• WELCOME TO PRITCHARD INSTITUTE
  "Spying is a like a game of chess: sometimes you have to withdraw, sometimes you have to sacrifice one of your pieces to win."

  STORYLINE

  Pritchard Institute is een school dat is opgericht in 1946 als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, om te proberen dit soort tragediën in de toekomst te voorkomen. In de honderd jaar dat het instituut actief is, is het bestaan ervan nooit bedreigd geweest. Tot dit schooljaar.
        Directrice Siverston-Pritchard heeft in de avond van 16 november 2046 van de inlichtingsdienst gehoord dat er zich spionnen bevinden onder de leerlingen en dat er dreigingen zich buiten de muren samenspannen om aan te vallen.

  In een poging de spionnen onder de leerlingen te ontdekken heeft de directrice besloten iedereen opnieuw in teams in te delen, in de hoop dat de leerlingen sneller geneigd zijn een melding te maken als hun teamgenoten vreemd gedrag vertonen wanneer ze elkaar niet goed kennen.

  Lukt de school het om te blijven functioneren of zal het uitbloeien tot ongekende chaos en destructie?


  BASIS INFORMATIE

  De school bevindt zich op een afgelegen plek in het noorden van Schotland, waar alle faciliteiten (de school, training centra, slaapzalen, bibliotheek etc) op een groot stuk grond verspreid staan. Op vakanties na, bevinden alle studenten zich hele jaar op deze school. Je kan op Pritchard Institute studeren vanaf je achttiende.

  De vier disciplines
  In het tweede jaar kunnen de studenten kiezen uit een van de vier verschillende disciplines om te studeren. Deze zijn: field, technology and science, intelligence en sociology and culture. Een uitleg hiervan is te vinden in de story.

  Jaarlagen
  Pritchard Institute heeft vijf schooljaren, die elk anders zijn ingedeeld. Elke student begint op hun achttiende in het eerste jaar, waar ze kennis maken met de vier disciplines die aangeboden worden. Wanneer dit jaar succesvol wordt afgerond, kiezen studenten voor het begin van het tweede jaar een van de disciplines, dat ze in tweeënhalf jaar moeten afronden. In de tweede helft van het vierde jaar loopt de student stage en volgt hij of zij een minor. Daarna is de student afgestudeerd en kan de student nog een jaar een master volgen. In de story is een uitgebreidere uitleg te vinden over elk jaar.

  Rangen
  Aangezien het onderwijs erg gepersonaliseerd is en afhankelijk is van hoe snel een student door de vakken heen komt, heeft Pritchard Institute een rangsysteem bedacht dat de progressie van de studenten meet. Door middel van rangkleuren worden studenten onderscheiden van elkaar. In totaal zijn er vijf verschillende kleuren die behaald moeten worden.

  Wit = in basistraining (dit is enkel voor het eerste jaar)
  Lichtgroen = basistraining gehaald
  Zeeblauw = de helft van de vakken met goede cijfers gehaald
  Donkerrood = alle vakken met goede cijfers gehaald, bezig met minor en stage
  Zwart = geslaagd / master student (dit is enkel voor het vijfde jaar)

  De manieren om aangenomen te worden op Pritchard Institute
  Je kunt alleen op Pritchard Institute komen als je veelbelovende vaardigheden hebt getoond tijdens je middelbare schooltijd of als je wordt gevonden door iemand die verbonden is aan de school en dit persoon potentieel in jou ziet. Je ontvangt een uitnodiging die je kunt weigeren of accepteren. Een andere manier om binnen te komen is om het kind van een afgestudeerde te zijn, ook wel een legacy genoemd. Een derde manier om binnen te komen, een die misschien een of twee keer per jaar gebeurt, is om je een weg naar binnen te kopen. Onder de spoiler staat extra informatie.

  Legacies
  Legacies zijn de vaak verwende en rijke leerlingen van de groep. Opgegroeid met een of twee ouders die bij de geheime dienst werken of hebben gewerkt, hebben ze meestal niets anders geweten en zijn ze er misschien zelfs voor opgeleid, omdat er van hen wordt verwacht dat ze op hun achttiende aan Pritchard Institute komen studeren. Deze studenten worden zeer gewaardeerd door het bestuur en de leraren en komen meestal sneller door de rangen doordat ze opgegroeid zijn in deze omgeving. Ze worden beschouwd als de elite van de school.

