• I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER  ▸ Welcome to Prescott University
  Welkom op Prescott University, een gerenommeerde universiteit waar enkel de meest veelbelovende studenten een plek weten te bemachtigen. De absolute trots van de universiteit is de rechtenfaculteit, die sinds jaar en dag boven aan de ranglijsten prijkt. Onder haar alumni zijn gevierde advocaten, doortastende openbaar aanklagers en zelfs leden van het hooggerechtshof. Hoewel een betere fundering voor een jurist in spe dan ook ondenkbaar is, is het selectieproces zwaar en het collegegeld hoog. Zelfs het beperkt aantal studenten dat gelukkig genoeg is om een studiebeurs te bemachtigen, zal aan de hoge standaarden moeten voldoen.

  Van iedere student wordt dan ook niets minder dan perfectie verlangd. Stuk voor stuk moeten zij zich staande zien te houden te midden van het harde wereldje en te midden van de forse concurrentie. Het is een plek waar goed niet goed genoeg is en waarin men geacht wordt de excelleren – ongeacht hoe. Vanuit de rechtenfaculteit wordt deze onderlinge strijd niet afgeremd, maar juist in de hand gewerkt. Welbekend onder de studenten is bijvoorbeeld de competitie die de faculteit organiseert naast het reguliere curriculum, waarvan de winnaar niet alleen een welkome cheque, maar tevens een stageplek binnen het nummer één advocatenkantoor bemachtigt. Kortom: het winnen van deze competitie staat gelijk aan een voortvarende start van je loopbaan.

  De druk op de studenten is dus enorm en de concurrentie moordend. Letterlijk.

  ▸ The story
  Op een zwoele avond, aan de start van het zomerreces na het eerste studiejaar, heeft Bethany Young haar laatste adem uitgeblazen. De negentienjarige blondine, die zichzelf steevast voorstelde als Beth, was net zoals zovelen aanwezig bij het eindejaarsfeest van studiegenoot Joseph Monroe, die het lakehouse van zijn ouders openstelde om het afronden van het eerste studiejaar te vieren. Beth was een uitermate intelligente jongedame, die bovendien boven aan het competitieklassement pronkte. Ze wist dat dit de ogen op haar richtte, maar leek enkel te genieten van de aandacht. Ze kende het spel en wist gedurende het studiejaar feilloos haar ereplaats te behouden. Beth was talentvol, maar bovendien berekenend en manipulatief. Ze schuwde vuil spel niet en er gonsden om de haverklap geruchten door de wandelgangen, waaronder dat ze met diverse professoren de lakens had gedeeld om haar plek veilig te stellen.

  Door dit korte portret is het wellicht duidelijk dat Beth allerminst een allemansvriend was en ze heeft tijdens het eerste jaar bij voldoende mensen een mes in de rug gestoken om vijanden te hebben. Wellicht dat dit haar lot heeft bezegeld. Beth is namelijk nooit terug op de campus gekomen na het beruchte eindejaarsfeest. Haar stoffelijk overschot is enkele dagen later door de autoriteiten in het meer gevonden. Tot op de dag van vandaag is het onderzoek naar de oorzaak van haar overlijden nog niet afgerond. Desondanks lijkt het ondenkbaar dat niemand van de vele studenten die aanwezig waren iets over de toedracht weet. Toch is onder de feestgangers het geformuleerde antwoord naar de rechercheurs uniform: Beth was dronken, ging voor een nachtelijke duik en dat is de laatste keer dat men haar gezien heeft.

  Het lijkt een leugen die het hoofdstuk van Bethany Young voorgoed afsluit. De zomer gaat voorbij en aan de start van het tweede studiejaar zullen de kaarten opnieuw geschud worden. Het is alsof die bewuste zomeravond nooit heeft plaatsgevonden. Toch weet Beth zelfs na haar dood de verhoudingen op scherp te zetten, wanneer de betrokken studenten op het openingsfeest een sms ontvangen van een anonieme afzender: I know what you did last summer. Dreigt de werkelijke toedracht van Beths overlijden dan toch boven water te komen?

