nonexistent
  Bethany en Olivia hebben behoorlijk wat tijd met elkaar gespendeerd. Tot op zekere hoogte was het een verademing om iemand binnen de muren van Prescott te hebben die net zoals haar snapte dat een slechte french manicure de rest van je dag kan verpesten en om de dagelijkse roddels mee te delen. Meer dan een oppervlakkige relatie tussen de twee was er echter niet, al was dat niet iets waar Beth mee kon zitten. Het hele 'love my creator'-gehalte was iets wat Beth behoorlijk lachwekkend vond en ze schroomde dan ook niet hier zo nu en dan de draak mee te steken. Zeker toen ze achter Olivia's donkere geheim kwam, kon ze het niet laten om afkeurend met haar tong te klakken en zich met een meewarige blik in haar ogen hardop af te vragen wat haar zogenaamde schepper hiervan zou vinden ― en welke man in godsnaam ooit nog een ring om zo'n slet haar vinger zou willen schuiven.

  ▸ Ezra Thompson ― Tease ― When you told me not to play with fire or I might get burned, I could only laugh and say: baby, you can't get burned when you're the flame
  Ezra en Bethany behoorden tot dezelfde groep binnen Prescott University en bouwden ― voor zover dit mogelijk was met Beth ― een zekere vriendschap op. Deze bestond echter niet zozeer uit het braaf koffie drinken en gezamenlijk huiswerk maken. De jongen leek als geen ander te begrijpen dat Beth een uitdaging niet zomaar uit de weg zou gaan en dit was dan ook het begin van een band waar ze continu erom streden wie de bovenhand had, zelfs al werd dit lang niet altijd hardop uitgesproken. Tot op zekere hoogte vond Beth het aandoenlijk om te zien hoe Ezra daadwerkelijk dacht haar te kunnen verslaan in haar eigen spel. Hoewel de uitdagingen over en weer haar wel wisten te vermaken, zou ze het niet toelaten om hem te comfortabel te laten worden. Na wat graven vond ze dan ook iets wat ze feilloos als genadeslag zou kunnen gebruiken: zijn Adderall gebruik. Weliswaar hing ze dit niet zomaar aan de grote klok, maar de wetenschap dat ze dit op elk moment zou kunnen doen, liet in ieder geval duidelijk blijken wie de ander nu het meest in de hand had.

  ▸ Shiloh Hasana ― Relationship ― Quote
  ...

  ▸ Leighton Vijverberg ― Rival ― Look at it this way... second place means you're the first loser
  Leighton... of zoals Beth hem zelf had gedoopt: Mr Second Best, een bijnaam die tot haar grote tevredenheid door behoorlijk wat studenten werd overgenomen. Dat de twee elkaars grootste competitie waren in de studie mocht geen geheim zijn. Waar Beth niet wakker lag van de andere zogenaamde intellectuelen, hijgde Leighton haar soms net iets te veel in de nek. Het irriteerde haar dan ook mateloos als de jongen er effectief in slaagde om zo nu en dan beter te presteren dan zij. Wanneer er om groepswerk gevraagd werd, dan claimde ze de jongen als haar beste vriend. Hij was misschien dan ook wel de enige die ze vertrouwde om fatsoenlijk werk af te leveren. Wanneer het ieder voor zich was, schuwde Beth echter niet om er alles aan te doen om er voor te zorgen dat hij haar hielen bleef zien. Dat Mr Second Best erachter zou komen dat dit niet altijd even eerlijk gebeurde, had Beth niet ingecalculeerd. En zeker niet dat hij haar hier in het openbaar, op Josephs feest, mee zou confronteren. Uiteraard ontkende ze de beschuldigingen ― welk hard bewijs had hij nu eenmaal? ― en ontaarde het in een fikse woordenwisseling.