  Invitees
  Invitees zijn de studenten die tussen hun zestiende en achttiende door de school worden gerekruteerd, omdat ze de potentie hebben voor een ​​succesvolle carrière bij de geheime dienst. In het laatste jaar van hun middelbare school krijgen ze dan een uitnodiging om aan Pritchard Institute te studeren. Deze studenten kunnen overal vandaan komen, of ze nu rijk of arm zijn, op zichzelf of nog bij hun ouders wonen. Gezien veiligheid voorop staat, worden de invitees onderworpen aan een strikte background check. Hieronder valt zowel een check naar hun familie en criminele achtergrond als een keuring voor hun mentale gezondheid.

  Bribers
  Door de prestige van Pritchard Institute is de school een vrij gewilde plek voor rijke gezinnen die geen legacies zijn. Vaak hebben de kinderen van deze ouders niet de kwaliteiten die recruiters zoeken, waardoor ze ook geen uitnodiging krijgen van de school. Om toch hun nageslacht op deze school te krijgen, betalen deze ouders grote bedragen aan de directie van de school. De leerlingen die op deze manier binnenkomen worden daarom ook bribers genoemd, al is het vaak onbekend wie er daadwerkelijk onder deze groep valt door de controverse die er omheen hangt. Per jaar komen er gemiddeld één à twee leerlingen op deze manier binnen, maar in de meeste gevallen haken deze halverwege het eerste jaar af, omdat het hun te zwaar is.

  Mocht je een briber willen, laat het mij even weten. Ik wil deze groep namelijk op een maximum van drie á vier houden, doordat het natuurlijk nauwelijks voorkomt.

  Teams
  Zodra Pritchard Institute je heeft aangenomen, wordt je ingedeeld in een team. Dit is een groep mensen met wie je – je hele schoolcarrière een groep vormt, tot dat je afstudeert, waarna er weer nieuwe mensen komen. In totaal zitten er zes mensen (van rank wit tot zwart) in een team, waarvan een persoon de Team Captain is. Met dit team werk je tijdens alle oefenmissies en opdrachten samen. In de zeldzame gevallen dat het echt niet klikt tussen leerlingen binnen hetzelfde team, is het mogelijk om een aanvraag in te dienen tot verplaatsing. Deze wordt echter in weinig gevallen daadwerkelijk geaccepteerd, aangezien Pritchard Institute graag ziet dat de leerlingen problemen zelf leren oplossen of dat ze leren omgaan met tegenslagen.

  Team Captaincy
  Om een team goed te laten functioneren zijn er leiders nodig. Binnen Pritchard Institute worden deze leerlingen Team Captains (TC afgekort) genoemd. Dit zijn studenten die bijna klaar zijn met hun studie en een extra discipline gevolgd hebben om deze titel te kunnen dragen. Team Captains zijn verantwoordelijk voor hun teamgenoten. Als Team Captain moet je zorgen dat ieder teamlid zijn of haar doelen weet te behalen en dat het volledige team goed presteert tijdens oefenmissies en lessen.

  Als een student (die aan de eisen voldoet) Team Captain wilt worden, moet dit voor het einde van het derde jaar aangevraagd zijn. Wordt deze aanvraag goedgekeurd, dan ondergaat de student een aantal testen om te bepalen of deze positie bij hun past. Wanneer dit het geval is, zal de student in de eerste paar maanden van het vierde jaar een TC-badge krijgen en zal hij of zij een team toegewezen worden.

  Als je - je personage een TC wilt laten zijn, vraag het even aan mij, zodat ik overzicht heb over het aantal!

  School eisen om TC te worden
  • Je moet minimaal eenentwintig jaar oud zijn.
  • Je moet de Leadership discipline hebben gevolgd.
  • Je moet minstens in het vierde jaar zitten.
  • Je moet minstens 80% van al je vakken behaald hebben.
  • Je cijfergemiddelde moet minstens een 8 zijn.
  • Een schoon dossier, dus geen schorsingen, waarschuwingen of aantekeningen van slecht gedrag.