  ▸ Information about the RPG
  In deze RPG zal de focus voornamelijk liggen op tweedejaars rechtenstudenten die aan het begin van hun tweede jaar staan. Ieder met een eigen verhaal en ieder met een verleden met Bethany Young. Toch hebben de meeste personages een cruciaal punt gemeen: ze waren stuk voor stuk aanwezig op het feest op de fatale avond en weten meer dan ze laten blijken. Belangrijke punten:
  Hoe Beth uiteindelijk om het leven is gekomen is nog niet tot in detail uitgewerkt. Vast staat wel dat het geen natuurlijke oorzaak was en dat onze personages een groot geheim met zich meedragen. Ik wil jullie graag betrekken bij het plot en zal dan ook snel een praattopic aanmaken om dit verder uit te werken. Waarschijnlijk vallen personages in verschillende categorieën: directe link (moordenaar/betrokken bij wegwerken van bewijs of lichaam), indirecte link (omstanders die niet hebben ingegrepen, of op de een of andere manier te veel weten en door de rechtstreeks betrokkenen gechanteerd/gedwongen worden om de mond de houden) tot eventueel geen enkele link (wel aanwezig, maar op de een of andere manier niets van de hele rommel hebben meegekregen of niet aanwezig op het feest om de een of andere reden) om het nieuwe studiejaar te starten in een groep waar ineens veel spanning lijkt te heersen door een voor hen onbekende reden. Denk zeker alvast na over welke rol bij jouw personage zou passen. Ik hoop wel de laatste groep (zeker bij een beperkt aantal personages) tot op zekere hoogte te kunnen beperken.
  ▸ Het is mogelijk dat de anonieme berichten vanuit een van de personages verstuurd worden. Motieven hiervoor kunnen wisselen: een betrokkene die de rest probeert angst aan te jagen zodat ze zeker hun mond houden, iemand die het stilzwijgen niet lekker zit en probeert mensen te laten bekennen, ... Ik zal zo snel mogelijk vanuit het praattopic inventariseren of mensen dit überhaupt interessant vinden (het personage die de berichten verstuurt zou dan overigens verder niet bekend gemaakt worden). Zo niet, dan is er ook geen man overboord en laat ik mijn eigen creativiteit gewoon spreken.
  ▸ Ik sta open voor eigen ideeën, maar mocht je iets afwijkends willen dan vraag ik je wel om eerst even met mij te overleggen, zodat we kunnen kijken of/hoe dit in de RPG past. Te denken valt aan een nieuw iemand, een ander jaar of een andere studie. Qua verhaallijn wil ik in de toekomst mogelijk ook wat met de competitie doen, vandaar dat ik dit probeer te monitoren.
  ▸ Ik wil iedereen vragen om te wachten met het uitwerken van relaties totdat iedereen de tijd heeft gekregen om zijn personage (grotendeels) af te ronden. De relatie/historie met Beth mag uiteraard wel al uitgewerkt worden, maar ik hoop dat we er samen zo voor kunnen zorgen dat de mensen die wat later hun rol kunnen afronden nog voldoende diverse relaties kunnen afspreken.


  ▸ Information about the University
  Prescott University heeft al tal van succesvolle generaties juristen afgeleverd. Het gebouw is statig en klassiek, zeker de rechtenfaculteit. De universiteit beschikt over alle faciliteiten die men maar kan bedenken: studenten kunnen zich in hun tentamenperiodes op sluiten in de universiteitsbibliotheek, waar ook aparte ruimtes voor groepen te reserveren zijn. Ik voel geen noodzaak om alles tot in detail uit te werken, omdat ik denk dat we er ons allemaal wel iets bij voor kunnen stellen. Bij vragen kan ik een en ander later nog altijd toelichten. De belangrijkste punten voor nu:
  Locatie: De universiteit is gunstig gelegen aan de rand van een fictieve stad, waarvan het centrum op loopafstand is. Het eigen terrein van Prescott University is echter groot en heeft voldoende groen. Zeker aan de zuidkant van de gebouwen is het een bosachtige omgeving. Op de campus zelf zijn ook enkele kleinere eetgelegenheden en winkels waar met name praktische spullen verkocht worden te vinden. Ook is er een kleine supermarkt, maar wie grote inkopen wil doen, kan het beste naar de stad.
  Verblijf studenten: Studenten verblijven op de campus. Elke student heeft een eigen slaapkamer, maar zal de (bescheiden) zitkamer, keuken en badkamer met twee andere studenten delen. Gemeenschappelijke ruimtes worden eens per week schoongemaakt. Bij de indeling wordt rekening gehouden met het studiejaar, maar niet met studies onderling. Wel wordt onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen.
  Verenigingen: Na enkele incidenten met ontgroeningen zijn studentenverenigingen in hun pure vorm afgeschaft door de universiteit sinds enkele jaren. Wel bestaan er studieverenigingen. Bij de rechtenfaculteit is dit Veritas Aequitas. Elke student is automatisch lid van de vereniging, maar de keuze is aan henzelf hoe actief zij hierbij betrokken zijn. Deelname aan activiteiten is dan ook niet verplicht.
  Curriculum: De eerste twee jaar van de studie geldt er binnen de rechtenfaculteit nog geen specialisatie. Studenten worden dan ook geacht kennis te maken met alle rechtsgebieden die de revue passeren, ongeacht hun persoonlijke voorkeur. Pas vanaf het derde studiejaar bestaat de mogelijkheid om je te specialiseren in één rechtsgebied.
  Extracurriculaire activiteiten: Binnen de universiteit is deelname aan een tal van activiteiten mogelijk. Wederom: ik zal dit niet tot in detail uitwerken, maar mocht je een idee hebben en je twijfelt hierover, roep vooral! Probeer wel enigszins realistisch te blijven: een dag kent slechts vierentwintig uur en studenten zullen veel van hun tijd ook nodig hebben om te studeren. Belangrijk om te weten is dat lacrosse de belangrijkste (maar zeker dus niet de enige) sport is op de universiteit. Voor de rechtenstudenten is daarbij dus bovendien een populaire competitie waar vrijwel door iedere ambitieuze student aan deelgenomen wordt. In deze competitie wordt aan studenten de gelegenheid gegeven om hun studie in de praktijk te brengen door middel van oefenrechtbanken of zelfs het werken met echte cliënten.