  ▸ Blake Johnson ― Minion ― Looks like the bitch apple doesn't fall far from the bitch tree
  Een koningin is niets zonder haar volgers en dat besefte Bethany maar al te goed. Vanaf dag één van de studie liet ze zich in met een vaste clique en Blake was een van de uitverkorenen. Om haar territorium naar de buitenwereld toe te markeren deelde Beth exclusief ontworpen armbandjes uit om de zogenaamd innige vriendschap te bezegelen. In werkelijkheid zag Beth in Blake niets meer dan een middel om haar vuile klussen uit te voeren. Zo gewillig als Blake was ging dit van kwaad tot erger en bleef het al snel niet meer beperkt tot enkel koffie halen. Dat uitgerekend de gewillige blondine haar een mes in de rug stak was dan ook een onaangename verrassing. Toen Blake met een van de jongens met wie Beth met regelmaat de lakens deelde sliep, leek het even op een gevalletje the student has become the master, zeker toen ze weigerde klakkeloos terug in het gareel te vallen. Gelukkig voor Bethany had ze altijd een plan B, C of... Z. Ze beloofde Blake plechtig dat ze spijt zou krijgen van haar acties en dat haar laatste dag op Prescott University een gegeven was. De blondine had immers haar nut verloren. Little did she know it would be the other way around.

  [ bericht aangepast op 22 aug 2021 - 18:45 ]


  She's imperfect but she tries

  Oeh, geïnteresseerd — MT.


  •

  Hier ben ik wel benieuwd voor. Ik ga eens nadenken 😊


  ray of sunshine

  Even een MT, lijkt me erg interessant!(flower)


  someone out there feels better because you exist

  MT, eens kijken wat ik precies wil, hehe.


  'Three words, large enough to tip the world; I remember you.'

  MT, deze lijkt mij wel interessant c:


  -growth is a process

  Leuk, jullie enthousiasme. 😊 Denk gerust rustig na, want iedereen die wil krijgt voldoende tijd om een rol te maken. Bij vragen/twijfels weten jullie me te vinden.


  She's imperfect but she tries

  Mag ik sowieso alvast een vrouw reserveren? Ik moet over de rest nog even brainstormen, maar dat komt wel goed. ^^


  'Three words, large enough to tip the world; I remember you.'

  MT!
  Ik ga hierover nadenken. (:


  Nothing is impossible in my own powerful mind.

  MT!
  Ik ga even kijken in hoeverre ik tijd ga hebben, maar het lijkt me in ieder geval een super leuke rpg!


  ''And I am still a believer, but I don't know why. I've never been a natural, all I do is try, try, try.''

  Zou ik een vrouw mogen reserveren? I got an idea in mind:Y)

  Venatrix schreef:
  Mag ik sowieso alvast een vrouw reserveren? Ik moet over de rest nog even brainstormen, maar dat komt wel goed. ^^

  Chocolatier schreef:
  Zou ik een vrouw mogen reserveren? I got an idea in mind:Y)

  Uiteraard! Ik ga het noteren. ^^
  Epione schreef:
  MT!
  Ik ga even kijken in hoeverre ik tijd ga hebben, maar het lijkt me in ieder geval een super leuke rpg!

  Merci! ^^ Mocht het helpen: ik werk zelf fulltime, dus heb er zeker alle begrip voor mocht een en ander wat langer duren. Daar hoef je dus alvast niet over in te zitten. ^^


  She's imperfect but she tries

  JOSEPH MONROE  Naam
  Joseph Monroe. Op professoren en zijn familie na noemt echter niemand hem bij zijn volledige naam. Zelf zal hij zich dan ook altijd voorstellen als Sev.

  Leeftijd
  21

  Status
  The pack leader. Sev is een geboren leider. De jongeman is niet bang om het voortouw te nemen en doet dit automatisch. Over het algemeen ligt hij dan ook goed in de groep.