  Uniformen
  De leerlingen zijn verplicht hun uniformen te dragen wanneer ze lessen hebben. In het weekend en 's avonds mogen ze dragen wat ze willen. De uniformen van de studenten bestaan uit een complete set aan sportkleding en een normaal schooluniform. Afhankelijk van de rang die ze dragen wordt de kleur van hun blazers (normaal schooluniform) en t-shirts (sportkleding) bepaald.

  Schoolregels
  Pritchard Institute heeft vele regels waar leerlingen zich aan dienen te houden en kent weinig empathie wanneer deze gebroken worden. Voor elke overtreding krijgt de leerling één waarschuwing. Bij drie waarschuwingen word je voor een variabel aantal dagen geschorst, afhankelijk van hoe zwaar de regels overtreden zijn. Blijf je na je schorsing alsnog herhaaldelijk regels breken, kan je in het ergste geval van school gestuurd worden. De regels zijn te vinden in de spoiler.

  De regels van Pritchard Institute
  • Relaties zijn toegestaan, maar worden sterk afgeraden omdat ze afleiden.
  • Op de campus (of bij voorkeur waar dan ook) is het niet toegestaan om drugs, alcohol, sigaretten of andere stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid te consumeren.
  • Om elf uur 's avonds gaan de lichten uit en wordt er van je verwacht dat je in je eigen bed ligt.
  • Studenten mogen het schoolterrein alleen zonder toestemming verlaten na het behalen van de basistraining, maar moeten wel de schoolleiding hiervan op de hoogte stellen.
  • De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van persoonlijke spullen op het schoolterrein of tijdens (oefen)missies.
  • De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke of psychische verwondingen, ook wanneer dit leidt tot de dood van een student.
  • Je moet een aanwezigheidspercentage van 95% of hoger hebben.
  • Je mag twee keer per schooljaar te laat komen, bij de derde keer krijg je een waarschuwing.
  • Je wordt geacht altijd je uniform te dragen, mits het anders aangegeven is.
  • Je cijfergemiddelde mag niet lager dan een zes zijn.
  • Geen vernieling van school eigendommen.
  • De school verbiedt het gebruik van grof taalgebruik op het schoolterrein.
  • Pesten en vechten is ten strengste verboden en leidt tot onmiddellijke schorsing.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan.
  • Leerlingen mogen hun eigen wapens hebben, maar moeten deze in een kluis in het weapon arsenal leggen. Er mogen zich geen wapens in de slaapkamer beginnen.

  PERSONAGES

  In deze RPG gaat er vooral gefocust worden op de leerlingen van de school, maar als er behoefte is om een ouder personage te spelen, is het ook prima om bijvoorbeeld een leraar of iets dergelijks te nemen. Er is geen mogelijkheid om een van de spionnen te spelen, omdat ik dit te chaotisch vind worden.