  Ik ben ongetwijfeld nog een tal van dingen vergeten. Mocht je nog vragen hebben, stel ze vooral. Ik kan het dan altijd nog verder uitwerken.


  ▸ Enrolment
  Naam:
  Leeftijd: personages zullen (doorgaans) in hun tweede studiejaar zitten.
  Status: hoe profileert je personage zich in de groep?
  Innerlijk:
  Uiterlijk:
  Geschiedenis: mag uitgebreid, hoeft niet. Het is altijd interessant voor jezelf om te weten wie je personage is en waar hij/zij vandaan komt, maar ik zal jullie boekwerken besparen.
  Relatie met Bethany: probeer hierbij rekening te houden met de rest, zodat we straks niet tien (oh well, zoveel mensen zullen niet mee doen, maar jullie snappen het) boyfriends hebben
  Extra: niet verplicht, maar mocht je meer willen delen over je personage: spill the tea!

  Mocht je twee personages willen, dan vind ik dit prima, maar dan wel het liefst een man en een vrouw (zodat alles wat in evenwicht blijft). ^^

  ▸ Proof of Enrolment
  Joseph Monroe – 21 – M – The pack leader – Arthur Gosse – Tad
  Zackary Reedham – 19 – M – The popular boy – Jacob Elordi – Reeses
  Julian Thompson – 21 – M – Dromer – FC – Shooter
  August Murray – M – 22 – August Murray – Ted Pullin – lotte
  Leighton Vijverberg – 21 – M – Mr Second Best – Roy van Leeuwen – Amren
  Ezra Thompson – 22 – M – Status – Daniel Illescas – Fika

  Aspen Hill – 19 – F – The Rebel – Madelyn Cline – Venatrix
  Eleanor Jones – 19 – F –The Artistic student – Marla Catherine – Chocolatier
  Naam – Leeftijd – F – Status – FC – Venustic
  Alessandra Montague – 20 – F – The Marchioness – Ella Ayalon – Varian
  Phillipa Buckley – 21 – F – Status – Jessica Alexander – Epione
  Victoria Griffin – 20 – F – The Observer – Jessica Hartel – Lerwick
  Olivia Harper – 20 – F –Judgy Judy – Sydney Melman – calice
  Shiloh Hasana – 19 – F – The Quiet Kid – Hannah Kleit – Nikos
  Blake Johnson – 20 – F – The Obedient one – Molly-Mae Hague – Enjoy_20

  Al Lietta – 19 – X – The Hermit – Hōshō Mai – inktzwart
  [ bericht aangepast door Tad op 22 aug 2021 - 11:52 ]


  She's imperfect but she tries

  OLIVIA HARMONY HARPER
  JUDGY JUDY
  MOOD ☀️ • MOOD 🌻 • MOOD 🦋
  Faceclaim: Sydney Melman  NAME
  Oliva Olivia is a Latin name meaning "olive tree," and the feminine alternative to the boy name Oliver. Records of the name Olivia date back to 13th-century England. Its initial popularity might be attributed to the beautiful, sought-after heiress in William Shakespeare's play, Twelfth Night.
  Harmony The name Harmony is primarily a female name of English origin that means Musical Combination Of Chords.
  Harper English, Scottish, and Irish : occupational name for a player on the harp, from an agent derivative of Middle English, Middle Dutch harp ‘harp’. The harper was one of the most important figures of a medieval baronial hall, especially in Scotland and northern England, and the office of harper was sometimes hereditary.


