• De stelling van deze week luidt:
  Individuele verantwoordelijkheid geldt niet even zwaar als de verantwoordelijkheid die massacorporaties dragen voor de klimaatcrisis.

  (dit is niet mijn mening, ik plaats alleen de stelling)


  How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard.

  eens


  [hen/hun] gib mir die hand, ich bau' dir ein schloss aus sand. irgendwie, irgendwo, irgendwann

  I mean, de verantwoordelijkheid die massacorporaties dragen hangt vaak grotendeels af van het gedrag van individuen en overheden. Die bedrijven verstoken echt niet voor de lol tonnen olie, dat is omdat er zo veel vraag naar is vanuit individuen of andere, kleinere bedrijven. Er moet daar inderdaad overheidsgestuurd verandering in gebracht worden dmv wetten oid, die transities naar groenere/minder vervuilende energie kunnen waarmaken, maar als die bedrijven zich veranderen, gaan wij ons ook moeten veranderen als individu. En om die verandering op gang te krijgen, kunnen we er ten eerste al voor zorgen dat er minder vraag is die vervuilende energievormen. Vind het een beetje een nutteloze vraag om te gaan uitmaken wie een zwaardere verantwoordelijkheid draagtóover het algemeen de persoon die of het bedrijf dat, naar zijn kunnen, niet in mindere of meerdere mate z'n best doet zo milieuvriendelijk te zijn als mogelijk.

  Waarmee ik grote bedrijven niet wil goedpraten, maar dit is altijd een heel gemakkelijke stelling, zo zwart-wit is het heus niet altijd. Bedrijven bestaan niet in een vaccuum.


  Even as we grieved, we grew; even as we hurt, we hoped; even as we tired, we tried

  Klaar schreef:
  I mean, de verantwoordelijkheid die massacorporaties dragen hangt vaak grotendeels af van het gedrag van individuen en overheden. Die bedrijven verstoken echt niet voor de lol tonnen olie, dat is omdat er zo veel vraag naar is vanuit individuen of andere, kleinere bedrijven. Er moet daar inderdaad overheidsgestuurd verandering in gebracht worden dmv wetten oid, die transities naar groenere/minder vervuilende energie kunnen waarmaken, maar als die bedrijven zich veranderen, gaan wij ons ook moeten veranderen als individu. En om die verandering op gang te krijgen, kunnen we er ten eerste al voor zorgen dat er minder vraag is die vervuilende energievormen. Vind het een beetje een nutteloze vraag om te gaan uitmaken wie een zwaardere verantwoordelijkheid draagtóover het algemeen de persoon die of het bedrijf dat, naar zijn kunnen, niet in mindere of meerdere mate z'n best doet zo milieuvriendelijk te zijn als mogelijk.

  Waarmee ik grote bedrijven niet wil goedpraten, maar dit is altijd een heel gemakkelijke stelling, zo zwart-wit is het heus niet altijd. Bedrijven bestaan niet in een vaccuum.

  This 💯


  [ heaven knows ]

  Ik denk wel dat alhoewel er natuurlijk sprake is van vraag en aanbod, massacorporaties vaak uit zijn op financiële groei en dus hun best doen meer te verkopen en uit te breiden. Dat individuen daar op reageren vind ik niet alleen maar hun verantwoordelijkheid, aangezien er duizenden euro's omgaan in hoe ervoor te zorgen dat mensen producten kopen. Wel voor een deel, maar er wordt nu eenmaal veel geld gestoken in marketing en het is niet te verwachten dat iedereen daar resistent tegen is.

  Alhoewel de mensen die ik ken vaak hun best doen met recyclen, tweedehands kopen en niet stoken (ik besta dan ook in een milieubewuste omgeving, ik weet dat dit niet overal zo is, maar toch), doen massacorporaties aangetoond niets of nauwelijks om bij te dragen aan een beter milieu. Terwijl zij toch ook veel meer milieubelasting veroorzaken. Ik vind dat bedrijven meer verantwoordelijk gehouden moeten worden voor vaak onrealistische groei en overbodige uitstoot en dat individuen aangemoedigd moeten worden om milieubewust te leven.

  [ bericht aangepast op 20 nov 2022 - 19:59 ]


  Tijd voor koffie.