  Invullijstje
  Naam
  Leeftijd
  Hoe op deze school? Je kan hier kiezen uit legacy, invitee of briber en geef wat extra uitleg waarom/hoe.
  Welk schooljaar? Je kan hier kiezen uit jaar 1, 2, 3, 4 of 5.
  Welke discipline? Je kan hier kiezen uit field, technology and science, intelligence en sociology and culture. Dit is alleen voor tweedejaars en hoger.
  Rang? Je kan hier kiezen uit wit, lichtgroen, zeeblauw, donkerrood of zwart.
  Is je personage een Team Captain? Alleen voor rang donkerrood en zwart.
  Innerlijk
  Uiterlijk
  Geschiedenis
  Extra
  Relaties
  name - age - FC - rang - jaar - discipline - L/I/B - page - user
  Ladies (11/18)
  ⚢ Mikky Aeschliman - 21 - Madelyn Cline - zeeblauw - 3 - discipline - I - 1.4 - Starsight
  ⚢ Innes Siverston-Pritchard - 23 - Alina Kovalenko - zwart - 5 - field - L - 1.2 - Sionnach
  ⚢ Erin Remington - 21- Claire - zeeblauw - 3 - field - L - 1.6 - Sionnach
  ⚢ Lusya Antares - 20 - Bianca Soler - lichtgroen - 2 - tech & science - I - 1.2 - Neaira
  ⚢ Mara Taylor-Ashford - 20 - Lulu Antariksa - lichtgroen - 3 - socio & culture - L - 1.6 - Neaira
  ⚢ Ivah Willington-Aitken - 20 - Kaylee Bryant - lichtgroen - 2 - socio & culture - L - 1.3 - Neaera
  ⚢ Aylin Özdemir - 20 - Özge Yağiz - zeeblauw - 3 - intelligence - L - 1.7 - Neaera
  ⚢ Yelena Ivanova - 20 - Ester Expósito - zeeblauw - 3 - socio & culture - L - 1.2 - Niragi
  ⚢ Willa Ferguson - 21 - FC - donkerrood - 4 - field - I - 1.3 - Lunation
  ⚢ Montana Byrd - 21 - Yara Shahidi - donkerrood - 4 - field - I - 1.3 - Laufeydottir
  ⚢ Camille Moreau - 19 - FC - lichtgroen - 2 - intelligence - I - 1.4 - Tad

  Gentlemen (11/17)
  ⚣ Callum Taylor-Laskin - 23 - Thomas Doherty - zwart - 5 - intelligence - L - 1.6 - Starsight
  ⚣ Adrian Ellsworth-Buchanan - 23 - Evans Nikopoulos - zwart - 5 - field - L - 1.2 - Neaira
  ⚣ Declan Nevin - 22 - Rudy Pankow - donkerrood - 4 - field - I - 1.2 - Neaera
  ⚣ Lincoln Taylor-Ashford - 22 - Leo Howard - zwart - 5 - intelligence - L - 1.6 - Neaera
  ⚣ Roman Morales - 28 - Maluma - teacher field - I - 1.3 - Niragi
  ⚣ Braden Pierce - 22 - Charlie Rowe - zeeblauw - 4 - tech & science - I - 1.3 - RadioTapok
  ⚣ Raphael Pritchard - 18 - Joshua Bassett - wit - 1 - I - 1.6 - RadioTapok
  ⚣ Sterling Jr. Spencer - 20 - Benjamin Wadsworth - lichtgroen - 3 - socio & culture - L - 1.3 - Raccoon
  ⚣ Viktor Melvik - 20 - FC - lichtgroen - 2 - intelligence - I - 1.6 - Raccoon
  ⚣ Luka Ivanov - 20 - Lucky Blue Smith - zeeblauw - 3 - tech & science - L - 1.6 - Laufeydottir
  ⚣ Dantae Cross - 22 - Diego Barrueco - zeeblauw - 3 - field - I - 1.7 - Sionnach
  REGELS

  • Probeer minimaal 250 woorden te schrijven.
  • 16+ mag, maar geef het even aan bovenin de post (evenmin trigger warnings en andere heftige onderwerpen).
  • De Quizlet huisregels gelden hier ook.
  • Gelieve minstens elke week een keer te posten, al begrijp ik het volledig als dit af en toe niet lukt.
  • Maximaal vier rollen per persoon, maar probeer ze wel allemaal actief te houden. Als je toch meer wilt, overleg het even met me en dan komen we er wel uit.
  • Ruzies en gezeik gelieve buiten de RPG te houden.
  • Zowel Engels als Nederlands is toegestaan, maar gelieve wel de post in een taal schrijven.
  • Alleen Amren maakt nieuwe topics aan, tenzij anders aangegeven.

