Vasya

Laatst online: 12 uur geleden

Evelien

Vasya is offline

Weep

23

-

-

lijst


Lazlo Strange. Strange, that dreamer.
“he collected stories like treasure.”


"The library knows its own mind...When it steals a boy, we let it keep him."
“Good people do all the things bad people do, Lazlo.
It's just that when they do them,
they call it justice.”“The dream chooses the dreamer,
not the other way around....”

Reclame HIER.
Mijn oude usernames
Mijn schrijvers-ID“You’re a storyteller. Dream up something wild and improbable. Something beautiful and full of monsters."

8 jaar geleden

12 uur geleden

2 maanden 3 dagen

14394 [24 uur]

1

4

1

0

2

330

931

18854

2070

52229 Creaties van Vasya

Gastenboek (2726)

 • Klaar

  Ik mis het, haha. Ik heb me echt vurt gelegd die avond. En dan zij die de hele tijd aankwam met het feit dat zij de bedenker was en dat het allemaal dankzij haar was. :'D

  5 jaar geleden
 • Klaar

  De goede ouwe tijd.:Y)

  Heer Wijngaard zong een liedekijn;
  Al die dat hoorde wou bij hem zijn.
  En dat vernam een koningskind,
  Die was zoo schoon en zoo bemind.
  Zij ging voor haren vader staen;
  'Och vader, mag ik naer Wijngaard gaen?'
  'Och neen, gij dochter, neen gij niet!
  Die derwaert gaen en keeren niet.'
  Zij ging voor hare moeder staen:
  'Och moeder, mag ik naer Wijngaard gaen?'
  'Och neen, gij dochter, neen gij niet!
  Die derwaert gaen en keeren niet.'
  Zij ging voor hare zuster staen:
  'Och zuster, mag ik naer Wijngaard gaen?'
  'Och neen, gij zuster, neen gij niet!
  Die derwaert gaen en keeren niet.'
  Zij ging voor haren broeder staen:
  'Och broeder, mag ik naer Wijngaard gaan?'
  't Is mij aleens waer dat gij gaet,
  Als gij uw eer maer wel bewaert,
  En gij uw kroon naer rechten draegt.'
  Toen is zij op haer kamer gegaen
  En deed haer beste kleeren aen.
  Wat deed zij aen haeren lijve?
  Een hemdeken fijnder als zijde.
  Wat deed zij aen haer schoon korslijf?
  Van gouden banden stond het stijf.
  Wat deed zij aen haren rooden rok?
  Van steke tot steke een gouden knop.
  Wat deed zij aen haeren keirle? (overkleed)
  Van steke tot steke een peirle. (parel)
  Wat deed zij aen haer schoon blond haer?
  Een kroone van goud en die woog zwaer.
  Zij ging dan in haer vaders' stal,
  En koos daer 't beste ros van al.
  Zij zette haer schrijlings op het ros:
  Al zingend en klingend reed zij door 't bosch.
  Als zij te midden 't bosch moge zijn.
  Daer vond zij mijn heer Wijngaard.
  'Gegroet!' zei hij, en kwam tot haer.
  'Gegroet, schoon maegd, bruin oogen klaer!'
  Zij reden met elkander voort
  En op den weg viel menig woord.
  Zij kwamen bij een galgenveld,
  Daeraen hing menig vrouwenbeeld.
  Alsdan heeft hij tot haer gezegd:
  'Mits gij de schoonste vrouwe zijt,
  Zoo kiest uw dood! Het is nog tijd.'
  'Wel als ik dan hier kiezen zal,
  Zoo kieze ik dan het zwaard voor al.
  Maer trekt eerst uit uw opperst kleed,
  Want maegdenbloed dat spreit zoo breed;
  Zoo 't u bespreide het ware mij leed.'
  Eer dat zijn kleed getogen was,
  Zijn hoofd lag voor zijn voeten ras;
  Zijn tong nog deze woorden sprak:
  'Gaet ginder in het koren
  En blaest daar op mijn horen,
  Dat al mijn vrienden 't hooren.'
  'Al in het koren en gae ik niet;
  Op uwen horen en blaes ik niet.'
  'Gaet ginder onder de galge
  En haelt daer een pot met zalve
  En strijkt dat aen mijn rooden hals!'
  'Al onder de galge en gae ik niet;
  Uwen rooden hals en strijk ik niet,
  Moordenaers-raed en doe ik niet.'
  Zij nam het hoofd al bij het haer
  En waschte 't in een bronne klaer.
  Zij zette haer schrijlings op het ros;
  Al zingend en klingend reed zij door 't bosch.
  En als zij was ter halver baen,
  Kwam Wijngaards moeder daer gegaen:
  'Schoon maegt, zaegt gij mijn zoon niet gaen?'
  'Uw zoon heer Wijngaard is gaan jagen,
  g'en ziet hem weer uws levens dagen
  'Uw zoon heer Wijngaard is dood;
  Ik heb zijn hoofd in mijnen schoot;
  Van bloed is mijnen voorschot rood!'
  Toen ze aen haer vaders poorte kwam,
  Zij blaesde den horen als een man.
  En als de vader dit vernam,
  't Verheugde hem dat zij weder kwam.
  Daer werd gehouden een banket;
  Het hoofd werd op de tafel gezet.

  Wijngaerd waer bestu bleven
  Mi lanct na di gheselle mijn
  Du coors die doot du liets mi tleven

  Dat was gheselscap goet ende fijn
  Het sceen teen moeste ghestorven sijn

  Nu bestu in den troon verheven
  Claerre dan der zonnen scijn
  Alle vruecht es di ghegheven

  Wijngaerd waer bestu bleven
  Mi lanct na di gheselle mijn
  Du coors die doot du liets mi tleven

  Nu bidt vor mi ic moet noch sneven
  Ende in de weerelt liden pijn
  Verware mijn stede di beneven

  Ic moet noch zinghen een liedekijn
  Nochtan moet emmer ghestorven sijn

  Wijngaerd waer bestu bleven
  Mi lanct na di gheselle mijn
  Du coors die doot du liets mi tleven

  Dat was gheselscap goet ende fijn
  Het sceen teen moeste ghestorven sijn

  Oh Druiven,
  Die in de hemelen zijn,
  Geheiligd zijn uw namen.
  Uw Wijngaard komen,
  Uw willen geschieden,
  Op Aarde als in de hemel.
  Geef ons Wijn, onze dagelijkse portie
  En vergeef ons onze schulden,
  Gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
  En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
  Want van U is het Koninkrijk
  en de kracht en de heerlijkheid
  in der eeuwigheid
  Amen.

  5 jaar geleden
 • DreamerN

  Hey:D

  Ik ben op dit moment bezig met je cover, maar ik heb even geen idee wat voor een achtergrond ik moet doen.
  Eerst dacht ik iets met de bomen en de lichten, daarna iets met vuur, maar ik vraag daarom maar even wat jij wilt.
  Ik kan namelijk wel wat doen, maar als dat totaal niet is wat jij wil heb ik er ook niets aan (':


  X.

  5 jaar geleden
 • F4Nina

  oeps sorryxDik wilde hem erbij zetten ik zal hem in de reacties bij de coverstore eens opzoeken:)

  5 jaar geleden
 • Croweater

  Die tien moet je niet te letterlijk nemenxD

  5 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen

Add Your Banner Here