  AGE
  Olivia is geboren op 6 july in Dallas, ze is momenteel 20 jaar.
  Haar sterrenbeeld is Cancer  HISTORY
  Olivia is opgegroeid in een welvarend gezin in Dallas. Als dochter van de Church's Pastor heeft Olivia altijd in het centrum van de community gestaan. Na schooltijd bestede ze veel tijd in de kerk, met het zingen in het koor en het helpen bij verschillende groepen die de community ondersteunen. In Middle School en High School omringde Olivia zich graag met een grote groep meiden. Ze besteedde het liefst zoveel mogelijk tijd met anderen. Of dat nu is met haar vriendinnen, haar familie of the church.

  Olivia houdt van status, macht en aanzien. Dat is dan ook de voornaamste reden dat ze rechten studeert aan het prestigieuze Prescott. Echte passie voor het recht voelt ze niet, maar het wereldje erom heen trekt haar enorm aan. Ze houdt zich liever bezig met het zoeken van een geschikte man, dan met een baan. Olivia heeft meer respect voor mannen dan voor vrouwen en vindt de mening van de jongens binnen de universiteit over haar erg belangrijk. Thuis had haar vader altijd meer te zeggen dan haar moeder, en eerlijk gezegd vond Olivia dat wel prima. Zelf wilt ze ook graag een man die het voortouw neemt en het hoofd van het gezin is.


  FAMILIE
  Leo Harper • 52 jaar • Vader • Pastor
  Emily Harper • 45 jaar • Moeder • Stay at home mom
  Nate Harper • 25 jaar • Broer • Med student
  Brody Harper • 23 jaar • Broer • Law student


  JUDGY JUDY
  "Honestly, Beth got what she deserved... It's just what happens to bad girls."
  Olivia doet zich graag beter voor dan dat ze is. Ze staat dan ook bekend als een betweter en een moraal ridder. Olivia schroomt niet om haar mening te geven over anderen wanneer zij niet passen in het 'perfecte' plaatje van haar. Voornamelijk de meisjes krijgen gemene opmerkingen, roddels, vieze blikken en gegiechel achter hun rug om indien ze niet passen in Olivia haar beeld van een 'Godly Girl'.

  RELATIONSHIP TO BETHANY
  THE PERFECT FAKE FRIENDSHIP
  Olivia trok graag op met de populaire en intelligente Bethany. Achter haar rug om schroomde Olivia echter niet om te roddelen over haar 'vriendin'. De roddels waren te sappig; vooral toen de geruchten dat Beth meer van hun docenten leerden dan alleen het recht naar buiten kwamen.
  De vriendschap tussen de twee meiden bestond voornamelijk uit het maken van foto's voor instagram met elkaar, koffie drinken, uitgaan en compledigingen over en weer maken. Bethany begon echter een liability te worden toen ze erachter kwam met elke jongens Olivia heeft geslapen en nog steeds sliep.

  Op Bethany haar uitvaart was Olivia één en al tranen; iedereen die het maar wilde horen, kreeg ieder detail over hun vriendschap te horen. Hoe close de meisjes waren, hoe Olivia haar als een zus beschouwde en hoe kapot Olivia was van de dood van haar vriendin. De aandacht die ze hiermee kreeg, vond Olivia allerminst vervelend. Dat ze hun vriendschap iets anders liet voorkomen dan het in werkelijkheid geweest was, was voor Olivia geen probleem.

  PERSONALITY
  privileged • bossy • preppy • feminine • competitive • bold • blunt • demanding • persistent • vengeful • tense • judgemental of others • entitled • impatient • easily offended • OCD • fast talking • loud • direct • involved • not the smartest in the class • doesn't like videogames • loves instagram and tiktok • arrogant • cheater • gossiping • likes a tight schedule • active • needs control • vain • skeptical • strict • bitter • insecure • doesn't like to share or open up • bottles up her feelings • definetly some internalized misogyny • easily jealous of other girls • cannot be alone • needs validation from others • does not believe in climate change • or other sexualities • strong christian believes and values • looks down upon others • not at lawschool for the law, but for the world surrounding it • doesn't care much for justice • 'bad people always get what they deserve' • hates Biden as president • believes in the free market • socialism is for europe and communists • criminals should be locked up forever • pro death penalty • very black/white thinker • thinks and speaks very badly of girls sleeping with multiple guys • those rules do not apply to herself, because she is hot and will marry, start a family and live happily ever after • always lies about her bodycount • girls who do not wear make up, are guys • kylie jenner lipkit • bella hadid eyes • wants to marry young • very strict about diet and working out • carbs, ew • the more people in prison, the better