  Innerlijk
  Charismatisch, ondernemend, extravert, beschermend, overtuigend, volhardend, onuitputtelijk, sarcastisch, scherpe tong, idealist, romanticus, creatief, star, koppig, behulpzaam, teamplayer, ijverig, opvliegend, charmant, eigenwijs, intimiderend

  Wanneer Sev een kamer binnenloopt, zal dit door een ieder opgemerkt worden. Hij is geen muurbloempje dat op feestjes stil naar binnenglipt en op zoek gaat naar de hond of bij gebrek daarvan zich bij de snacktafel positioneert in de hoop menselijk contact te vermijden. Vaak is hij zelfs degene die het feest organiseert en eenieder die wil uitnodigt. Er zal aan het eind van de avond dan ook geen ziel zijn met wie hij niet gepraat heeft. Sociaal is hij dan ook zeker te noemen. De jongen heeft bovendien een gezonde dosis charisma en weet zijn weg met woorden. Eigenschappen die zeker bij de studie rechten goed van pas komen, maar er bovendien voor zorgen dat hij vaak goed in de groep ligt.

  Zijn vrienden zullen Sev omschrijven als een gouden jongen die altijd van de partij is. Hij is immer in voor avontuur en neemt hier vaak het voortouw in. Ze zullen hem echter eveneens omschrijven als een charmeur. De jongen is namelijk niet vies van vrouwelijk schoon. Hij is charmant, flirt zonder schroom en houdt van uitdagende opmerkingen over en weer. Desondanks heeft hij – naar eigen zeggen – hoge standaarden. De nachten dat hij met elke aantrekkelijke vrouw het bed indook zijn voorbij en hij lijkt op dat vlak tamelijk onbereikbaar, alsof geen enkele vrouw zijn echte aandacht weet te trekken. Het is echter een blokkade die hij heeft opgeworpen sinds zijn incident met Beth (zie het kopje Relatie met Bethany). Hij is als de dood voor de tweede keer in een soortgelijke positie terecht te komen.

  Niet iedereen zal Sev echter goed kunnen verdragen. Hij treedt immers vaak op de voorgrond, heeft een sterke mening en kan niet per se goed tegen mensen die tegen hem in gaan. De een noemt het zelfverzekerd en daadkrachtig; de ander arrogant. Wellicht is dit laatste ook gedeeltelijk waar. Sev heeft zijn mening snel gevormd en als hij besloten heeft dat hij je niet mag dan steekt hij dit niet onder stoelen of banken. Hij is recht door zee en houdt niet van het zogenoemde ellebogenwerk. Discussies schuwt hij niet en op een slechte dag kan hij ietwat opvliegend reageren. Zeker met alcohol op zal de jongen sneller in de knoop liggen met anderen.

  Ondanks zijn soms wat harde masker kan Joseph echter verrassend zacht uit de hoek komen wanneer iemand er doorheen zit. Iets wat hem in vertrouwen wordt verteld zal hij niet snel doorvertellen en hij kan op zijn tijd een goede luisteraar zijn. Wie bij hem voor advies komt, kan er echter wel van op aan dat hij zijn ongezouten mening over de hele situatie zal geven. Serieuze situaties zal hij echter al snel proberen te relativeren met humor. Voor de mensen die hem aan het hart komen zal hij echter door het vuur gaan, ongeacht of hij hier zelf door in de problemen zou komen en hij heeft dan ook zeker een beschermende kant.

  Als student moet Sev het voornamelijk hebben van zijn werklust. Hij heeft zijn plek op Prescott University namelijk niet zozeer te danken aan zijn buitengewone intelligentie. Uiteraard is hij niet dom, maar de jongen heeft zo nu en dan behoorlijk wat moeite om de studie aan te kunnen en het komt hem niet aanwaaien. Bovenaan het competitieklassement pronkt hij dan ook niet, maar hij werkt hard genoeg om de rest enigszins bij te kunnen benen. Zijn ijver siert hem in dit opzicht.

  Uiterlijk
  Bruin, licht krullend haar – groene ogen – 1m86 – fit en sportief uiterlijk, maar niet overdreven gespierd.