  Inactief
  ⚣ Jerome Nicholson - 21 - Matthew Bell - lichtgroen - 3 - intelligence - I - 1.3 - Chocolatier
  ⚣ Emilio Parker - 20 - Oussama Guessoum - rang - 3 - socio & culture - I - 1.7 - Happier
  ⚣ Logan Sawyer - 20 - Finn Cole - lichtgroen - 2 - socio & culture - B - 1.2 - calice
  ⚣ Amos Taylor-Laskin - 22 - Neels Visser - zeeblauw - 3 - tech & science - L - 1.6 - calice
  ⚣ Nurhan Ellsworth-Buchanan - 20 - Milo Ventimiglia - lichtgroen - 3 - field - L - 1.6 - iotte
  ⚣ Roscoe Nyugen - 22 - Lorenzo Zurzolo - zwart - 5 - field - I - 1.6 - Izel

  ⚢ Carys Blakely - 18 - Vanessa Moe - wit - 1 - I - 1.7 - Etherea
  ⚢ Millie Willington-Aitken - 21 - Sophi Knight - donkerrood - 4 - socio & culture - L - 1.3 - Enjoy_20
  ⚢ Viveca Pritchard - 21 - Bryden Jenkins - donkerrood - 4 - intelligence - L - 1.2 - Izel
  ⚢ Imogen Tyndall - 18 - FC - wit - 1 - B - 1.3 - Izel
  ⚢ Catalina Cross - 20 - Marta Díaz - lichtgroen - 2 - socio & culture - I - 1.7 - Izel
  ⚢ Raven Dubois - 18 - Michelle Randolph - wit - 1 - I - 1.2 - iotte
  ⚣ Azure Ellsworth-Buchanan - 20 - Sara Ortega - zeeblauw - 3 - tech & science - L - 1.6 - iotte

  [ bericht aangepast op 23 dec 2021 - 12:40 ]


  That is a perfect copy of reality.

  Woooh! Finally, hehe. Mag ik een dochter van de directrice, uit jaar 5? Ik ga een oude rol nieuw leven in blazen dus ik FC ook meteen even Alina Kovalenko. ^^


  'Three words, large enough to tip the world; I remember you.'

  Jaaaa komt u maar door met een man


  And in response to what you whispered in my ear I must admit, sometimes, I fantasize about you too

  hypeeee. can I has?
  • A guy, TC, legacy, field branch, darkred
  • A girl, invitee, tech and science branch, lichtblauw/groen


  To the stars who listen — and the dreams that are answered

  Jaaa! 🤩 Mag ik een man en een vrouw? 🥰
  Man een invitee & vrouw een legacy?
  Edit: FC = Rudy Pankow & Kaylee Bryant

  [ bericht aangepast op 30 aug 2021 - 16:28 ]


  ''And I am still a believer, but I don't know why. I've never been a natural, all I do is try, try, try.''

  Finally, a girl for me, invite 😍😍

  [ bericht aangepast op 30 aug 2021 - 16:17 ]


  someone out there feels better because you exist

  oja baby boy wordt briber


  And in response to what you whispered in my ear I must admit, sometimes, I fantasize about you too

  ik was te enthousiast en vergat een mt

  mag ik als fc Michelle Randolph claimen (:


  someone out there feels better because you exist

  Girl and boy for me por favooooor:Y)


  El Diablo.

  Ik wil graag een mannelijke invitee ^^


  Stenenlikker

  Mag ik een vrouw? C:


  -growth is a process

  Mt c: uno boyo for me please! Ik kijk zo meteen voor welk jaar etc 😊


  I caught a golden trout! But the real treusure? Friendship - ACNH

  Oke spam, maar too excited
  FC: Finn Cole
  Name: Logan Grayson Sawyer
  Bribertje, 2e jaars, sociology and culture & lichtgroen als rang

  [ bericht aangepast op 30 aug 2021 - 16:36 ]


  And in response to what you whispered in my ear I must admit, sometimes, I fantasize about you too

  Hahaha I love the enthusiasm! Ik zet jullie er allemaal bij:Y)


  That is a perfect copy of reality.

  Oehhhh yesss!
  Mag ik een dame? Een legacie graag (:
  De rest bedenk ik nog even hahah
  Oh en kan ik als FC alvast Sophi Knight nemen?

  [ bericht aangepast op 30 aug 2021 - 16:42 ]

  Mag ik een Briber dame en een legacy dame die onderdeel is van de Pritchard family? ^^


  I have seen my own sun darkened