  Dit meisje kent absoluut twee gezichten. Ze doet zich erg lief en vriendelijk voor, maar is verschrikkelijk veroordelend over anderen. Ze keurt bijna iedereen en hun gedrag af. Maar weinig mensen voldoen aan de hoge eisen die Olivia aan anderen stelt. Poeslief in iemands gezicht, om hem of haar meteen te beledigen als degene wegloopt, dat is Olivia.
  Ze is onzeker en kan moeilijk alleen zijn. Ze is altijd op zoek naar goedkeuringen van anderen, voornamelijk van mannen en jongens. Ze is ervan overtuigd dat als jongens haar leuk vinden, ze er mag zijn, ze goed genoeg is. Haar hunkering naar aandacht van het mannelijk geslacht heeft geresulteerd in een seks verslaving. Olivia gaat moeilijk een paar dagen zonder seksuele contacten en dit vormt een dan ook een gevaar in haar eigen leven. Het komt regelmatig voor dat Olivia zich in gevaarlijke situaties begeeft om contact met anderen te kunnen hebben. Met vreemden mee naar huis gaan, sketchy plekken in de stad of het oppikken van jongens die ze op straat op de Campus tegen komt; alles om maar die kick te krijgen van het veroveren van een man. Olivia struggled met haar verslaving en de gevoelens daaromheen, ze voelt zich schuldig en slecht. Iedere avond bidt Olivia voor het slapen gaan dat deze gevoelens afzwakken en weg zullen gaan. Tot op het heden zijn haar gebeden niet gehoord.

  Likes: 'real men', sports, being taken cared of, dominant guys, instagram, tiktok, horseback riding, smoothies, working out, dallas cowboy cheerleaders, football games, alcohol,
  Dislikes: scrawny boys, non-girly girls, videogames, energydrinks, fastfood, girls who play 'guy-sports' like football and basketball, slutty girls, drunk girls,
  Fears: not finding a husband, becoming poor


  APPEARANCE
  LICHAAM
  Figuur • slank en athletisch
  Lengte • 1 meter 69
  GEZICHT
  oogkleur • blue
  wenkbrauwen • always perfectly plucked dark eyebrows
  wimpers • full and dark

  HAAR
  kleur • dark brown hair
  lengte • till her waist  EXTRA
  • hetereosexual
  • sex-addict
  • sleeps around, keeps it quiet
  • in a relationship always cheats & always denies that she does
  • wants to make money to buy herself pretty things, but would rather have her boyfriend pay
  • has no stop when drinking; often with her blacking out as the result
  • hasn't worked a day in her life
  • has no real intention to change that
  • hopes to find a husband before she has to get a job
  • believes a toxic relationship is a loving one
  • kylie jenner is her rolemodel
  • instagram dedicated to selfies and scripture
  • wants the same plastic surgeon as Bella Hadid  RELATIONSHIPS

  [ bericht aangepast door calice op 19 aug 2021 - 19:31 ]


  you're my wonderland

  Ezra Matthias Huntington

  Ezra Matthias Huntington
  Ezra - /ˈezrə/ - Means 'help' in Hebrew.
  Matthias - /məˈθaɪəs/ - The name Matthias is a boy's name of Greek origin meaning "gift of God".
  Huntington - /ˈhʌntɪŋtən/ - The name Huntington is part of the ancient legacy of the Anglo-Saxon tribes of Britain. It is a product of when the family lived in the settlement of Huntingdon in the county of Huntingdonshire, or in one of the various places called Huntington in Herefordshire, Shropshire, Staffordshire, and the North Riding of Yorkshire.


  LEEFTIJD
  Ezra is geboren op 12 december wat hem 22 jaar oud maakt. Zijn sterrenbeeld is een Steenbok.


  STATUS
  TEKSTTEKSTTEKSTTEKSTTEKST

  TEKSTTEKSTTEKSTTEKSTTEKST

  TEKSTTEKSTTEKSTTEKSTTEKST

  TEKSTTEKSTTEKSTTEKSTTEKST

  INNERLIJK
  Vastberaden (Is eraan gewend dat hij meestal zijn zin krijgt) - Flirt – Romanticus – Impulsief – Snel jaloers – Materialistisch – Onvoorspelbaar – Koppig – Doorzetter – Neemt geen genoegen met minder dan uitstekend – Meedogenloos – Competitief – Dominant – Staat graag in de spotlights – Ambitieus – Ongeduldig – Charismatisch – Aanwezig – Zelfverzekerd – Strategisch (als het hem uitkomt) – Arrogant – Verwend – Gaat slecht om met emoties – Sociaal – Direct – Sportief (lichamelijk) - Snel afgeleid – Overtuigend - Extravert


  UITERLIJK
  FC: Daniel Illescas
  ~Lichaam:
  Met zijn 1m83 heeft Ezra een gemiddelde lengte. Dat hij veel bezig is met sporten is terug te zien in zijn lichaam; de jongen heeft al heel wat spieren opgebouwd.