  Geschiedenis
  Alan Monroe – 54 – vader – strafrechtadvocaat
  Grace Monroe-Evans – 51 – moeder – mensenrechtenadvocaat

  Joseph is de enige zoon van Alan en Grace Monroe. De twee hadden een stabiele relatie, leefomgeving en carrière voordat ze aan het volgende hoofdstuk in hun leven dachten. Tijdens zijn jeugd is Sev dan ook nooit iets tekort gekomen. Hoewel Alan redelijk strikt in de opvoeding was, als hij er al was, heeft de jongen een redelijke band met zijn vader. Deze band is echter met name gebaseerd op de hoge verwachtingen die Alan van Sev heeft en deze laatste die hier wanhopig aan tracht te voldoen, iets wat hem tot nu toe gelukkig gelukt is, daar hij een plek op Prescott University heeft weten te bemachtigen.

  Grace is vele malen zachter dan haar man en kan geen kwaad in haar zoon zien. Zij is echter eveneens bedolven in haar werk als mensenrechtenadvocaat. Bovendien is de vrouw nog altijd actief verbonden aan Prescott University en geeft ze een aantal keer per maand een gastcollege. Colleges waar Sev logischerwijs niet reikhalzend naar uitkijkt.

  Relatie met Bethany
  Sev en Beth hebben een tamelijk turbulente start gehad, waarvan de plooien nooit helemaal meer gladgestreken zijn. Op het openingsfeest van het eerste studiejaar, waar de drank uiteraard rijkelijk vloeide, waren de twee niet van elkaar weg te slaan. Dat de twee in de vroege uurtjes samen tussen de lakens zijn beland, was dan ook voor niemand een verrassing. Het begin van een passievolle romance was dit echter allerminst. Beth meende de volgende ochtend dat Sev misbruik had gemaakt van haar beschonken situatie en dat hij haar verder had gepusht dan ze had gewild en de blondine schroomde niet om hem dit te verkondigen. Het vooral heeft Sev nooit helemaal kunnen rusten – zeker niet nu hij behoorlijk wat gaten in zijn geheugen heeft over die nacht en de beschuldigingen van Beth zijn toekomst zouden kunnen verwoesten… Het was immers niet moeilijk te bedenken wie van de twee de buitenwereld zou geloven.

  Extra
  ▸Sev heeft het vorige studiejaar lacrosse gespeeld. Dit jaar zal hij in ieder geval bij de eerste trainingen en wedstrijden van het seizoen verstek moeten laten gaan, omdat zijn schouder bij de laatste wedstrijd afgelopen jaar geblesseerd is geraakt.
  ▸Hij heeft een lichte vorm van claustrofobie. Een vluchtige making out-sessie in een bezemkast kunnen vrouwen dan ook uit hun hoofd zetten.
  ▸Hoewel beweert hij zonder te kunnen, grijpt hij met regelmaat naar een sigaret. Ook van alcohol is hij niet vies, al is de dronken Sev niet per se een persoon waar hij trots op is. Zeker naar het voorval met Beth gaat hij niet meer zo snel tot het gaatje met drank.
  ▸Men zou het niet van hem zeggen, maar hij is een uitstekende kok. Je zal niet de eerste zijn voor wie hij zijn fameuze pasta carbonara maakt om indruk te maken.
  ▸Zijn ideale date is echter het samen turen naar de sterrenhemel, op de motorkap van zijn auto en onder het genot van een drankje, goed gezelschap en diepgaande gesprekken. Stiekem is hij dan ook een heuse romanticus.
  ▸Josephs guilty pleasure is het kijken van chick flicks. Al zal hij dit uiteraard niet snel toegeven.
  ▸Hij is een absolute koning in beer pong, een talent dat bij feestjes vaak goed van pas komt.
  ▸Flirt moeiteloos met elke vrouw, maar laat het doorgaans afweten wanneer het daadwerkelijk intiemer wordt dan een zoensessie.
  ▸Huilende mensen maken hem nerveus en hoewel hij zijn best zal doen om enig comfort te bieden, weet hij vaak niet hoe de situatie te de-escaleren.
  ▸De jongen heeft een milde vorm van kleurenblindheid en kan de kleuren rood en groen niet goed van elkaar onderscheiden. Wellicht dat hij daarom de red flags rondom Beth te laat heeft gezien.
  ▸Sev heeft twee gitaren en een ukelele waar hij aardig op kan pingelen. Wonderwall rondom een kampvuur zul je hem echter nooit horen spelen.
  ▸Wordt ongetwijfeld nog aangevuld met random feitjes.