  ~Huidskleur:
  Ezra is veel buiten te vinden en kleurt van zichzelf enorm snel. Hij heeft hierdoor bijna het hele jaar door wel een zongebruinde huid.

  ~Haar:
  Zijn haarkleur lijkt in som zwel zwart, maar is toch echt donkerbruin. Hij staat bekend om zijn golvende, bijna krullende, haren. De zijkant houdt hij altijd wat korter.

  ~Gezichtskenmerken:
  Ezra heeft een mengelmoes aan oogkleuren variërend van blauw naar groenZijn gezicht is smal en zijn neus is een tikkeltje scheef.

  ~Bril:
  Geen

  ~Piercings:
  Geen, heeft enkel oorbelgaatjes

  ~Tatoeages:
  I (op linker borst) & II (rechterarm)  ''Life is a game, you can be a player or a toy.''


  GESCHIEDENIS

        • Vader: Luther William Huntington (50) - Advocaat

        • Moeder: Cecilia Portia Huntington (49) - Advocaat

        • Broer: Atticus Gregory Huntington (28) - Advocaat

  Ezra is het jongste kind in de Huntington familie. Net als zijn broer is hij opgegroeid in Californië, waar de twee jongens eigenlijk konden doen en laten wat ze wilden; hun ouders waren toch te druk bezig met werk. De twee verdienden goed, maar hadden altijd een verlangen naar meer. Er was geld genoeg. Buiten de broederlijke ruzie's en het gebrek aan aandacht van zijn ouders heeft Ezra dan ook niets te klagen gehad tijdens zijn jeugd. Strand, zee, geld, wat wilde je nog meer?

  Ondanks de vrijheid werden de twee jongens wel gepusht om goed te presteren op school. Dit ging hen beiden ook goed af, zo goed dat Atticus uiteindelijk naar Prescott University is gegaan om in de voetstappen van zijn ouders te gaan staan (die elkaar daar overigens ook hebben ontmoet). Bij Ezra daarentegen duurde het wat langer voordat hij wist welke kant hij op wilde. Er was niet echt iets wat hem aantrok. Zijn ouders zagen dit als een mooie kans om hem ook in richting dePrescott te sturen. Toen Atticus ook nog eens met gemak door de opleiding heen kwam was de keuze voor Ezra snel gemaakt. Hij ging ervanuit dat de opleiding hem net zo gemakkelijk zou verlopen als bij zijn oudere broer en bovendien wilde hij zijn ouders niet teleurstellen.

  De realiteit viel echter vies tegen; de jongeman was veel te druk bezig met andere dingen, waaronder zijn status, maar ook Lacrosse waar hij zijn passie in vond. Van de hoge resultaten die hij op zijn voorgaande school behaalde was niets meer terug te zien. Halverwege het jaar werd het zelfs nog de vraag of Ezra het wel ging redden. Tegelijkertijd werd Atticus constant de hemel in geprezen voor zijn prestaties en Ezra wilde dat ook. Hij wilde niet vergeleken worden met zijn broer, wat nu wel constant het geval was, en besloot drastische maatregelen te nemen. Hij begon met het slikken van Adderall om zijn concentratie te verbeteren en langer te kunnen studeren. Zowaar leek dit te helpen en begonnen zijn cijfers weer de goede kant op te gaan. Goed genoeg om over te gaan naar het volgende jaar. Wel had hij gezworen om het het tweede jaar op eigen houtje te gaan doen. Echter blijkt dit een stuk moeilijker te zijn in de praktijk.


  RELATIE BETHANY
  Gezien Bethany en Ezra binnen dezelfde vriendengroep zaten waren ook deze twee goed bevriend. Ezra on het altijd wel goed vinden met de jongedame, al was dat misschien meer omdat hij zich speciaal voelde in haar bijzijn. Ze wist hem on haar vinger te winden, maar zelf kon hij daar ook wat van waardoor de twee eigenlijk constant in een soort strijd waren met elkaar. Wie kon de ander het meeste laten doen? Vermakelijk was het zeker, totdat Bethany op een dag zijn Adderall gebruik naar voren wist te halen. Het was toen wel duidelijk wie de meeste macht had van de twee; Ezra was het in ieder geval niet.


  RELATIES
  Wie wilt?  EXTRA
  Bijnaam – Ez
  Geaardheid – Heteroseksueel
  Angsten – Zijn ouders teleur stellen, op neer gekeken worden.
  Likes – Surfen, De zee, Feesten, Vrouwen, Aanzien, Lacrosse, Sporten, Alcohol, Buiten zijn
  Dislikes – Niet zijn zin krijgen, Falen, Pure Stilte, Regen

  ]

  [ bericht aangepast door Lunation op 12 okt 2021 - 22:45 ]


  -growth is a process

  Ik kom net pas thuis, dus heb vandaag het rollentopic niet bij kunnen lezen/vragen niet kunnen beantwoorden. Sorry!

  Ik ga morgen alle rollen doorlezen en alle vragen beantwoorden (hier/GB/PB), want ik ben kapot nu en wil er mijn volle aandacht aan geven (en gok dat toch niemand er vannacht aan zou willen gaan zitten). Sorry voor de vertraging. 😊 Ik wil morgen ook alvast het praattopic online gooien. Geen haast wat betreft rollen, overigens, maar puur om alvast een paar vragen de groep in te gooien om te kijken hoe jullie tegen een en ander aankijken.

  In ieder geval leuk om te zien dat er op het eerste oog al zoveel is bijgekomen! ^^

  [ bericht aangepast door Tad op 18 aug 2021 - 1:51 ]


  She's imperfect but she tries

  S

  H

  I

  L

  O

  H


  SHILOH      The name Shiloh is a girl's name of Hebrew origin meaning "tranquil"..

  HASANA      The name Hasana is primarily a female name of Arabic origin that means Beautiful, Fair..

  KIMATHI      The last name Kimathi occurs most in Kenya. The name Kimathi is of African origin and means "Earnest provider".

  H

  A

  S

  A

  N

  A


  AGE
        Shiloh werd geboren op 27 augustus
  — sign virgo
  — age 19  Never assume that L O U D is strong
  and quiet is WEAK.

  K

  I

  M

  A

  T

  H

  I
  INSIDE
        kalm | bedachtzaam | denkt na voordat ze iets doet of zegt | denkt in oplossingen | staat sterk in haar schoenen | niets lijkt haar van haar stuk te kunnen brengen | afgezonderd | maakt nauwelijks contact | geheimzinnig | op de achtergrond | gesloten | rustig | haar emoties lijken constant te zijn | geduldig | afwachtend | kijkt de kat uit de boom | trouw | gul | strategisch | doelgericht | behulpzaam waar nodig | heeft moeite met het onderhouden van vriendschappen

  STATUS
        Shiloh wordt door velen gezien als That Quiet Kid in the Back. Velen denken dat een angst heeft om te praten of dat ze zich vertrouwder voortbeweegt in de schaduw. Echter kiest Shiloh er bewust voor om geen aandacht naar haar toe te trekken. Liever blijft haar bestaan geheim zodat niemand de behoefte voelt om in haar geschiedenis te gaan wroeten.
  BETHANY
        De connectie die Shiloh met Bethany Young heeft, is dat ze een appartement delen. Hun slaapkamers mogen dan wel gescheiden zijn, dit betekent niet dat ze een eigen badkamer en keuken hebben. Elke werd Shiloh geconfronteerd met de aanwezigheid van de vrouw die haar studentenleven tot een hel maakte. De derde student die als kamergenoot fungeerde, is Aspen Hill.

  I needed a H U G. But all they gave me was a set of matches and a knife


  HISTORY
  Baako Kimathi | 56 years | Father| Cult leader | Serving till the end of time in prison
  Mother | Unknown

  Malik Kimathi | 30 years | Brother | Died at the age of 27 | Former CEO
  Shakir Kimathi | 28 years | Brother | Following in his fathers footsteps | CEO
  Zaire Kimathi | 27 years | Sister | Advisor of the CEO
  Terrell Kimathi | 22 years | Brother | Hitman | Currently being held custody for interrogation

  Ashantay Kimathi | 26 years | Doctor | Cut ties with the family


        Komt nog

  [ bericht aangepast door Kirsi op 23 aug 2021 - 23:45 ]


  I have seen my own sun darkened

  Ik heb nog een van de dames nodig voor een idee met een connectie met mijn char en Bethany. Mocht een van jullie nog iets dergelijks nodig hebben, hit me up ^^

  Mag ik de status The Quiet Kid claimen? ❤️


  I have seen my own sun darkened

  Ik heb Aspen zo goed als af, mis alleen nog de eventuele connectie met Beth, behalve dat die twee elkaar nooit echt gelegen hebben.