  If you're my client, I'll get you off.
  If you aren't, the offer still stands.


  Just because you did it,
  doesn't mean you're guilty.


  Did it hurt when you fell from heaven?
  Because you might be entitled to damages.


  Lions don't lose sleep
  over the opinion of sheep

  [ bericht aangepast op 24 aug 2021 - 19:07 ]


  She's imperfect but she tries

  MT - Zou ik een vrouwelijke rol kunnen krijgen?


  I could be your perfect disaster, you could be my ever after.

  ZACKARY MARIUS KASEY REEDHAM  ● ● NAME
  Zackary - hoewel Zackary zijn voornaam is, wordt zijn voornaam meestal tot Zack afgekort.
  Marius - vernoemd naar de vader van Zacks vader.
  Kasey - vernoemd naar de vader van Zacks moeder
  Reedham - achternaam, een inmiddels door heel het land bekende achternaam.
  Zacks opa is een advocatenkantoor met de naam Reedham begonnen, maar inmiddels is het zeer succesvolle bedrijf overgenomen door Zacks vader. De Reedhams hebben dan ook een reputatie hoog te houden.


  ● ● AGE
  Op een koude, maar zonnige lentedag, 21 april, is Zack geboren. Dit geeft hem de leeftijd van negentien jaar en sterrenbeeld Stier.

  ● ● UNIVERSITY
  The Populair Boy | Of het door zijn naam komt, weet Zack niet maar vanaf de eerste dag behoort Zack tot het populaire kliekje op school - al was dit in zijn High School periode ook al het geval. Zack hoeft er niet eens heel veel moeite voor te doen, het is wie hij is. Daarnaast is hij Attackmen in het lacrosseteam en met de vele doelpunten op zijn naam, is Zacks populariteit toch ook weer niet geheel onverklaarbaar.

  ● ● BETHANY YOUNG
  Ex | Iets meer dan een half jaar mochten Zack en Bethany zichzelf een koppel noemen. Dat Beth hun relatie niet erg serieus nam, bleek algauw duidelijk te worden. Zack was niet de enige jongeman in het leven van de brunette. Na een serieus gesprek zette Bethany een punt achter hun relatie, die Zacks probleem niet in zag. Na hun gestrande relatie moest Zack wel enige moeite doen zijn populariteit weer omhoog te gooien, gezien zijn nieuwe status als gedumpte.

  Het feit dat hij gedumpt is, heeft Zack moeilijk kunnen verkroppen. Nog altijd heeft de jongen gevoelens voor de brunette, gevoelens die niet wederzijds worden beantwoord en waarmee hij zelfs door Beth werd uitgelachen. Hoewel zijn berichtjes naar Beth eerst enkel liefkozend bedoelt werden en de jongen zijn ex alleen terug wilde veroveren, gingen deze berichtjes van kwaad tot erger - wanhopig omdat Beth hem niet terug wilde. Maar zou hij werkelijk in staat zijn Bethany te vermoorden?