  'Three words, large enough to tip the world; I remember you.'

  Venatrix schreef:
  Ik heb Aspen zo goed als af, mis alleen nog de eventuele connectie met Beth, behalve dat die twee elkaar nooit echt gelegen hebben.
  May I sneak into your GB soon..... Maybe we can work something out huehuehue


  I have seen my own sun darkened

  Nikos schreef:
  (...)May I sneak into your GB soon..... Maybe we can work something out huehuehue


  You know where to find me. ^^


  'Three words, large enough to tip the world; I remember you.'

  Nikos schreef:
  Ik heb nog een van de dames nodig voor een idee met een connectie met mijn char en Bethany. Mocht een van jullie nog iets dergelijks nodig hebben, hit me up ^^

  Mag ik de status The Quiet Kid claimen? ❤️


  ik reageer vgm een beetje laat, maar technisch gezien had ik die status ook, enkel iets anders verwoord? ik vind het prima btw want er zullen wel meer introverte mensen in zo'n grote groep zitten, maar ik laat het je wel even weten ^^


  obsessive rage

  inktzwart schreef:
  (...)

  ik reageer vgm een beetje laat, maar technisch gezien had ik die status ook, enkel iets anders verwoord? ik vind het prima btw want er zullen wel meer introverte mensen in zo'n grote groep zitten, maar ik laat het je wel even weten ^^

  Hmmm, Shiloh is alleen wel compleet anders. Niet het dromerige, zeg maar. Eerder beschadigd en angstig. Ze is meer iemand die zich verschuilt achter haar studie zodat niemand achter haar ware identiteit komt, hehe. Dus introvert on purpose..... Snap je.....? Mijn uitlegskills zijn drama 😂😂


  I have seen my own sun darkened

  Eventueel zou de status.... The Kid that No One Knows About kunnen zijn.... That fits better XD


  I have seen my own sun darkened

  dat is technisch gezien ook wat lietta is, die is niet perse een dromer, eerder paranoïde en een beetje vreemd (ik moet ook nog even kijken hoe die überhaupt in de groep zit haha) - ik vind het again prima maar het is evt wel goed om te weten of zo

  edit: ik zie waar de verwarring vandaan komt als je hen wel gelezen hebt- ik wilde in eerste instantie nog een kopje over mentale gezondheid toevoegen, maar het “klaarblijkelijke dagdromen” is dissociatie wegens trauma symptomen. evt voeg ik nog even een kopje toe voor de duidelijkheid

  nog een edit: ik heb wat meer over je idee voor haar gelezen en het verschilt idd best wel (shiloh komt als minder chaotisch over), dus negeer dit hahaha, ik ben benieuwd naar hoe shiloh uitpakt!!

  [ bericht aangepast door inktzwart op 18 aug 2021 - 19:57 ]


  obsessive rage

  oh ja, voordat ik het vergeet, is er iemand die vrienden met lietta wil zijn? ik denk niet dat die veel vrienden zal hebben aangezien dat zo'n beetje hun ding is, maar om wel in het plot betrokken te worden denk ik dat het wel handig is als er in ieder geval iemand is die hen mee naar het feest had kunnen trekken of iets in die trant, plus dat het wss een nogal passief personage zal zijn als die met niemand omgaat (zo ja, kunnen we dit misschien gb bespreken haha zodat we niet teveel spammen idk)


  obsessive rage

  inktzwart schreef:
  (...)

  ik reageer vgm een beetje laat, maar technisch gezien had ik die status ook, enkel iets anders verwoord? ik vind het prima btw want er zullen wel meer introverte mensen in zo'n grote groep zitten, maar ik laat het je wel even weten ^^


  Oei, ik heb Jude de status ‘dromer’ gegeven. Mocht dat ook te veel lijken op jouw gekozen status, lemme know, dan pas ik het met liefde aan!


  •

  Shooter schreef:
  (...)

  Oei, ik heb Jude de status ‘dromer’ gegeven. Mocht dat ook te veel lijken op jouw gekozen status, lemme know, dan pas ik het met liefde aan!


  maak je geen zorgen, lietta's status is niet echt perse de dromer (denk ik), maar zelfs als die dat wel was, lijkt het me enkel logisch als er meerdere introverte en dromerige personen in een groep van meer dan tien mensen zitten, je hoeft niks aan te passen, haha!


  obsessive rage