  ● ● CHARACTER
  Intelligent | (Té) Zelfverzekerd | Sportief | Actief | Flirt | Loyaal | Goede vriend | Hoge dunk van zichzelf hebbend | Ambitieus | Humoristisch | Romantisch | Harde werker | Houdt van luxe | Neemt geen blad voor de mond | Kritisch | Wilt altijd gelijk hebben | Jaloers | Tikkeltje dominant | Kan niet tegen zijn verlies | Trots | IJdeltuit |

  ● ● APPEARANCE
  Jacob Elordi | 192 cm | Lang, slank maar gespierd | Een volle bos, donkerblond haar dat altijd perfect moet zitten | Donkere, langvormige wenkbrauwen | Bruine ogen | Vollere onderlip | Egale huid | Laat soms een stoppelbaardje staan | Verbrand niet in de zon, maar kleurt ook niet echt bruin, blijft er een beetje tussenin | Gaat altijd gekleed en dure designerskleding |


  ● ● HISTORY
  Zackary wordt geboren als de eerste en oudste zoon van Landon en Allison Reedham. Vier jaar later wordt het gezin compleet gemaakt met de geboorte van Grace. Zackary en Grace worden in alle luxe opgevoed en het ontbreekt de twee Reedham - kids dan ook aan niets. Maar achter die verwennerij worden de Reedham - kids flink onder druk gezet om te presteren en de familienaam hoog te houden. Deze druk is vooral merkbaar bij Zackary, van wie - als oudste zoon - wordt verwacht het familiebedrijf over te nemen.
        Dat betekent dat Zackary de hoogst mogelijke cijfers moet halen en er van hem wordt verwacht zijn rechtenstudie aan Prescott University te volgen. Over een andere studie wordt niet eens gespróken. Gelukkig voor Zackary lijkt het behalen van hoge cijfers hem gemakkelijk af te gaan en hoeft Zack nauwelijks een schoolboek open te slaan terwijl hij het toch voor elkaar krijgt hoge cijfers te behalen. Zijn vader is dan ook apetrots wanneer Zack cum laude zijn high school diploma haalt en bovendien tot Prescott University wordt toegelaten.

  Ook op de universiteit lijkt Zack al snel zijn plekje gevonden te hebben. Zack is een goede aanwinst voor het lacrosseteam en ook de studie gaat de jongen gemakkelijk af. Wat gaat hem niet gemakkelijk af? Wanneer Zack ook nog eens een relatie krijgt met het slimste meisje van de school, lijkt de perfectie helemaal compleet. Maar niets is minder waar. Bethany lijkt niet erg trouw te zijn en houdt er, naast Zack, meerdere jongens op na met wie ze tussen de lakens beland. Na iets meer dan een half jaar, is het voor Zack genoeg maar na een verhitte discussie is Beth degene die een punt achter hun relatie zet.
        Gekwetst, maar nog altijd verliefd op de brunette, probeert Zack de brunette te heroveren maar zonder succes. Hoewel zijn eerste berichtjes nog liefkozend bedoelt zijn, gaan deze van kwaad tot erger tot het uiteindelijk verdacht veel op stalking lijkt, zelfs met doodsbedreigingen aan toe. Is de zoon van de bekende Reedham, de opvolger van Reedham Lawyers werkelijk tot moord in staat? Of blijft het enkel bij bedreigingen, hoewel zelfs dat door de politie niet door de vingers kan worden gezien?

  ● ● FAMILY
  Grandfather | Marius Reedham | 79 years old | retired lawyer
  † Grandmother | Rosalinde Reedham - Williams | 77 years old | housewife

  Grandfather | Kasey Black | 76 years old | retired accountant
  Grandmother | Susan Black - Miller | 76 years old | housewife

  Dad | Landon Reedham | 49 years old | lawyer + owner Reedham Lawyers
  Mom | Allison Reedham - Black | 47 years old | Secretary Reedham Lawyers
  Sister | Grace Reedham | 15 years old | High School student


  ● ● EXTRA
  LIKES Lacrosse | Sporten | Alcohol | Feesten | Zijn motor |
  DISLIKES Luie mensen | Verliezen | Rood fruit | Regen |

  [ bericht aangepast op 26 aug 2021 - 19:13 ]